• EQF Home Page Icon

Qualification: nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője

No translation available for Danish. Showing the original language.

nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője

Qualification Information

7.1.    Kompetenciák
MÓDSZER                                     SZEMÉLYES                   TÁRSAS kompetenciák:
Tervezési, rendezési képesség        Elemzőképesség            Kapcsolatteremtő készség 
Vizuális formanyelvismeret             Döntésképesség            Irányítási készség
Kreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás             Kommunikációs rugalmasság
Fejlődőképesség, önfejlesztés        Stressztűrő képesség      Konfliktusmegoldó készség
Rendszerben való gondolkodás      Prezentációs készség      Tág szociális mező
Eredményorientáltság                   Szorgalom, igyekezet      Kompromisszumkészség
Lényegfelismerés, -látás               Kockázatvállalás              Empatikus képesség
Intuíció, módszeresség                 Pozitív hozzáállás            Motiválhatóság, motiválókészség
Ellenőrző-, értékelő képesség        Vezetői alkalmasság        Pontosság, egyenes beszéd
Művészi formanyelv-ismeret          Széles körű műveltség     Meggyőzőkészség

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
- A fotó-, film és videó alkotócsoport művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:
- a tárgyalandó témák alaptételeit,
- a fotó- és mozgókép-történet kiemelkedő alkotóit,
- a korstílusok fejlődéstörténetét,
- a fontosabb vizuális-audiovizuális alkotók munkásságát,
- a legegyszerűbb szerkesztési, formanyelvi elveket,
- az alapművek dramaturgia szabályait,
- a kiemelkedő alkotók módszereit.

7.2.1. Személyes adottságok, készségek:
A fotó- film és videó-technikai, -esztétikai, -pedagógiai tudással, gyakorlattal rendelkezik, különféle műfajú fényképeket készít,
- képelemzést tart,
- fotókiállításokat szervez, berendez,
- film és videótörténeti előadásokat tart,
- filmforgatásokat, produkciókat szervez,
- megtervezi a fotó-műtermek, laborok, a film- és videó-stúdiók felszerelését,
- forgatókönyveket, dramaturgiákat bírál és bíráltat.
A fotó-, film és video-alkotó csoport művészeti vezetője legyen képes:
- a fényképészeti, filmművészeti alapismeretek gyakorlati alkalmazására,
- a dramaturgiai és mozgókép-rendezői ismeretek közvetítésére,
- a stábok munkájának megszervezésére és költségvetésének összeállítására,
- a laboratóriumok, stúdiók tervezésében való tevékeny közreműködésre,
- átlátni a hazai fotográfiai közélet és mozgóképkultúra eseményeit és a társművészetek kapcsolódási pontjait,
- oktatási programok szervezésére és az oktatási folyamatok irányítására,
- az alkotó csoportok tagjai kiállításainak és alkotásainak menedzselésére,
- a vizuális-audióvizuális alkotó műhelyek vezetésére intézményi és civil környezetben egyaránt,
- az elsajátított ismereteket alkalmazni,
- önállóan csoportot vezetni, illetve szervezni,
- nem hivatásos művészeti alkotásokat létrehozni és a csoport tagjainak tevékenységét segíteni
Legyen felkészült:
- a nem hivatásos művészeti közösség vezetésére a tagok szakmai segítésére,
- kiállítások megrendezésében való közreműködésre,
- filmklubok, - szakkörök tematikájának, éves munkatervének összeállításában,
- mások fotó-, film- és videó alkotásainak pártatlan bírálatára,
- saját alkotásainak bemutatására, bírálatok fogadására,
- a hazai és a világ filmművészet történetéből és jelenlegi áramlataiból,
7.3. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A nem hivatásos fotó-, film- és videó-alkotó művészeti csoport vezetője legjellemzőbb műkö-dési területe a művelődési házak, közösségi terek, ÁMK-k, általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, valamint egyéb civil formák. Az intézmények hallgatói, látogatói részére szakkört vezet, filmklubokat szervez. Segíti csoportjának tagjait a nem hivatásos fotó-, film és videóművészeti alkotások létrehozásában, bemutatásában, versenyekre, fesztiválokra történő felkészülésben.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös József Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education