• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24 items
 1. International Hospitality Management

  Uddannelsen har et internationalt perspektiv og giver dig bl.a. viden om, hvordan man udvikler nye markeder og koncepter samt arbejder med gæster fra forskellige kulturer.Uddannelsen kan give mulighed for ledelsesfunktioner i restauranter, på hoteller og lignende. Det kan både være i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameCphbusiness Nørrebro (Cph Nørrebro)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International business, BSc(IB)

  Du får bl.a. på undervisning i markedsføring, økomoni, regnskab og statistik. Desuden får du et solidt kendskab til international virksomhedsstrategi, erhvervsret og organisationsteori.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Erhvervsøkonomi og it

  Du får undervisning i økonomi, regnskab, systemanalyser og databaser. Derudover er der fokus på it-ledelse, udvikling af it-systemer og it i organisationen. Uddannelsen giver ikke en udtømmende viden om det tekniske ved it, men lærer dig at forstå it-systemers rolle i virksomheder.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. it-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Økonomi

  Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

  Du får undervisning i forskellige grundlæggende juridiske og erhvervsøkonomiske fag som fx driftsøkonomi og regnskabsvæsen samt økonomisk teori og nationaløkonomi. Statistik er et vigtigt redskabsfag på studiet.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i det private erhvervsliv, bl.a. i banker, forsikringsselskaber og NGO’er. Det kan også være i den offentlige sektor som fx staten, kommuner, regioner og i sundhedssektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Offentlig administration

  Du lærer bl.a. at vurdere og håndtere konkrete administrative problemstillinger og at komme med relevante løsningsforslag. Du får desuden indsigt i, hvordan man arbejder inden for eksisterende lovgivning og forvaltningspraksis.Dine job- og karrieremuligheder vil primært være inden for den offentlige forvaltning. Dine konkrete jobmuligheder vil afhænge af, hvilke fag og moduler du har valgt under uddannelsen. ...

  Provider NameUCSJ, Campus Næstved (UC Sj Camp Næst)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. HA International Management

  Du får indsigt i bl.a. marketing, økonomistyring og administration og lærer at analysere og løse problemer i både internationale og multinationale virksomheder.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Erhvervsøkonomi og projektledelse

  Du lærer at bruge grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer samt at styre såvel et projekts økonomi som processen og de mennesker, der er med i projektet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Uddannelsen giver dig en teoretisk viden om økonomi i en samfundsfaglig kontekst. Du lærer at beherske et eller to sprogområder, ligesom du også undervises i sprogområdernes kultur og politiske system.Med en bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervssprog vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale akiviteter. Du kan læse videre på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Socialrådgiver

  På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden.Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være ansat i fx faglige organisationer. Dine arbejdsområder kan variere meget, men du vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen. ...

  Provider NameSocialrådgiveruddannelsen Metropol (Frederiksberg) (Soc. Metropol)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages