• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Doctor of Biology (Medicine and Pharmacy) (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Doctor of Medical Sciences (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor of Medicine (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctor of Pharmaceutical Sciences (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor of Pharmacy (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctor of Science in the field of biomedical technology (no legal status)

  The student will be able to: undertake independent research work, obtain new scientific knowledge for the advanced development of new methods of diagnosis and treatment in the country, facilitate the faster transfer of diagnostics and treatment from the international environment to the national environment, undertake advanced research/clinical work, including both applied and basic research, undertake basic and applied research and clinical studies across a broad spectrum of biomedical technology, e.g. information technology in health care, virtual medicine, telemedicine, healthcare and measuring procedures, analysis of bioelectric signals, gerontotechnology, robotics, computer science, modelling and processing of visual data, biomaterials in medicine, etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Doctorate in "Lifelong Learning & Special Education". Department of Educational and Social Policy. Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts. University of Macedonia.

  Knowledge: Doctors have (a) increased specialized knowledge over a specific cognitive domain in relation to PPS "Lifelong Learning and Special Education" and of other relevant interdisciplinary subjects, (b) specialized knowledge over the current scientific, educational, and research developments, and (c) increased critical perception of the various subjects of the cognitive domain of Lifelong Learning and Special Education. Skills: The doctors are capable of (a) applying with ease the theories and methodological approaches of the specialized subject of their doctorate, with a critical and creative way, to their own research, study, and work, (b) applying to the educational and research practice the specialized knowledge obtained through their doctorate, (c) evaluating, interpreting and promoting modern scientific research and studies, which are relevant to the scientific field of their doctorate, and (d) documenting their positions using scientific criteria, with clarity, sufficiency, and accuracy. Competences: The doctors are capable of (a) applying with professionalism the specialized knowledge and competence obtained through their doctorate, (b) dealing effectively with new, interdisciplinary issues, (c) contributing significantly to the development of knowledge and practices in the educational, vocational, and business field, and (d) undertaking autonomously the responsibility for the education / further learning / teaching in the field of Lifelong Learning and Special Education. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Doctorate of the Department of Nutrition and Dietetics. Faculty of Health Science and Education. Harokopio University.

  Knowledge: • Have increased specialist knowledge in the most sophisticated and complex objects of the science of Dietetics - Nutrition.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Dietetics - Nutrition and its interface with a range of disciplines.• Have increased critical understanding of the evolutionary dynamics of the science of Dietetics - Nutrition and, mainly, of the cutting edge issues with which they have dealt during their PhD. Skills: • Implement fluently theories and methodologies of the nutrition care process in a critical and creative way in their own research, studies and work.• Manage scientific data throughout the entire process, from collection through to processing and interpretation of results.• Are able to evaluate, interpret and promote modern scientific researches and studies on the science of Dietetics - Nutrition.• Articulate inductively in a scientifically justified way, solutions to complex and new issues of the specialised field of their doctoral thesis and form valid judgments, taking into account the respective relevant social, economic, cultural and ethical dimensions.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, efficiency and accuracy. Competences: • Implement with originality and autonomy the knowledge acquired and their skills to research and development of innovative solutions to complex, interdisciplinary ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. doktor (PhD)- clinical medicine

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. doktor (PhD)- health sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages