• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Socialvidenskab

  Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at forstå og forholde dig til problemer i velfærdsstaten. Du lærer fx at analysere sammenhængen mellem sociale normer og værdier, markedet og velfærdsstaten. Socialvidenskab er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for bl.a. administrative stillinger i stat, regioner eller kommuner. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Komparativ politik og velfærdsstudier

  Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i såvel danske som udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Internationale udviklingsstudier

  Du studerer udviklingslandene og de muligheder og begrænsninger, de står over for, fx politisk, økonomisk eller kulturelt. Internationale udviklingsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. En færdig uddannelse giver dig mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Forvaltning

  Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring og demokrati og sociologiske fag som ledelse og organisation. Du lærer således både om politiske systemers struktur og om organisationers værdier og etik. Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat og kommuner eller virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er grundlæggende. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Markeds- og ledelsesantropologi

  Du får indsigt i, hvordan markeder opstår og fungerer, samt hvilke udfordringer det giver ledelsen af virksomheder og offentlige organisationer. Du får også et metodisk grundlag for at udføre undersøgelser, der er rettet mod en forståelse af menneskers værdier, opførsel og sociale mønstre.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i den private sektor og i offentlige institutioner i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Politik og international forvaltning

  Du lærer at bidrage til styring, udvikling og ledelse af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på tværs af forvaltningsniveauer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private organisationer eller NGO'er, tænketanke og private virksomheder, der har internationale relationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.

  På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i de teoretiske og metodiske indgange til fagene og får både en større sproglig sikkerhed og lærer at arbejde selvstændigt med emner inden for bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing. Du har mulighed for at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer som fx marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef eller underviser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Bioentrepreneurskab

  Du får bl.a. undervisning i økonomiske og organisatoriske værktøjer, som du kan bruge til at styre en forretningsmæssig proces. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. E-business

  Du lærer at skabe brugerrettet kommunikation, der understøtter en virksomheds eller organisations strategiske mål, og du vil komme til at arbejde med såvel traditionelle websider som apps, sociale medier og interne forretningssystemer. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i private virksomheder og organisationer samt i offentlige institutioner, der beskæftiger sig med e-business eller brugerrettede kampagner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Socialt arbejde

  Sociale problemer kan fx også være børn og unges mistrivsel, vold i parforhold eller kultursammenstød. Du lærer at analysere sociale problemer, og du lærer om det sociale arbejdes teorier og metoder.Som færdiguddannet har du jobmuligheder i stat og kommune inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdsområde. Du kan fx varetage undersøgelses-, analyse-, ledelses- og udviklingsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages