• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vzgoja in menedžment v zdravstvu

No translation available for Danish. Showing the original language.

Vzgoja in menedžment v zdravstvu

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so razvoj in nadgradnja znanj in spretnosti, ki so jih študenti pridobili v okviru dodiplomskega študija in klinične prakse, ter kakovostno zdravstveno vzgojno delo na področju primarnega zdravstvenega varstva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma visokošolskega študijskega programa 1. stopnje z drugih sorodnih strokovnih področij (medicina, dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo).
Kandidati iz navedenih študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu vzgoja in menedžment v zdravstvu. Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od 10 – 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti v šoli pred vpisom (z vključitvijo na študij na 1. stopnji ali z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje ali z opravljenim izpitom).
POGOJ ZA VPIS: Diploma visokošolskega študijskega programa 1. stopnje s področja zdravstvene nege (v obsegu 180 KT).
POGOJ ZA VPIS: Diploma visokošolskega študijskega programa s področja zdravstvene nege pred novelo ZViS (Ur. l. RS, št. 101/04).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena pri diplomi (20 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Dosežena povprečna ocena študija (80 %).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov (240 KT), sprejetih pred novelo ZVIS (11. 6. 2004), s področij zdravstvena vzgoja, medicina, dentalna medicina.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov druge stopnje sorodnih strokovnih področij: medicina, babištvo, dentalna medicina, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika in radiološka tehnologija.
POGOJ ZA PREHOD: Končan visokošolski strokovni program (3 leta) in končan specialistični študijski program (1 leto) s področja zdravstvenih ved. Kandidatu se lahko prizna do 60 KT.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health sciences )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fzv.nm@guest.arnes.si
Spletni naslov: htto://fzv.uni-nm.si
Telefon: (+386) 07/ 393 00 19

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu - magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu
Other Qualification Awarded Term:

mag. vzg. in. menedž. v zdr.

Awarding body:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vodovodna cesta 100, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Na Loko 002, Novo mesto

Course location information:

Slovenija