• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Moderno valodu un biznesa studijas- Bak. studijas

  Moderno valodu un biznesa studiju programma ir integrēta starpnozaru bakalaura studiju programma, kas ļauj iegūt konkurētspējīgas humanitārās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu mainīgajā starptautiskajā biznesa, ekonomikas un politiskajā vidē. Studiju programma ļauj izvēlēties vienu no valodu moduļiem: angļu-franču, angļu-spāņu vai angļu-vācu, kuros apgūsiet gan kursus lietišķajā angļu un otrajā svešvalodā (Biznesa angļu valoda, Finanšu angļu valoda, Juridiskā angļu valoda, Lietišķā franču/spāņu/vācu valoda), gan starpkultūru studiju kursus (Starpkultūru komunikācija, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Starpkultūru biznesa attiecības, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, ASV, Lielbritānijas, Francijas u.c. valstu kultūras studijas), gan biznesa studiju pamatkursus (Vadības teorija, Tirgvedība), gan trešo svešvalodu (franču, spāņu, itāļu, vācu u.c.), gan citus kursus. Studiju programma ļauj attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, tulkošanas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes. Studiju programmas īstenotāji ir Humanitāro zinātņu fakultātes un Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji ar starptautisku darba pieredzi. Darba iespējas Absolventi var strādāt valsts un privātajās institūcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs par referentiem, vadītāju asistentiem, tulkiem un citos amatos, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Bachelor of Arts Business Administration

  Das berufsbegleitende Bachelor-Studium Business Administration qualifiziert Sie praxisnah für alle Aufgabenbereiche eines Unternehmens. Als Absolvent des Bachelor-Studiengangs Business Administration sind Sie mit Ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Gesamtverständnis gefragt. Ziel des Studiums ist die Vermittlung von betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnissen und die Aneigung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden. Der Aufbau des Studiums gliedert sich in ein Grundstudium, in dem Sie wesentliche Begriffe und Theorien der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre erlernen. Eine Teilweise Anerkennung von Studienmodulen kann gemäss VAE (Validation des acquis de l'expérience, Anerkennung beruflicher Erfahrungen) beantragt werden.  ...

  Provider NameISEC (Institut Supérieur de l'Economie) Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 3. BA (Hons.) Business Studies

  Students receive a strong foundation of basic concepts and analytical techniques in accounting, finance, management, marketing, and communication. Students learn to understand business situations within a broad context and to use this knowledge to design rational and creative solutions. Problems, cases, and simulations expose students to actual situations in which the student has to make managerial decisions. Although the BA Program prepares students for employment after graduation, the primary goal of a UNITED BUSINESS INSTITUTES education is to prepare the graduate to deal with a lifetime of intellectual and professional evolution. A continuing effort is made to stimulate the students in reaching their full potential, and the positive values of ambition and leadership are constantly stressed. ...

  Provider NameUnited Business Institutes

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg