• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Doktora studijas

  Mērķis Nodrošināt iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus tekstila un apģērbu tehnoloģijas jomā, ietverot kompetences zinātniskajā darbībā, nozarē pielietojamo materiālu zinātnēs, tehnoloģiju un uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanas procesos. Uzdevumi •Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas tekstila vai apģērbu tehnoloģiju izvēlētās specializācijas tehnoloģijās; •Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes apakšnozarē; •Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus, sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm; •Izstrādāt promocijas darbu kā oriģinālu pētījumu; •Apgūt prasmes zinātnisko pētījumu plānošanā un īstenošanā; •Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas. Studiju rezultāti Pēc doktora studiju beigšanas absolvents: •Spēj risināt aktuālas teorētiskas un praktiskas problēmas, izmantojot mūsdienu pētījumu metodes; •Spēj plānot un patstāvīgi veikt pedagoģisko darbu; •Spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Wood Materials and Technology- Doctoral studies

  The aim of the study programme is to prepare highly qualified scientists for sub-sector of Material sciences - Wood Materials and Technology, thus stimulating development of the engineering industry of wood materials and technologies. Studies are organised as lectures, individual studies and discussions with supervisor. The main courses offered include research methodology, scientific terminology of wood materials and technologies, problems of wood materials and technologies science, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Doctoral students will get an extended knowledge of the latest findings about wooden materials and technologies, methods of studies, information processes and use of results of research. Doctoral students of this programme obtain skills to carry out the research, to summarize, analyse and use the acquired knowledge in sphere of wooden materials and technologies, as well to prepare publications for national and international level scientific journals. As result doctoral students will be competent to work in sphere of research of wooden materials and technologies, as well independently develop and present doctoral thesis for public defenses, in accordance with current requirements. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Food Science- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for the teaching and research work with a competence corresponding to the international standards in food science. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific language/terminology of food science, problems and theories in the field of Food Science research, theoretical and practical innovations/novelties in the field of Food Science. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Koksnes materiāli un tehnoloģijas- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus materiālzinātņu nozarē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pārtikas zinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus zinātnisko problēmu risināšanai, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu un uztura pilnveidošanu un nodrošināt zinātniski pedagoģisko kadru nomaiņu Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un citās zinātniskās iestādēs, kas saistītas ar zinātniski pētnieciskā darba virzienu šajā zinātņu nozarē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. MATERIALS ENGINEERING

  MATERIALS ENGINEERING (INŽENјERSTVO MATERIJALA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 7. METALLURGICAL ENGINEERING

  METALLURGICAL ENGINEERING (METALURŠKO INŽENјERSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. TEXTILE ENGINEERING

  TEXTILE ENGINEERING (TEKSTILNO INŽENјERSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technology and Metallurgy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. MINING ENGINEERING

  MINING ENGINEERING (RUDARSKO INŽENјERSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Mining and Geology in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Mining and Geology

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. MINING ENGINEERING

  MINING ENGINEERING (RUDARSKO INŽENјERSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Technical Faculty in Bor. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Technical Faculty

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages