• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 90 items
 1. It, kommunikations- og medieteknologi

  Du udvikler apps og services til smartphones, iPads og kommende nye platforme, lige som du kommer til at arbejde med såvel nutidens som fremtiden internet. Du programmerer og laver kravspecifikationer samt finder af, hvad brugerne synes om produkterne.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder finder du både i den offentlige og den private sektor. Du kan bl.a. blive ansat inden for tele- og medieområdet eller arbejde som konsulent. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- it og økonomi

  Uddannelsen er tværfaglig og udbydes som et selvstændigt spor under teknologi og økonomi.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have indsigt i både den produktionsmæssige og den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres til at være et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Fysik og nanoteknologi

  Du bliver undervist i bl.a. matematik, kemi, elektromagnetisme og mekanik, og har også fag der handler om lys og atomer samt fag, der beskæftiger sig med de it-værktøjer, du skal bruge på studiet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for bl.a. medicinalbranchen, hospitalssektoren, bioteknologiske virksomheder, offentlige institutioner eller på universiteter. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Bioteknologi

  Du lærer også om, hvordan miljøvenlig energi kan produceres, og hvorfor vi har store problemer med bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere dig yderligere. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder i bl.a. bioteknologiske virksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- Business Development Engineer

  Dette sker ved at kombinere klassiske, tekniske ingeniørfærdigheder med indsigt i, hvordan man skaber forretning, og ved en udvikling af det personlige lederskab.Efter uddannelsen kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling i en virksomheds udviklingsafdeling. Du kan også arbejde som konsulent eller mellemleder i en produktions- eller salgsafdeling i en dansk eller international virksomhed. Endelig er der mulighed for at begynde som iværksætter. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- maskin

  Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder du bl.a. med design og produktudvikling inden for mange forskellige brancher. Det kan være alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- elektronik

  Du får kendskab til internettet, andre netværk, overvågningssystemer og udviklingen af styreprogrammer til robotsystemer og andre i form af køretøjer og helikoptere.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du typisk kunne finde finde arbejde i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent, projektleder eller sælger. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Energi

  På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik og fysik samt følger kurser i fx modellering, regulering og computerbaserede udviklings- og simuleringsværktøjer.Med en bachelor i energi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Senere jobmuligheder findes i energiforsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektronik- og rådgivende virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Strategisk analyse og systemdesign

  Uddannelsen giver et grundigt kendskab til de matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder, der bruges til at vurdere og løse tekniske problemstillinger, bl.a. i forbindelse med programmeringsopgaver.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Software

  Du lærer bl.a. programmeringssprog, netværksteknologi og databaseteknologi og får også undervisning i adaptiv teknologi og i teknologi, der understøtter interaktionen mellem menneske og maskine.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, medievirksomheder samt tele- og mobiloperatører. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages