• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 17 items
 1. Academic bachelor's degree in geotechnology and mining (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) work in planning companies, the state administration, research laboratories, institutes in the field of geotechnology and mining, etc., apply basic knowledge of mathematics, physics and chemistry in engineering problems, carry out experiments and analyse and interpret data, demonstrate mastery of theoretical and practical knowledge within their professional field, identify, formulate and resolve engineering problems, apply the techniques, skills and modern engineering tools needed in practice, carry out high-quality expert analysis within the field of geotechnology and mining, undertake individual work and planning work in the field of geotechnology and mining, demonstrate understanding of ethical and professional responsibility, recognise the need for lifelong learning and participate in it, express themselves with authority and communicate in a foreign language; apply knowledge acquired in the broader context of geotechnology and mining, participate in projects in the field of geotechnology and mining, select, describe and interpret various natural phenomena within the field of mining and geotechnology, (subject-specific competences) demonstrate mastery of basic technical knowledge in the field of mining and geotechnology, supplemented by selected knowledge from the fields of science, engineering, management and ICT, demonstrate understanding of technical topics, including their theoretical background, and the application of methods (e.g. in mining: the Velenje ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic bachelor's degree in commercial geoengineering (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate mastery of basic technical knowledge in the field of mining and geotechnology, supplemented by selected knowledge from the fields of science, engineering, management and ICT, demonstrate understanding of technical topics, including their theoretical background, and the application of methods (e.g. in mining: the Velenje digging method; in geotechnology: the new Austrian method of building tunnels), integrate scientific knowledge with knowledge from other engineering disciplines, undertake autonomous work in applied projects in mining and geotechnology, apply theoretical knowledge to the addressing and planning of developments while minimising harmful impacts on the environment and people, pursue learning in their own professional field and adapt to related fields, participate in development work and transfer research and development achievements into practice, communicate with co-workers and experts from related disciplines, thus enabling active cooperation on joint work, including in the field of projects based on the integration of technical laws and experience within the field of geotechnology and mining. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Professional bachelor's degree in geotechnology and mining (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) manage implementation processes of service activities in the fields of geotechnology, mining, geotechnical structures, tunnel building, management of waste materials, etc., apply basic knowledge of mathematics, physics and chemistry in engineering problems, demonstrate mastery of theoretical and practical knowledge within their professional field, apply the techniques, skills and modern engineering tools needed in practice, undertake individual work and planning work in the field of geotechnology and mining, demonstrate understanding of ethical and professional responsibility, recognise the need for lifelong learning and participate in it, participate in projects in the field of geotechnology and mining, (subject-specific competences) demonstrate mastery of basic technical knowledge in the field of mining and geotechnology, demonstrate understanding of technical topics in science and engineering, including their theoretical background, participate in development work and transfer research and development achievements into practice within the geotechnology and mining field, demonstrate understanding of the interdependence of science and technology, communicate with co-workers and experts from related disciplines, demonstrate professional, ethical and environmental responsibility, adopt a critical attitude and show responsibility in matters relating to their profession. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Bachelor Degree in Petroleum and Natural Gas and Mechanical Engineering of Technological Education. Directions: 1. Petroleum and Natural Gas Engineers of Technological Education 2. Mechanical Engineers of Technological Education. Department of Petroleum a

  According to Article 5, Presidential Degree 87, Official Gazette 129/5.6.2013, vol. A, the Department of Engineering and the Department of Petroleum and Natural Gas Technology have been merged into the T.E. Department of Oil and Gas Technology and T.E. Mechanical Engineering with the following two (2) separate entrance directions and number of places: A) T.E. Mechanical Engineering B) T.E. Oil and Gas Technology.Direction of T.E. Oil and Gas Technology:The "science" of oil includes a wide variety of disciplines for the following reasons: oil, following processes of thousands of years, was created by nature and stored underground. Identification, consequently, of underground deposits is the first stage. It is followed by research of the deposit data using physicochemical processes. Drilling follows, to fully confirm the deposit, and then transfer of the oil to the surface of the earth. The range of these activities is known by the term upstream.They are followed by storage, transport, processing (refining), analyses, sales of oil and its products. These activities are termed downstream. In large countries, upstream is a different subject area of studies from downstream. The curriculum of the direction of Oil and Gas Technology includes both upstream and downstream. This was deemed necessary because our country’s market is small and because oil production (upstream) is currently on a small scale. The Department’s program of studies is a global originality since few university departments worldwide have a similar ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. geotermikus szakmérnök

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,   * Üzemi esettanulmányok,   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban. A képzés során elsajátítandó készségek:A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában     * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.     * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,     ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Specialist of supply chain optimization in petroleum industry

    A képzés célja olyan olajipari ellátási lánc optimalizáló szakemberek képzése, akik finomítói, kereskedelmi, logisztikai, petrolkémiai üzleti és technológiai ismereteik felhasználásával képesek a teljes olajipari értéklánc modellezésére és optimalizálására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember  ismeri:   az olajipar üzleti és technológiai sajátosságait, alapvető optimalizálási elméleteket és módszereket, az üzleti optimalizáláshoz szükséges modellezési módszereket (finomítói, petrolkémiai, logisztikai, kereskedelmi rendszerek), készségszinten a PIMS (Process Industry Modelling System) optimalizáló szoftvert, a beruházások, üzleti tervek döntés előkészítési és támogatási módszereit, az eredmények értékelési eljárásait és prezentációs technikákat.       A végzett szakemberek rendelkeznek:   a szakmai képesítésükre épülő átfogó szaktanácsadási ismeretekkel, a projektek tervezéséhez és lebonyolításához szükséges informatikai eszközök ismeretével, a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával, kapcsolatteremtő és együttműködő készséggel, szakmai elkötelezettséggel, magasszintű analizáló és szintetizáló képességgel.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember alkalmas:   üzleti tervező optimalizáló pozíció betöltésére, döntés előkészítő anyagok készítésére az olajipar számára (beruházások, üzleti/kö ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Earth Science Engineer

  A képzés célja földtudományi mérnökök képzése, akik felkészültek egyszerűbb szakmai feladatok önálló megoldására és tervezési elvek alkalmazására a földtani közeg állapotvizsgálatánál, a természeti erőforrások - nyersanyagok, energiahordozók és a víz - készleteinek kutatásánál és feltárásánál, a készletek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésénél és előkészítésénél. Képesek e műszaki-gazdasági folyamatokhoz szükséges sajátos építmények és műtárgyak építésének, fenntartásának, üzemeltetésének irányításában való közreműködésre, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására. Képesek komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre. Ismereteik alapján megfelelő szakmai gyakorlatot szerezve lehetőséget kaphatnak a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények esetében építési műszaki ellenőri feladatok ellátására, hites bányamérői tevékenység folyatására, illetve az előírt továbbképzést követően robbantómesteri, illetve robbantásvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A földtudományi mérnök a) tudása - Áttekintően ismeri a nyersanyag-kitermelő ágazat felépítését, az ásványi nyersanyagok és felszín alatti vízkészlet megkutatására, kitermelésére és előkészítésére alkalmazott munkafolyamatokat, ezek sorrendiségét, a szakterületet érintő alapvető tervezési elveket és módszereket. - Ismeri a földtani közeget felépítő egységeket, ezeket rendszerbe tudja fogla ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Hydrocarbon Technology Development Engineer

    A szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök képzés az alábbi fő területeket foglalja magába, ennek megfelelően a szakképesítés megszerzéséhez az alábbi ismeretek megszerzése szükséges:       kőolajipari technológiák ismerete (frakcionális – minőségjavítás – konverzió – maradékfeldolgozás, alternatív üzemanyagok); petrolkémiai technológiák ismerete (olefinek előállítása és feldolgozása, fontosabb petrolkémiai termékek és előállításuk); a szénhidrogénipari profitabilitását befolyásoló főbb tényezők, főbb pénzügyi beszámolók és kimutatások értelmezése; a szénhidrogénipari értéklánc elemeinek, sajátosságai, kőolaj-kitermelés – elsődleges disztribúció – kőolaj-feldolgozás – másodlagos disztribució – nagykereskedelem – kiskereskedelem); szénhidrogénipari technológiai és termékfejlesztés folyamata; fejlesztési alternatívák gazdasági értékelésének módszertana; műszaki szimulációs eszközök, optimalizálási módszerek alkalmazása a fejlesztési folyamatban, szimulációs szoftverek főbb alkalmazási területei; szénhidrogénipari beruházási projektek menedzselése, projektmendzsment alapjai; beruházási projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményei, a bacis tervezés technológia, gépészeti és irányítástechnikai alapismeretei.     Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A hallgatók   képessé válnak a szénhidrogén-feldolgozó szektor (HPI) technológiáinak és azok működési folyamatainak megismerésére; megismerik az üzlet eredményes működését bef ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Hydrocarbon Technology Development Specialist

    A szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember képzés az alábbi fő területeket foglalja magába, ennek megfelelően a szakképesítés megszerzéséhez az alábbi ismeretek megszerzése szükséges:       kőolajipari technológiák ismerete (frakcionális – minőségjavítás – konverzió – maradékfeldolgozás, alternatív üzemanyagok); petrolkémiai technológiák ismerete (olefinek előállítása és feldolgozása, fontosabb petrolkémiai termékek és előállításuk); a szénhidrogénipari profitabilitását befolyásoló főbb tényezők, főbb pénzügyi beszámolók és kimutatások értelmezése; a szénhidrogénipari értéklánc elemeinek, sajátosságai, kőolaj-kitermelés – elsődleges disztribúció – kőolaj-feldolgozás – másodlagos disztribució – nagykereskedelem – kiskereskedelem); szénhidrogénipari technológiai és termékfejlesztés folyamata; fejlesztési alternatívák gazdasági értékelésének módszertana; műszaki szimulációs eszközök, optimalizálási módszerek alkalmazása a fejlesztési folyamatban, szimulációs szoftverek főbb alkalmazási területei; szénhidrogénipari beruházási projektek menedzselése, projektmendzsment alapjai; beruházási projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményei, a bacis tervezés technológia, gépészeti és irányítástechnikai alapismeretei.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők   képessé válnak a szénhidrogén-feldolgozó szektor (HPI) technológiáinak és azok működési folyamatainak megismerésére; megismerik az ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mélyfúrási szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják- a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó és más nyersanyag készletek kutatásához, feltárásához, kitermeléséhez és tárolásához szükséges fúrási és mélyfúrási technológia magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteit, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és nemzetközi szinten;- azokat a széleskörű módszertani ismereteket, amelyek a fúrási rendszerek tervezési, létesítési és üzemeltetési feladatainak magas technikai szinten történő gazdaságos megoldásához szükségesek;- a szaktárgyak keretein belül a szakterületet érintő nemzetközi és EU irányelveket;- a vezetői ismereteket;- a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági, jogi szabályozás, a környezetvédelem alapvető ismereteit;- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Személyes adottságok, készségek:- jó problémamegoldó képesség;- rendszerszemléletű gondolkodás;- összetett folyamatokat áttekintő képesség. A szakképzettség alkalmazása: A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a képzést elvégző szakmérnökök képesek lesznek- a mélyfúrási technológiai rendszerekben lejátszódó speciális folyamatok megértésére és számítására;- szakmailag magas szinten megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat;- a mélyfúrási technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére, havár ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages