• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. elektronikus kereskedelem informatikai szakember

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott rendszer-architektúrákat. Az elektronikus kereskedelem informatikai szakemberek jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek kiválasztásában, adaptálásában, és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, a hallgatók képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos folyamatok tervezésére, képesek kiválasztani a legjobb megoldásokat és alkalmazni a feladatnak leginkább megfelelő komponenseket és rendszereket.Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakemberek a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek adaptálásában és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett járatosak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:– Nyitottság, az i ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. logisztika-kontrolling szakember

  A logisztika-kontrolling szakember szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás és folyamatok, valamint a funkcionális területek (logisztika, számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a)      A logisztika-kontrolling szakember szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: -     a legújabb logisztikai menedzsment eljárásokat; -     a korszerű csomagolás- és raktározástechnikát; -     a hatékony logisztikai, tervezési és technológiai fejlesztési módszereket; -     a projektmenedzsment gyakorlati megoldási módszereit; -     a pénzügyi számvitelnek a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító jogszabályi előírásokban rögzített jellemzőit; -     az önköltségszámítás rendjét, módszereit; -     az IT alkalmazási területeit, fejlesztési folyamat szakaszait, résztvevőit, módszereit; -     informatikai adatvédelmet, biztonsági szabványokat; -     vezetői információ és marketing módszerek logisztikai alkalmazási lehetőségeit; -     a szállítmányozás hazai és nemzetközi vonatkozásait.   b)      A logisztika-kontrolling szakember szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak: - ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Economist in Commerce and Marketing

  A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározó külső és belső környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációs tényezőket. - Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert. - Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközren ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Kereskedelmi képviselő

  A képesítéssel rendelkező képes: -piacok kutatására, információk beszerzésére és elemzésére, hiánycikkek felkutatására, elfekvő készletekre értékesítési lehetőségek keresésére; vevői célcsoport meghatározására, ügyfelek igényeinek felmérésére, minél szélesebb ismeretségi kör kialakítására, az információk gyors beszerzésére; tanácsadásra, termékek, szolgáltatások bemutatására, árpolitika kialakítására; szervezetének képviseletére különböző kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken, új üzleti kapcsolatok teremtésére és kiépítésére, a régi partnerkapcsolatok fenntartására és ápolására; ügyfelek, partnerek szakmai tanácsokkal való ellátására, a lehetséges ügyfelek folyamatos tájékoztatására a termékekről, szolgáltatásokról, mintadarabok, katalógusok és egyéb reklámanyagok bemutatására, az általa képviselt termék vagy szolgáltatás vonzó tulajdonságainak, előnyeinek ismertetésére; az ügyfelek véleményének és igényeinek továbbítására a gyártók, illetve a szolgáltatók felé kisés nagykereskedelmi és üzleti vállalkozásoknak rendelések szerzésére, áruk értékesítésére; ügyletek előkészítésére, üzletek megkötésére, ajánlatok készítésére, összegyűjtésére, illetve a megrendelések továbbítására a megbízó számára; partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kapcsolattartásra, címlista összeállítására polcszerviz és értékesítés helyi eladásösztönzésre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Raktárvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: a raktári folyamatok, tevékenységek megszervezésére a raktári tevékenységek időalapú programozására a raktár információs rendszerének működtetésére a raktári dolgozók teljesítményének értékelésére a lean menedzsment eszközrendszerének alkalmazására megszervezni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotának ellenőrzését ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét működtetni a minőségbiztosítási rendszerek raktározásra vonatkozó követelményeit érvényesíteni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer, gyógyszer) kezelésének, tárolásának követelményeit irányítani a raktár leltározási, leértékelési, selejtezési tevékenységeit ellenőrizni a raktár tűz-, munkaés környezetvédelmi szabályainak betartását ...

  Awarding bodyEFEB Tréning Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Élelmiszer-, vegyiáru eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni pénztárgépet kezelni, az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni, a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót Értékesítési tevékenységet végezni kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Műszakicikk-eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Műtárgybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Raktáros

  A képesítéssel rendelkező képes: Az áru beés kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni Kezelni és ellenőrizni az árut Vezetni a raktári nyilvántartásokat Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítást Előkészíteni az árukiszállítást ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages