• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 52 items
 1. Production assistant

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c, E130201 Id12892-c, H240401 Id12827-c, H320201 Id32967-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Raadpleegt de productieplanning - Houdt zich aan productieorder en technische fiche ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…) (E130101 Id16707-c/18152-c, H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id17846-c/17846-c, H330101 Id21981-c, H330201 Id4645-c) - Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe ● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (E130101 Id1453-c, E130201 Id18027-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320101 Id2006-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c) - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen - Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op - Meldt problemen en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Production operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (H240401 Id12827-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Neemt de planning door - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…) (H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id19090-c/29427-c, H330101 Id21981-c) - Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen - Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe ● Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma (H210201 Id17471-c, H220201 Id15839-c, H240401 Id25654-c, H240501 Id17417-c, H240601 Id17195-c, H240801 Id17181-c, H320201 Id12414-c, H330301 Id16543-c) - Houdt zich aan productieorder en technische fiche - Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in - Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie - Stelt d ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Process operator

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c/17987-c, E130201 Id12892-c, H240401 Id12827-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Neemt de planning door - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) (E130101 Id16707-c/18152-c, E130201 Id21905-c, H210201 Id17701-c, H220301 Id24954-c/8103-c, H230101 Id17865-c, H250401 Id17592-c, H270101 Id421-c, H330101 Id21981-c) - Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen - Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht - Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe - Gebruikt software voor voorraadbeheer - Gebruikt toestellen voor goederentransport ● Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma (E130101 Id15850-c/17987-c, E130201 Id4759-c, H210201 Id17471-c, H220301 Id25622-c/4770-c, H230101 Id18139-c, H330301 Id16543-c) - Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche - Stelt d ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Production supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 01575) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089, H250501 Id16361-c) - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de industriële wetenschappen kunststofverwerking

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Doctorate in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  KNOWLEDGE- They have increased specialized knowledge in a specific field of the cognitive field of Industrial Administration and Technology in relation to the previous level that includes sufficient data from cutting-edge scientific developments and serves as the basis for original thinking, and research and professional activities. - They present critical understanding of the principles, theories, methodologies, and practices of a specific sector of the cognitive field of Industrial Administration and Technology. - They have increased critical perception of the evolutionary dynamic and of the cutting-edge issues of the specific cognitive field that served as the subject of their doctorate.SKILLS- They apply with ease the theories and methodologies of the specialized subject of their doctorate in a critical and creative way on their own research, studies, and work. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate on research, on analysis and on the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the specialized field of their doctorate. - They provide inductively-reasoned solutions, with scientific documentation, to complex and new issues of the specialized field of their doctorate and formulate valid judgments after considering the various relevant social, economic, cultural, and moral aspects. - They document their posit ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Τechnology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable following the completion of their studies a) of having analytical knowledge about the subject of their studies, understand the principles of the subject of Food Technologist, delve into, expand, and increase their acquired knowledge, while understanding the evolutionary dynamics of the field, and b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degrre in Mechanical Engineering of Technological Education. Department of Mechanical Engineering of Technological Education. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The programme of studies of the Department of Mechanical Engineering of the Technological Educational Institute of Larissa serves the following purpose: - cultivate and promote knowledge in the field of Mechanical Engineering; - provide students with the necessary assets, ensuring their proper education for growth and a professional career; - contribute to the development of knowhow and innovations through the application of scientific, technological or other knowledge, to the growth and progress of the large and medium industrial web of the country. Following completion of studies, the learners shall be capable of: a) having analytical knowledge over the subject of studies, delve into, expand and adjust their acquired knowledge, while being aware of the evolutionary dynamics of the field. b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to apply them in the science of Mechanical Engineering, with regard to the study, design, development, manufacture, and operation of machines, devices, and production facilities, as well as of systems used for the production and management of materials and energy, focused on the economy, respect to the environment, and social acceptance. Specifically, the learners, following completion of their studies, shall be able to: - Apply modern scientific and technological methods for the drafting of mechanical designs (e.g. heating, cooling, air-conditioning, hydraulic facilities, fire safety, sound-insulation, gas fuels, elevators, etc.) related to facilities in buildings, a ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor Degree in Petroleum and Natural Gas and Mechanical Engineering of Technological Education. Directions: 1. Petroleum and Natural Gas Engineers of Technological Education 2. Mechanical Engineers of Technological Education. Department of Petroleum a

  According to Article 5, Presidential Degree 87, Official Gazette 129/5.6.2013, vol. A, the Department of Engineering and the Department of Petroleum and Natural Gas Technology have been merged into the T.E. Department of Oil and Gas Technology and T.E. Mechanical Engineering with the following two (2) separate entrance directions and number of places: A) T.E. Mechanical Engineering B) T.E. Oil and Gas Technology.Direction of T.E. Oil and Gas Technology:The "science" of oil includes a wide variety of disciplines for the following reasons: oil, following processes of thousands of years, was created by nature and stored underground. Identification, consequently, of underground deposits is the first stage. It is followed by research of the deposit data using physicochemical processes. Drilling follows, to fully confirm the deposit, and then transfer of the oil to the surface of the earth. The range of these activities is known by the term upstream.They are followed by storage, transport, processing (refining), analyses, sales of oil and its products. These activities are termed downstream. In large countries, upstream is a different subject area of studies from downstream. The curriculum of the direction of Oil and Gas Technology includes both upstream and downstream. This was deemed necessary because our country’s market is small and because oil production (upstream) is currently on a small scale. The Department’s program of studies is a global originality since few university departments worldwide have a similar ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Oil & Gas Technology". Department of Petroleum and Natural Gas Engineering of Technological Education. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia & Thrace.

  Knowledge and Understanding Upon successful completion of the program students will be able to:• Demonstrate broad knowledge in the field of Hydrocarbons Engineering;• Become familiar with the content and philosophy of the legal framework of the industry of hydrocarbons, and understand the processes and factors that lead to its development;• Understand the modern global, regional and local issues of Hydrocarbons Engineering;• Acquire the skills and experience necessary for engineers who will lead in the areas of hydrocarbons extraction, processing, storage and exploitation, in efficient and clean energy technologies and rational use of energy;• Develop a balanced perspective on safety and environmental concerns surrounding the industry of Hydrocarbons, offering students a wide range of understanding that will help in making managerial decisions;• Possess the necessary knowledge and insight to be able to engage in decision-making roles in the industry of hydrocarbons;• Have the ability to use cutting-edge software tools for technologies in the fields of Hydrocarbons and Petroleum Engineering;• Are familiar with the procedures followed in the creation of energy, environmental and sustainable policies;• Possess the knowledge base necessary so that they can be approved in professional chambers and associations;• Have the ability to use research results in education, in their professional environment and society. Skills• recognize all stages and classify processes in oil value chain. • estimate reserves based on PRM ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages