• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Socialno delo (Social work)

    Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Splošna kompetence, ki jih diplomanti pridobijo s programom, so predvsem: poznavanje in razumevanje konceptov, teorij in fenomenov ter metod in postopkov socialnega dela, uporaba znanj in postopkov krepitve moči uporabnikov, zavezanost poklicni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načela nediskriminatornosti in večkulturnosti, sposobnost refleksije lastne udeleženosti. Za diplomanta je potrebno tudi razumevanje delovanja ustanov in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju, kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na konkretnem področju socialnega dela. Med študijem se razvijajo sposobnosti, ki diplomantu omogočajo povezati izkušnje uporabnikov z doktrino stroke v izvirnih projektih podpore in pomoči, uporabljati strokovne metode in postopke, poznati in soustvarjati inovacije ter inovativne strokovne pristope na konkretnem področju socialnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia