• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Robotics

No translation available for Danish. Showing the original language.

Robotics

Course Information

Du får både viden om den tekniske og produktionsmæssige side af udviklingen af robotter og om den it- og programmeringsmæssige side.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Bacheloruddannelsen i Robotics er engelsksproget og handler om at afdække behovet for og at udvikle ny robotteknologi.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Robotics skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er engelsk B, matematik A og fysik B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Aalborg Universitet (AAU)
Provider Contact Info: 

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05