• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 35 items
 1. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: FLIGHT DISPATCHER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: TAXI DRIVER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Raudtee liikluskorraldaja, tase 5

  Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 tööks on piirkonnas rongide vastuvõtmise, saatmise ja läbilaskmise ning manöövritöö korraldamine ja juhtimine, rongiliikluse informatsiooni vahetamine ning piirkonna liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine. 5. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab muutuvates olukordades iseseisvalt. Tema ülesandeks on juhendada piirkonnas raudteeliikluse, raudteeohutuse, rongide käitlemise, tee korrashoiu, turvanguseadmete ja kontaktvõrgu hooldusega tegelevaid töötajaid. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, juhendama praktikante ja teisi töötajaid. 5. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab meeskonnas, suhtleb pidevalt kolleegide ja klientidega. Ta peab järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Oma töökohustuste täitmisel tugineb ta ettevõtte väärtustele, käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt ning hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Ta juhindub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest, juhenditest ning raudteeveo-ettevõtjatega ja raudteeinfrastruktuuri valdajatega sõlmitud lepingutest. Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga, poolautomaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga, elektrisausüsteemiga, telefonsidega, ühe sauaga, ühe veduriga või dispetšeri käskudega liinil. Raudteeliikluse korraldmise kutseala koosneb neljast kutsest. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Raudteeveeremi mehaanik, tase 5

  Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 tööks on raudteeveeremi (kauba- ja reisivagunite, vedurite, diisel- ja elektrirongide ning teehooldus- ja -remondimasinate) tehnohoolduse ja remondi korraldamine, tööprotsessi juhtimine, töömahtude hindamine ja kalkulatsioonide koostamine ning töökoja seadmete remondivajaduse jälgimine, nende hoolduse ja remondi korraldamine, juhindudes sotsiaalsetest, majanduslikest, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetilistest aspektidest. 5. taseme raudteeveeremi mehaanik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Raudteeveeremi mehaanik vastutab nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest põhjendatud juhtumitel. Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele veeremiliigile: raudteevagunid, vedurid, diiselrongid, elektrirongid või teehooldus- ja -remondimasinad. Raudteeveeremi mehaaniku kutseala koosneb kahest kutsest. Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 on oskustööline, kes teeb raudteeveeremi tehnohooldust ja remonti. Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemist ja remontimist ning juhib tööprotsessi. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Fotográfus és fotótermék-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Jegyvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: a jegyvizsgáló tevékenységhez kapcsolódó,a vasúttársaságot megillető bevételek realizálására a vasúttársaság tulajdonának védelme érdekében; figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat a naprakész információk biztosítása céljából; a vasúttársaságot megillető bevétel beszedése érdekében jegykiadást végezni; az átalány-kártérítéssel, visszatérítéssel kapcsolatos igazolások kiadására, utasok általi észrevételek, panaszok kezelésére; a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni, kitölteni az esemény miatt szükséges nyomtatványokat, a szolgálat végén eseménykönyvi jelentést készíteni; intézkedni a szükséges utasleadási feladatok ellátásáról; utaskiszolgálás érdekében gondoskodni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban kezelni a reklamációs eseteket az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni használni az informatikai hálózatokat, rendszereket megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Postai üzleti ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet terv elvárásainak teljesítésében kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vasútforgalmi szolgálattevő

  A képesítéssel rendelkező képes: vonatok közlekedését szervezni gondoskodni a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról szolgálatra jelentkezni és elvégzni a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket irányítani az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait megtervezni a vonatindítási feladatokat az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálni és irányítani elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat a személyszállításhoz kapcsolódó elszámolási/pénztárosi feladatokat végezni menetjegyek, helyjegyek, kiegészítő jegyek kiállítására, kiadására állomási pénztárakban meghatározott állomásokon jegykiadógépet kezelni menetrendi és díjszabási tájékoztatást adni irányítja a vonatkísérőket forgalmi feladataik végrehajtásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

  A képesítéssel rendelkező képes: Elkészíteni a különféle dokumentumokat és kitölteni azokat számítógép használatával használni az informatikai hálózatokat, rendszereket idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket szervezni a légi fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat ellátni a légifuvarozással kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages