• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 169 items
 1. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Paperiteollisuuden osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat: - Käynnissäpito - Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus Osaamisalan pakolliset tutkinnonosat: - Paperiteollisuuden prosessien hallinta ja käynnissäpito Valinnaiset tutkinnon osat: - Paperi ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta Selluteollisuuden prosessien hallinta    Tutkinto sisältää lisäksi yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  - Opinnot sisältävät mm. - jauhemaalausta - ruiskumaalausta - tasoitetöitä - tapetointia - julkisivun käsittelyitä - huonekalujen pintakäsittelyä - koristemaalausta, puun- ja kivenmukailua - yrittäjyyttä - ammattitaitoa täydentäviä opintoja, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, kieliä, liikuntaa jne. - työssäoppimista alan työpaikoilla ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Paperiteollisuuden osaamisala

  - Opintoihin kuuluu mm. - prosessitekniikkaa - paperi- ja paperinjalostustekniikkaa - tietotekniikkaa - sähkö- ja automaatiotekniikkaa - kunnossa- ja käynnissäpitoa - käytännön fysiikkaa ja kemiaa - yhteisiä tutkinnon osia, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, kieliä, liikuntaa jne. - työssäoppimista alan työpaikoilla ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as painters or floor layers in new or renovation construction or as surface treatment finishers within industry. In addition, candidates must take optional qualification modules that support vocational specialisation. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must know how to perform surface treatment work relevant to their Study Programme/Competence Area. They must know how to use appropriate tools and working methods. They must command the chemical and physical basics relating to the materials being treated, coatings and other surface treatment agents. They must be aware of the quality requirements of treated surfaces and what is required of the surface being treated and the surface treatment conditions in order to meet these. They must possess extensive knowledge of construction and product manufacturing. They must be familiar with occupational health and safety regulations and attend to occupational safety, environmental protection and waste treatment. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameAxxell, Karis

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon suorittanut valmistaa puusta huonekaluja ja muita kestokulutushyödykkeitä tai rakennustoiminnassa käytettäviä puolivalmisteita ja jatkojalosteita. ...

  Provider NameAxxell, Karis

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Wood Prcessing, VQ

  Puutyökoneiden työturvallisen käytön opiskelu on keskeinen osa opetusta.  Puusepän työhön kuuluu sekä käsityötä että koneellista tuotteiden valmistusta. Työtehtäviä harjoitellaan koulun työsalissa perus- ja CNC-koneilla, lisäksi työtehtäviä opitaan työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä. ...

  Provider NameVammalan ammattikoulu, Ratakatu, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Paper Industry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee oman tehtaansa ja oman yksikkönsä tai koneensa prosessit ja tuotteen valmistumisen- osaa käyttää tarvittavia ohjaus- ja tietojärjestelmiä- tuntee konserninsa organisaation ja osaa tulkita tehtaan tuotannon ja talouden raportteja ja tunnuslukuja- tuntee käytetyt raaka-aineet, niiden ominaisuudet ja valmistuksen pääpiirteissään- tuntee tuotteiden loppukäyttökohteet ja asiakkaan laatuvaatimukset lopputuotteelle sekä tuotteen kustannusrakenteen pääpiirteissään- tuntee ja ottaa työssään huomioon työtehtäviinsä ja tehtaaseen liittyvät turvallisuus-, tietoturva- ja ympäristöriskit sekä turvallisuus- ja suojeluohjeet- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot, muun muassa valitsemiensa osien vaatimusten mukaisesti tuntee käytettävät puulajit, kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- tuntee käytettyjen prosessien, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet- osaa arvioida työlaitteiden käyttökunnon ja huolehtia niiden kunnosta sekä tietää tuotteen ja yrityksen laatuvaatimukset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä paperiteollisuuden ammattitehtävissä. ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Paper Industry, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee oman tehtaansa ja oman yksikkönsä tai koneensa prosessit ja tuotteen valmistumisen sekä konserninsa organisaation - osaa käyttää tarvittavia ohjaus- ja tietojärjestelmiä sekä tietää tuotteen ja yrityksen laatuvaatimukset- osaa tulkita tehtaan tuotannon ja talouden raportteja ja tunnuslukuja sekä tehdä talouden arvioita ja laskelmia- tuntee käytetyt raaka-aineet, niiden ominaisuudet ja valmistuksen pääpiirteissään- tuntee tuotteiden loppukäyttökohteet ja asiakkaan laatuvaatimukset sekä tuotteen kustannusrakenteen pääpiirteissään- tuntee ja ottaa työssään huomioon turvallisuus-, tietoturva- ja ympäristöriskit sekä turvallisuus- ja suojeluohjeet- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot, mm. tuntee käytettävät puulajit, kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- tuntee käytettyjen prosessien, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet- osaa arvioida työlaitteiden käyttökunnon ja huolehtia siitä- osaa käyttää ongelmanratkaisu-, analyysi- ja ideointimenetelmiä sekä toimia projektiryhmän jäsenenä tai vetäjänä- osaa arvioida työtehtävien vaativuutta ja henkilöiden osaamista suhteessa työtehtävien vaativuuteen- osaa johtaa työryhmää ja toimintoja, kehittää ja kouluttaa työyhteisöä sekä noudattaa työelämän säädöksiä Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä laaja-alaista ammattitaitoa vaativissa paperiteollisuuden tehtävissä. ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages