• EQF Home Page Icon

Qualification: élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

No translation available for Danish. Showing the original language.

élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

Qualification Information

Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek

- élelmiszeripari ismeretek,

- gyártástechnológiai ismeretek,

- kockázatbecslés,

- termékbiztonsági ismeretek,

- általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek,

- áruforgalmi ismeretek,

- fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.

 

Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak:

- az élelmiszerbiztonság szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására,

- az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére,

- megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállításának ellenőrzésére,

- az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére,

- az élelmiszerbiztonság területén szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten,

- fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására,

- kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre,

- fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézésére) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és- forgalmazó cégeknél, nagyáruház láncoknál, környezetvédelmi, élelmiszer minőségvizsgáló és 

élelmiszerbiztonsági laboratóriumoknál, hatóságoknál, valamint oktatási intézményeknél és kutatóintézetekben.

Az élelmiszerellenőrzés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelem területén szerzett ismeretanyag alkalmassá teszi a későbbiekben MSc végzettséget megszerzőket vezetői munkakörök betöltésére és szakértői, szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szerveknél.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eszterházy Károly Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eszterházy Károly Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education