• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Tűzvédelmi előadó

  A képesítéssel rendelkező képes: speciális információkat gyűjteni elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni gyakorlatokat szervezni és értékelni szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Boncmester

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását az adminisztrációs feladatokat elvégezni azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát előkészíteni a holttestet a végtisztességre szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani az etika és a protokoll szabályait az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is részt venni a boncolt szervek demonstrálásában boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben holttestet rekonstruálni anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat) méregládát csomagolni bűnjeleket megőrzésre biztosítani elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről alkalmazni az orvosi titoktartás szabá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Temetkezési szolgáltató

  A képesítéssel rendelkező képes: elvégezni az ügyfélfogadással és a temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket ellátni a temetésrendező és szervezői feladatokat elvégezni a halottak belföldi és nemzetközi szállításának, átvételének, átadásának gyakorlati feladatait elvégezni az elhunyt és a kellékek ravatalozásra való előkészítését, és elkészíteni a ravatalt közreműködni a hagyományos földbe temetés végrehajtásában lebonyolítani a hamvasztást elvégezni az urna elhelyezésének, a hamvak kiadásának, szórásának gyakorlati feladatait közreműködni a sírhelynyitásban, a rátemetés elvégzésében és a visszahantolásban közreműködni az exhumálásban és az újratemetésben ellátni a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos szolgálatot kivitelezni a temetkezési emlékhelyen végzendő szolgáltatásokat elvégezni az alapkellékek feliratozását, díszítését ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Tetőfedő

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket. betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani megrajzolni a fedélidomot meghatározni a tető valós felületeit kiszámolni a tető geometriai méreteit felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani a mérő eszközöket biztossággal használni használni a tetőfedés kéziszerszámait derékszöget szerkeszteni tetőfedési aljzatokat készíteni tetősík ablakot beépíteni alátéthéjazatot készíteni használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát megteremte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Társasházkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak működési és tőkeköltségvetést készíteni hasznosítási javaslatot készíteni pénzügyi beszámolót készíteni ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Boltvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni Marketingtevékenységet végezni Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az árués vagyonvédelmet Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel Meghatározni az eladási árat Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Szociális gondozó és ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre köznyelvi és szakmai szöveget írni a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára információk gyűjtésére elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre klienseit motiválni felelősségteljes, nyitott hozzáállásra a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére módszeres, pontos munkavégzésre gyakorlatias feladatértelmezésre az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Szőlész-borász

  A képesítéssel rendelkező képes: a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése) a szüretet előkészíteni a feldolgozást megszervezni a bor erjesztését elvégezni az újbort kezelni, javítani, készre kezelni a palackozást megoldani a speciális borkészítményeket előállítani laboratóriumi minőségbiztosítást végezni elvégezni a szakmai adminisztrációt rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel betartani a környezetés munkavédelmi előírásokat rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát a biogazdálkodás fő területeit átlátni biomassza előállításának alapjait ismerni elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Szerszámkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: próbagyártást végezni műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani szerszámés készülékelemeket hőkezelni hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti javítását munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Számítógép-szerelő, karbantartó

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására számítógépes kábelek szerelésére és javítására otthoniés kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages