• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 25 items
 1. Národní centrum Europass ČR

  Národní centra Europass působí v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Národní centrum Europass Česká republika (NCE ČR) vzniklo 30. března 2005 a je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Jsme prvním kontaktním místem pro jednotlivce či organizace, kteří/které chtějí získat podrobné informace o Europassu nebo si Europass pořídit. Naši činnost koordinuje Evropská komise a Cedefop (Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání). ...

  Category: Contacts Location: Czech Republic
 2. Eurodesk in the Czech Republic

  Eurodesk is the main provider of information on European policies and opportunities for young people and those who work with them. Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Eurodesk má v ČR rozvinutou síť regionálními partnery Eurodesku, kteří poskytují informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování evropských informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k evropským informacím přístup. ...

  Category: Contacts Location: Czech Republic
 3. Centre for International Cooperation in Education – Euroguidance Centre

  The Czech Euroguidance Centre operates within the Centre for International Cooperation in Education and provides promotion of educational programmes, assistance and consultancy services, management of funds and contracts for decentralized actions, monitoring, dissemination and valorisation, organisation of seminars and conferences. ...

  Category: Contacts Location: Czech Republic
 4. Euroguidance Czech Republic

  České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice. ...

  Category: Guidance Services Location: Czech Republic
 5. Czech Education system description at Eurypedia

  In the Czech Republic, schools are administered in the frame of general administration. The responsibility is distributed among the central government, regions and communities. The Ministry of Education, Youth and Sports preserves and determines the integrated state educational policy. Regions are responsible for education on their territory. They are organising bodies for upper secondary and tertiary professional schools. The communities are responsible for pre-primary education and compulsory schooling. All schools have the status of legal entities. Public higher education institutions are established by law. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 6. Vaše Evropa- Vzdělávání a mládež

  Vaše Evropa- Vzdělávání a mládež URL:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_cs.htm Category: Moving to a country Location: Czech Republic ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 7. Vzdělávání a mládež v EU

  Vzdělávání a mládež v EU URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_cs.htm Category: Moving to a country Location: Czech Republic ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 8. EURES Czech Republic

  EURES napomáhá pracovníkům překračovat hranice Evropské služby zaměstnanosti (angl. European Employment Services - EURES) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mezi partnery sdružené v této síti patří veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Celou síť koordinuje Evropská komise. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 9. Centrum pro studium vysokého školství

  Posláním Centra je shromažďovat, analyzovat, porovnávat a šířit informace o vysokém školství a výzkumné činnosti. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 10. Informace pro cizince na území České republiky

  Act No. 326 of November 30th, 1999 on Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic and Amendment to Some Acts. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic

Pages