• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 943 items
 1. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameIzobraževalni center Geoss d. o. o.

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Northern Academy

  The private university offers binary courses in economics, economic engineering and economic informatics. ...

  Provider NameNordakademie

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Schleswig-Holstein
 3. OnCampus

  The oncampus GmbH offers distance study courses at a variety of public universities of applied science (Fachhochschulen). It is a 100 % affiliate of the Fachhochschule Lübeck and has grown to a European provider in e-learning. ...

  Provider Nameoncampus GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Schleswig-Holstein

Pages