• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Search

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Search

Search results

Search found 11307 items
 1. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzletkötő szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Általános kompetenciák: - a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;- a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az ingatlanok, gépek, járművek és egyéb, nagyértékű vagyontárgyak igényes forgalmazása, adásvétele, irányítása és az ehhez kapcsolódó ismeretek;- a korszerű mérnöki ismeretek alkalmazása;- az új beruházási és forgalmazási eljárások, valamint az ezekhez kapcsolódó üzletkötési problémák és megoldások ismerete.Személyes adottságok és készségek:- problémafelismerő és -megoldó képesség; - pontosság;- kreatív, innovatív gondolkodásmód;- elkötelezettség a környezetvédelem iránt;- jó munkaszervező és integráló képesség;- csoportmunkára való alkalmasság; - jó kommunikációs készség;- az élethosszig tartó tanulás iránti elkötelezettség.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A mérnök üzletkötő szakképzettség a vállalkozások forgalmazási, üzletkötési, ingatlangazdálkodási gyakorlatában, az irányító szervezetek, hatóságok működtetési, tervezési, fejlesztési tevékenységében, továbbá az önkormányzatok eszköz-, ingatlan- és vagyongazdálkodásában alkalmazható. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Őr-járőrtárs

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni kényszerítő eszközöket használni közrendvédelmi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Βachelor's Degree in Business Administration. Pathways: a) Business Administration, b) Marketing and Operations Management. Department of Business Administration. Faculty of Business Administration. University of Macedonia.

  Knowledge: Students acquire sufficient knowledge on the cognitive domains treated in the department. They understand the concepts, the methods, and the practices that apply to the various scientific fields and engage with the knowledge provided. This engagement is necessary in order to be able to perceive the theoretical and practical developments in the various cognitive subjects, exercise critical thinking, and cope with them. Skills: Students have sufficient knowledge of their scientific domain and are capable of implementing them in their professional field. Most importantly, they have the competence of continuously enriching and updating the knowledge acquired. The have come into contact with the basic tools and analysis techniques, to which they can refer in order to investigate and resolve either scientific or practical matters. They understand that the resolution of problems in the work area requires analytical thinking, creativity, and innovation in combination with the knowledge of the wider environment and the specialized knowledge of the subject. They apply these techniques (e.g. risk management, cost - benefit assessment) while taking business decisions and designing actions. Competences: Students are capable of completing tasks assigned to them both at personal and at group level. They are competent of taking decisions and show responsibility and autonomy. They have developed communication competences (conduct of presentations, use of oral and written speech), and are capable of making use o ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Μaster's Degree (M.Sc.) in "Renewable Energy Systems". Pathways: a) Solar, thermal, photovoltaic and wind systems, b) Intelligent Zero Energy Buildings, Energy Buildings and Passive Solar Buildings. Department of Mechanical Engineering. Faculty of Applie

  The graduates of the Postgraduate Studies Programme titled "Renewable Energy Systems" have the following quality knowledge, competences, and skills at an international level on these fields:Solar Energy, Photovoltaic Systems, Wind Energy, Biomass, and Hybrid Energy, in order to analyse data of the energy potential over Renewable Energy Sources, design RES systems using innovative aspects in order to cover the energy loads and develop, install, evaluate RES projects, improve, and supervise the operation thereof, while effectively dealing with any problems, and combining the knowledge on RES with the knowledge on the science of Materials, Nanotechnology, and on ICT for new completive products. The graduates are also capable of designing the construction of Smart Energy Buildings and Zero Energy Buildings, by including RES technologies in the shell of the building, so that that the buildings, both individually and as communities, be converted to sustainable buildings and clean producers of energy, in a clean environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Μaster's Degree in "Business Administration". Directions: a) Financial and Accounting Administration, b) Progect mnanagement, c) Informatics Systems, d) Tourism and Hospitality management, e) Marketing. Department of Business Administration. Faculty of Bu

  The Postgraduate Studies Programme titled Master in Business Administration serves the following purpose:- advancement of knowledge in the specific subject of the programme; - development of research in the subject of Administration and Finance; - preparation for postgraduate studies of doctoral level. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Μaster's Degree in "Project and Programme Management". Department of Business Administration. Faculty of Business and Economics. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The Postgraduate Studies Programme titled "Project and Programme Management" has the following purpose: - the preparation of specialized and competent executives for employment in public or private organisations, with the purpose of promoting the development of businesses and of the economy, while improving and increasing the efficiency of Public Administration; - the preparation of specialized and competent executives for employment in bodies, organisations, and companies of the public and private sector engaged with the design, organization, and implementation of projects, procurements, and services; - the advancement of knowledge and the acquisition of skills with regard to the conception, creation, and implementation of programmes in critical areas of the economy in national and European level;- development of research and scientific methodology in the cognitive subject of Project Management and Administration. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages