• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa.

Category:Contacts

Eurodesk tilbyr informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. Eurodesk er en del av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport.

Category:Contacts

Euroguidance Norway is part of the Directorate for Education and Training. The Euroguidance team is a part of the career guidance team within the directorate. Euroguidance Norway consists of 2 positions. Euroguidance Norway also has the responsibility to arrange the annnual Academia exchange.

Euroguidance Norway has offices in Hamar, in the South-Eastern part of Norway

Category:Contacts