• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Afrikastudier

  Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, lige som du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Akvatisk videnskab og teknologi

  Du får undervisning i alle områder omkring akvatiske miljøer, bl.a. marin- og ferskvandsøkologi, matematisk biologi og oceanografi - alle fag med et globalt perspektiv for øje. Som færdiguddannet civilingeniør kan du, alt efter specialisering, forvente at finde arbejde inden for forskning, miljøforvaltning eller i fiskeri- og akvakulturerhvervet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Amerikanske studier

  Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder. Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Antropologi

  Du fortsætter studiet af menneskers liv og handlinger og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine betragtninger og analyser. Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde med undervisning og forskning, du kan finde job på museer og i bistandsorganisationer eller beskæftige dig med planlægning af regions- og kulturpolitik i kommuner. Du kan også finde arbejde i erhvervslivet, fx som projektkonsulent inden for forskellige områder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Anvendt filosofi

  Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Anvendt kemi

  Uddannelsen giver dig grundig viden om stoffers syntese og fysisk-kemiske egenskaber, og du lærer om design af avancerede materialer med fokus på det molekylære niveau og på nanoskalaniveau. Som færdiguddannet kemiingeniør kan du bl.a. finde beskæftigelse i farmaceutiske og kemiske virksomheder, hvor du vil kunne arbejde i deres forsknings- og udviklingsafdelinger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Anvendt kulturanalyse

  Du beskæftiger dig både med metode, teori og feltarbejde og får et solidt kendskab til forskellige kulturteorier. Uddannelsen kombinerer elementer fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab. Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde beskæftigelse inden for fx turisme eller marketing- og mediebranchen. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Anvendt matematik

  Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante. Som færdiguddannet kandidat i anvendt matematik vil du bl.a. kunne finde beskæftigelse i den offentlige eller private sektor eller ved forskningsinstitutioner. Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages