• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 178 items
 1. Socialno delo s starimi ljudmi (Social work with the elderly)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi je usmerjen v seznanjanje študentov z vlogo in pomenom socialnega dela s starimi ljudmi v sodobni družbi, kar študentom omogoča mednarodno primerljivo in kompetentno znanje tudi zunaj slovenskih meja. Program omogoča usposabljanje študentov za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo, z naborom izbirnih predmetov, izmed katerih študent izbere dva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Duševno zdravje v skupnosti (Community mental health)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno podporo ali oskrbo za življenje v skupnosti, zlasti zaradi težav v duševnem zdravju, demence ali drugih okoliščin. Namenjen pa je tudi vsem, ki podpirajo ljudi v akutnih duševnih krizah. Težišče programa je na psihosocialnem modelu razumevanja in odgovorov na duševne stiske, na enakopravnem sodelovanju različnih profilov strokovnjakov, strokovnjakinj v multiprofesionalnih timih, s poudarkom na vplivu ljudi z izkušnjo duševne stiske na vseh ravneh odločanja, od produkcije in prenašanja znanja do načrtovanja oblik podpore. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Nursing Specialisation: Public Health Care

  A specialist nurse has extensive nursing and medical knowledge in a specific health care area. A primary health care nurse assesses, plans, performs and evaluates the nursing process involving individuals and their experiences of health and ill health, which means identifying illness, symptoms, and functional reduction as well as self-care needs and resources for promoting health and adjustment to a changed life situation. ...

  Provider NameKarlstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Nursing Specialisation: Public Health Care

  A specialist nurse has extensive nursing and medical knowledge in a specific health care area. A primary health care nurse assesses, plans, performs and evaluates the nursing process involving individuals and their experiences of health and ill health, which means identifying illness, symptoms, and functional reduction as well as self-care needs and resources for promoting health and adjustment to a changed life situation. ...

  Provider NameKarlstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Primary Health Care- Public Health

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master's Programme in Global Health

  Master's Programme in Global Health ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in Global Health

  Master's Programme in Global Health ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master Programme in Public Health Science

  Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner, som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Public Health Science

  Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Primary Health Care- Public Health

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages