• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 331 items
 1. Marketing and Management Communication

  I undervisningen vil du lære om projektledelse, opbygning af og struktur i moderne organisationer samt analyse af kommunikation internt i virksomheder. Du får ligeledes styrket dit engelske skrift- og talesprog.Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du søge job i kommunikationsvirkomheder, hvor du eksempelvis vil kunne varetage rådgivning af organisationer og virksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Socialvidenskab

  Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at forstå og forholde dig til problemer i velfærdsstaten. Du lærer fx at analysere sammenhængen mellem sociale normer og værdier, markedet og velfærdsstaten. Socialvidenskab er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for bl.a. administrative stillinger i stat, regioner eller kommuner. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Bæredygtig bioteknologi

  Du studerer mikroorganismer og enzymer og får indsigt i energi, miljø og bæredygtighed. Du får bl.a. undervisning i biokemi og cellebiologi, biologisk produktion og procesteknologi.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder i bl.a. procesindustrien inden for det bioteknologiske område. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Produktudvikling og teknisk integration

  Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet. Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Matematik

  Moderne teknologi er bare en af de ting, der er dybt afhængig af det teoretiske arbejde med tal. Uddannelsen lærer dig at tænke abstrakt gennem studiet af de matematiske kerneområder. Du lærer fx om algebra, geometri og differentialligninger.Med en bacheloruddannelse i matematik kan du læse videre på en kandidatudannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber eller i stabsfunktioner i den offentlige sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Datalogi

  På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Det sker med redskabsfag som fx matematik, der er basis for at kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer.Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Nanoscience

  På uddannelsen kan du studere alt fra nye former for kræftbehandling over brændselsceller, der omdanner brint til energi uden at forurene, til strømførende nanorør, der øger en computers hastighed.Bacheloruddannelsen giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for bl.a. medicinal- og hospitalssektoren, på miljøområdet eller inden for bioteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Biokemi

  Uddannelsen kombinerer kemi, biologi og medicin. Du får således viden om bl.a. immuniologi, genetik og mikrobiologi og vil kunne være med til at udvikle ny medicin eller biokemiske produkter.Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for det offentlige, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Informatik

  Du lærer at udvikle professionelle programmer og får også viden om den samfundsmæssige kontekst, som de indgår i.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Informationsteknologi

  Du lærer både om programmering og udviling af databasesystemer og om, hvordan man laver forretning og kommunikerer med kunderne om deres ønsker og behov til produkterne.Med en bachelor i informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, forretningssystemer, software til mobiltelefoner eller udvikling af administrative systemer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages