• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat Bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket Ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét A kapott információk, és az észlelt jelenségek alapján elvégezni a műszeres hibakeresést, megállapítani a hibát, és javaslatot tenni a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására Ellenőrizni a tüzelőés hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és Dokumentálni a műszaki felülvizsgálatot, beüzemelést, javítást, szabványos kivitelezői szerelési nyilatkozatot adni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: Kapcsolatot építeni, és kapcsolatot tartani a megrendelőkkel Tanácsot adni a korszerű épületgépész-technológiák alkalmazására, a meglévő rendszer javíthatóságának lehetőségeire, az energiatakarékos rendszerek beépítésére vonatkozóan Ellenőrizni a csatlakozó és fogyasztói vezetékeket, a nyomásszabályozókat, a gázmérőket, valamint a tartozékok alkalmasságát Felülvizsgálni az elpárologtató berendezéseket, és a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeket, biztonsági berendezéseket Ellenőrizni a korrózióvédelem megfelelőségét, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés megfelelőségét Ellenőrzi a gázfogyasztó készülék alkalmasságát, a biztonsági tartozékok működőképességét Felülvizsgálni az égéstermék elvezetését Ellenőrizni a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartás és beszabályozás időpontját és megtörténtét Tanúsítani a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték, a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát Dokumentálni a vizsgálati eredményeket Elkészíteni a felülvizsgálati jegyzőkönyvet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Festő, mázoló, tapétázó

  A képesítéssel rendelkező képes: felületvizsgálatot, feltárást végezni, külés beltérben a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, külés beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) az alapvakolat felületét kijavítani külés beltérben sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) különböző glettanyaggal simítani a felületet külés beltérben építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani alapfelületet erősítősávval erősíteni elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait makulatúrázni ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni tapétát méretre vágni tapétát ragasztani lesimítani a tapétát kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végezni közbenső réteget felhordani szükség szerint finomjavítást végezni fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt mészfestést készíteni új vagy régi felületre külés beltérben, fehér, és színes kivitelbe homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel fröcskölé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Emelőgép-ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, külső szakértőkkel, karbantartókkal stb. annak érdekében, hogy az emelőgépekkel végzett tevékenységgel összefüggő kockázatok minimális szintet érjenek el; közreműködni az üzemeltető munkáltató munkavédelmi feladatainak megvalósításában; gondoskodni az emelőgép üzembe helyezésének megszervezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvége nyilvántartani és megőrizni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz minden okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig, különösen: oaz időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, oa karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horogés a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, szerelői nyilatkozatot; naprakészen vezetni az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni; biztosítani, hogy az emelőgép a gépdirektíva [16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet] szerinti használati utasítása az emelőgép kiselejtezéséig - az üzemeltető rendelkezésére álljon, valamint biztosítja, hogy az emelőgép rendeltetésszerű használatának leírása gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról; ütemezni és el ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Épület- és szerkezetlakatos

  A képesítéssel rendelkező képes: A munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni Alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal Alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nem oldható kötéseket készíteni Általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni Elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogóés befogóeszközöket, védőfelszereléseket Elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat Gépipari alapméréseket, alakés helyzetpontossági méréseket végezni Képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal Kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épületés szerkezetlakatos fémszerkezeteken Leme ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Burkoló

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére vízszintes és függőleges felületre kültériés beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek) falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni térburkolatokat készteni a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani szükséges munkaállványt építeni és bontani a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Kőműves

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni kézi és gépi vakolási munkát végezni egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani beton és vasbeton szerkezetet készíteni elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni épületeket és épületrészeket hangés hőhatás ellen szigetelni térburkolatot készíteni bontási, átalakítási munkát végezni -értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát betartani a tűzés környezetvédelmi előírásokat hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani, korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani elhelyezni a nyílászárót munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Tetőfedő

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket. betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani megrajzolni a fedélidomot meghatározni a tető valós felületeit kiszámolni a tető geometriai méreteit felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani a mérő eszközöket biztossággal használni használni a tetőfedés kéziszerszámait derékszöget szerkeszteni tetőfedési aljzatokat készíteni tetősík ablakot beépíteni alátéthéjazatot készíteni használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát megteremte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelési vázlatot készíteni biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt költségbecslést készíteni kapcsolatot tartani az ügyfelekkel kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Útépítő

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat földművet építeni, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végezni, burkolatalapot építeni, szigetelést készíteni, részt venni a pályaszerkezet építésében, a vízelvezető rendszer építésében, a kapcsolódó műtárgyak építésében, az útkörnyezet kialakításában térburkolatot készítéséhez anyagmennyiséget számítani, az anyagmennyiség-igényt időrendben ütemezni, térburkolatot építeni anyagismeret, építőanyagok és vizsgálataik, betartani a biztonságos munkavégzés szabályait a laboratóriumban forgalombiztonsági feladatokat végezni, betartani a szabványelőírásokat és technológiai utasításokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages