• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 331 items
 1. Globale forretningssystemer

  Du får kompetencer inden for organisation, marketing, planlægning, udvikling, produktion, it og ledelse af globale forretningssystemer, og du lærer at anvende de nyeste metoder til forretningsudvikling.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og service. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Robotteknologi

  Baggrunden for at udvikle og designe robotter får du i grundfag som matematik, fysik, softwareudvikling, elektronik og signalbehandling.Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. TekSam- miljøplanlægning

  Ved at arbejde med emner og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab, lærer du at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af planlægning. Du bliver bl.a. undervist i politiske forhold, økologi og teknologi, og udgangspunktet er både nationalt og globalt.TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- forsyningsteknik

  På uddannelsen, der udbydes på engelsk, får du indsigt i tekniske og teknologiske anlæg inden for området og lærer at vurdere og løse tekniske og praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet vil du kunne finde job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.Bemærk: Uddannelsen er ny og udbydes fra 2015. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. It

  Du får viden om den datalogiske og designmæssige del af it-produktudvikling, bl.a. web-teknologi og innovation. Vælger du forretningslinjen får du yderligere kompentencer i bl.a. forretningsmodeller og innovation.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for udvikling og design i it-branchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Softwareudvikling

  Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i nyudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring sofwareudviklling.Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller sikkerhedskonsulent. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Produkt- og designpsykologi

  Du får undervisning i psykologi og fysiologi, herunder forsøgsplanlægning og analyse af måledata. Samtidig lærer du om designmetoder og konstruktion af tekniske systemer inden for elektronik og programmering.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har mulighed for at arbejde i produktionsvirksomheder, der laver produkter som fx mobiltelefoner, lyd- og billedudstyr eller alarmeringssystemer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Humanistisk informatik

  Du får en grundig indføring i området som helhed, og du lærer om menneskers tegn- og symbolbrug samt deres brug af medier og informationsteknologier. Du får også undervisning i, hvordan mennesker interagerer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne afhænger af, hvilke specialiseringer du vælger i dine senere studier. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Geoscience

  Du lærer bl.a. om pladetektonik, jordskælv, vulkaner, mineraler, istider, råstoffer og livets opståen. Uddannelsen kombinerer ny viden og nye metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi, nanoteknologi, økologi, klimatologi og arkæologi.Med en bachelor i geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i fx kommuner eller styrelser. Du vil også kunne også arbejde i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages