• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157028 items
 1. Arabisk- og islamstudier

  Du får en bred viden om islam og muslimer over hele verden, samtidig med at du fortsætter med at forbedre dine færdigheder inden for det arabiske sprog. Du har mulighed for at komme ud i praktik enten i Danmark eller i den arabiske verden. Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder som fx turismen, medierne, efterretningsvæsenet, bistands- og flygtningesektorerne eller i private virksomheder, der har kontakt med arabisksprogede lande. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Cnc-teknikuddannelsen

  En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinen, så den ved, hvor den skal bore, dreje og fræse i metallet, der fx kan formes til et stykke værktøj. Som cns-uddannet lærer du også at arbejde med metal i almindelige drejebænke og andre maskiner.En cnc-uddannet medarbejder kan arbejde på store virksomheder i metalindustrien. Andre arbejder på mindre maskin- og værktøjsvirksomheder. ...

  Provider NameMetal College Aalborg (Metal College)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kognition og kommunikation

  I undervisningen kombineres elementer fra psykologi, sociologi, filosofi og medievidenskab, og du får en større forståelse for, hvordan kommunikation fungerer i forskellige situationer og via forskellige medier. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne deltage i udvikling og design af den formidlingsmæssige del af software og hardware. Du kan bl.a. finde arbejde i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Klokkenist

  Du lærer at arrangere og komponere klokkespil, ligesom du får undervisning i bl.a. ritornelkodning, campanologi og klokkespilskundskab. Der vil typisk være jobmuligheder ved kirker og kirkemusikskoler. Du kan videreuddanne dig til diplomklokkenist efter klokkenistuddannelsen. ...

  Provider NameLøgumkloster Kirkemusikskole (Løgumkl. Kirkem)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Kort- og landmålingstekniker

  På uddannelsen lærer du grundlæggende tekniske færdigheder, bl.a. at bruge de særlige måleinstrumenter som branchen benytter. Opmålingsarbejdet resulterer i udarbejdelse af forskellige typer af kort, som kan bruges af dem, der skal bygge i terrænet eller på et nærmere fastlagt grundareal. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Videnskabsstudier

  Du lærer at forstå de naturvidenskabelige fag og deres metoder og teorier i et historisk perspektiv og studerer bl.a. teknologiens samfundsmæssige konsekvenser samt lærer at formidle et videnskabshistorisk emne. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for forskning og undervisning ved højere uddannelsesinstitutioner, så du fx kan vælge at fortsætte på en ph.d.-uddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Skibstekniker

  En vigtig del af arbejdet går ud på at forme de store metalplader med maskiner, så de kan svejses sammen til dele på skibet.Som skibstekniker lærer du også at bygge andre store konstruktioner i metal til fx broer, kraner, bygninger og boreplatforme. En skibstekniker arbejder på skibsværfter, der bygger skibe eller boreplatforme, og som henter olie under havbunden. ...

  Provider NameSyddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Risingvej (SDE Risingvej)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Medicin og teknologi

  I løbet af uddannelsen får du undervisning i sundhedsvidenskab og statistik, og du lærer om processerne omkring produktudvikling. Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde på et hospital eller i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed. Du kan være med til at udvikle nye metoder og produkter, der kan forebygge sygdomme, helbrede og redde menneskeliv. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. TekSam- miljøplanlægning

  I undervisningen går du i dybden med de emner, der er blevet gennemgået på bacheloruddannelsen. Du bliver bl.a. undervist i teknologi og produktion, naturbegrebet, risikobegrebet, demokrati, økologi og bæredygtighed. Alt efter studieretning kan du finde arbejde inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages