• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 59 items
 1. Academic Bachelor's degree in archaeology (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) acquire and use data, use modern information and communication technologies, demonstrate basic logistical/fieldwork skills, analyse and synthesise, apply acquired knowledge in practice, communicate acquired knowledge in a coherent form, in writing and orally, place new information and interpretations in context, demonstrate basic understanding of the processes of argumentation and testing of scientific theories, demonstrate self-initiative, demonstrate proficiency in social skills and coordinated teamwork, undertake professional work critically and responsibly, demonstrate a capacity for ethical self-reflection and a commitment to professional ethics, (subject-specific competences) demonstrate familiarity with the basics and history of archaeology, demonstrate knowledge of the overall structure of archaeology as an academic discipline and understanding of the connections between its subdisciplines, demonstrate knowledge and understanding of fundamental findings from individual archaeological periods, demonstrate understanding of the connections of archaeology to other disciplines in the humanities, social sciences and natural sciences, demonstrate a critical view of the past, demonstrate understanding of events, processes, changes and continuities in a diachronic perspective, demonstrate a critical attitude towards archaeological sources and interpretations, demonstrate basic proficiency in the methods of archaeological fieldwork and post-fieldwork research, demo ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic Bachelor's degree in heritage studies (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate in-depth insight into the state and development of the contemporary world and its parts, undertake ethical reflection, undertake interdisciplinary work, produce an autonomous written text (essay, newspaper article, specialist or general-interest article, report, paper, etc.) and prepare technical argumentation, (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the development of heritage protection and good knowledge of natural and cultural heritage in Slovenia, Europe and elsewhere around the world, demonstrate knowledge of the key turning points in the history of the world, of Europe and of Slovenia (or Slovene ethnic territory), with a particular emphasis on the Mediterranean, use scientific and other methods to resolve concrete problems in the field of the study, protection and popularisation of cultural heritage, autonomously use material and historical sources for professional work and information and communication technologies and systems in the fields of archaeology, ethnology, history of art, history and heritage protection. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Academic Bachelor's degree in heritage studies and... (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) work as part of an interdisciplinary, organised team, read texts (in the broadest sense of the term) critically,  produce an autonomous specialist or general-interest written text, provide a technical justification for it and defend it in public with technical arguments, demonstrate an overview of basic topics in the humanities, demonstrate theoretical knowledge of the methodological tools used in humanities disciplines and use them in practice, undertake practical work in professional environments, educate and participate in lifelong learning programmes, reflect critically on own work,  undertake ethical reflection on phenomena occurring in the professional environment and among the general public, (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the basic theoretical and practical aspects of the field of tangible and intangible cultural heritage in Slovenia, Europe and around the world, critically evaluate material culture, integrate knowledge from all humanities fields in an interdisciplinary manner, critically verify information and phenomena in professional environments, evaluate human influence on the environment in all periods of history from prehistoric times to the present day, demonstrate knowledge and understanding of the development of heritage protection and existing legal practice, evaluate cultural and natural heritage and identify the changing social circumstances that dictate the dynamics of heritage protection and promoti ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Archaeologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak, illetve azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két korszak, illetve szakterület problémáival tisztában vannak. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A régész a) tudása Átfogó ismeretekkel rendelkezik legalább két régészeti korszakról, vagy szakterületről. Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően. Tisztában van az új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal. Átfogó ismeretekkel rendelkezik szakterületének hagy ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Assistant Archaeologist

  Implement - under the guidance of a Senior Archaeologist -, initiatives conducive to researching, recording, analysing, and preserving archaeological sites and materials, through the use of equipment and by applying techniques required for performing excavations, prospection, surveying, mapping, design, photography, conservation and restoration of archaeological assets. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Assistente de Conservação e Restauro- Conservação do Património Cultural

  Assistente de Conservação e Restauro - Conservação do Património Cultural ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Assistente de Conservação e Restauro- Conservação e Restauro de Azulejo, Pedra, Pintura Mural, Metais e Madeiras

  Assistente de Conservação e Restauro - Conservação e Restauro de Azulejo, Pedra, Pintura Mural, Metais e Madeiras ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Assistente de Conservação e Restauro- Conservação e Restauro de Pintura

  Assistente de Conservação e Restauro - Conservação e Restauro de Pintura ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 9. Bachelor of Arts Degree in History with Specialization in History of Culture (DU)

  The programme is; - aimed at providing students with an opportunity of acquiring theoretical knowledge and research skills in history and the history of culture that gives an opportunity of further professional and academic education.  Within the programme the following knowledge and skills have been acquired and developed: - understanding of the world history and the history of culture trends of development in the period of ancient times, Middle Ages, new and modern age periods as well as of the history/culture of Latvia and Latgale, fundamentals of history source theory and methodology of history research, skills of criticism and research literature analysis as well as those of studying the testimonials of the past, compiling them and public representation of them; - production of research work applying diverse research methods. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Bachelor of Conservation of Antiquities and Works of Art. Department of Conservation of Antiquities and Works of Art. Faculty of Fine Arths and Design. Technological Educational Institute of Athens.

  The aim for the graduates is to understand the properties of objects of historical and artistic importance in order to prevent their deterioration, enhance their ability to discern what is genuine and what is fake, and facilitate the approach for all users to objects and monuments of cultural heritage. Graduates of the Department of Conservation of Antiquities and Works of Art from the Technical Educational Institute of Athens work in museums, public agencies, private conservation companies or independently, with the purpose of protecting cultural heritage. In particular, their responsibilities are: The Technical Examination, Conservation and Restoration of Archaeological Findings and Works of Art. The Elaboration of Conservation and Restoration Studies for Archaeological Findings and Works of Art. The preparation of studies or reports on the organization and operation of maintenance workshops. Development of new maintenance technologies, in collaboration with other disciplines and institutions. Participation and conduct of research projects independently or as members of research groups on subjects of their expertise. The preserver has full responsibility for any intervention on the objects of his/her expertise, but does not create new cultural or artistic objects. The Code of Ethics for the Profession of Conservator of Antiquities and Works of Art defines these activities. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages