• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 366 items
 1. Sports Science Programme

  Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv och hälsa. När du gått klart utbildningen kommer du antingen kunna starta eget inom hälsoområdet eller jobba inom många olika organisationer som arbetar hälsofrämjande. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig ett brett vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en masterexamen. Programmet omfattar både samhälls- och naturvetenskap. Ämnen som ingår är t.ex. entreprenörskap, anatomi, fysiologi, träningslära, idrotten i samhället, kost, hälsokommunikation och ledarskap. Utbildningen har också en inriktning mot friluftsliv där studenten får chansen att studera ledarskap i Sälen samt få ett internationellt perspektiv genom en resa till Italien. Programmet innehåller även praktiska moment som hälsocoach och ger dig möjlighet att bli licensierad personlig tränare. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor of Science Programme in Social Work

  Bachelor of Science Programme in Social Work ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor programme in Health Promotion through sustainable development

  Bachelor programme in Health Promotion through sustainable development ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Building courses to be accepted to the final 60 hp in the career counselling program

  Kurspaketet är avsett för personer som redan har en lärarutbildning om minst 180 hp eller annan examen av relevans för studie- och yrkesvägledning (se behörighetskrav nedan). Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Studenten måste vara godkänd i samtliga överbryggande kurser för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder till Studie- och yrkesvägledarexamen. Utbildningen ligger på grundnivå, ej nybörjare. Under sista terminen ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat tillämpning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen. Överbryggande kurser inom kurspaketet: 6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Cognitive Neuroscience- Applied Positive Psychology

  Biological Psychology - Mind, Body and Well-Being is an innovative program that combines several new trends in science and society. It combines three new fields, cognitive neuroscience, consciousness research, and positive psychology (the study of subjective well-being). The evidence-based scientific knowledge from these fields is first studied at the early stages of the program, and then in later stages it is applied to practise in psychological coaching or life coaching. A psychological coach or life coach assists clients to improve the quality of his or her life, especially in the areas of mental health, subjective well-being, personal relationships, and career choice and development. The graduates from this program are strongly encouraged to seek a career as professional life coaches or psychological coaches, but also the possibility to continue after the program to Master?s degree in Cognitive Science is offered for those who are more theoretically oriented. ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor's Programme in Nutrition.

  Human nutrition is a multidisciplinary subject that relates to many areas. The Bachelor?s Programme in Nutrition is based on natural science and during the education the subject will be addressed from molecular, medical as well as epidemiological and public health aspects. This requires basic knowledge in chemistry and cell- and molecular biology. These courses are given in the first part of the programme.The programme consists of one cohesive course block of 180 hp/ECTS (3 years). The first year includes basic chemistry, biochemistry, food chemistry and food science, and also an introduction to the anatomy of the body and factors that affects its health and disease. The second year starts with one term of cell- and molecular biology. The three following terms comprise courses with successive in-depth studies in the area of nutrition: human physiology, human nutrition, clinical nutrition, nutritional epidemiology, public health nutrition, nutritional toxicology, and molecular nutrition. The programme is completed by an individual degree project of 15 hp/ECTS in a chosen nutritional area. The purpose of the programme is that the student after taking the course should have developed analytical competence and skills in working scientifically in a wide range of areas related to nutrition. This can for example be information, diet and health education, teaching, practical laboratory work, and product development in food or drug industry, or work in international organisations. An increasing number of nutritionist al ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Study Programme in Public Health and Education

  Om du är intresserad av att påverka och förändra villkoren för människors hälsa, och vill arbeta med människor enskilt, i grupp eller på samhällsnivå, passar det folkhälsopedagogiska programmet dig. Du studerar befolkningens hälsa och hur den påverkas av olika faktorer, allt från samhällsförhållanden till individens sätt att leva. För att kunna åstadkomma förändringar i människors hälsosituation läser du om förändringsprocesser och metoder för påverkan. År två och tre har du möjlighet att välja kurser för att ge din examen en inriktning utifrån ditt eget intresse. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som folkhälsoplanerare, hälsopedagog, hälsoinformatör, projektledare, eller med drogförebyggande arbete, livsstilsfrågor och arbetsmiljöfrågor. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor of Science Programme in Social Work

  Bachelor of Science Programme in Social Work ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor of Science Programme in Social Work

  Bachelor of Science Programme in Social Work ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Senare del av program, hälsa och arbetsliv

  Senare del av program, hälsa och arbetsliv ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages