• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. .. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően műszaki/informatikai/gazdasági/agrár) szakfordító és tolmács (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdései;    - forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;    - fordító és tolmács szakma etikai szabályai;    - kommunikációs és protokoll alapismeretek. Személyes adottságok és készségek:   - idegennyelv-tudás;    - jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven;    - monotónia-tűrés;    - stressztűrő képesség;    - kreativitás;    - problémamegoldó gondolkodás;    - jó memória;    - figyelemmegosztás és koncentráció;    - folyamatos önképzésre való készség;    - minőségre való érzékenység. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:   - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (szakfordítás, tolmácsolás);    - célnyelvi szövegalkotásra;    - célnyelven történő szóbeli közvetítésre;    - szövegelemzésre forrásnyelven;    - fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. .. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi) szakfordító és tolmács (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -   fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései; -   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; -   fordító és tolmács szakma etikai szabályai; -   kommunikációs és protokoll alapismeretek.   Személyes adottságok és készségek: -   idegennyelv-tudás; -   monotónia-tűrés; -   stressztűrő képesség; -   kreativitás; -   problémamegoldó gondolkodás; -   jó memória; -   figyelemmegosztás és koncentráció; -   folyamatos önképzésre való készség; -   minőségre való érzékenység.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -   írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása); -   célnyelvi szövegalkotásra; -   szövegelemzésre forrásnyelven; -   terminológiai gyűjtemények készítésére; fordítástámogató eszközök használatára ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. .. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően társadalomtudományi/ bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési) szakfordító és tolmács.. (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -   fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései; -   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; -   fordító és tolmács szakma etikai szabályai; -   kommunikációs és protokoll alapismeretek.   Személyes adottságok és készségek: -   idegennyelv-tudás; -   monotónia-tűrés; -   stressztűrő képesség; -   kreativitás; -   problémamegoldó gondolkodás; -   jó memória; -   figyelemmegosztás és koncentráció; -   folyamatos önképzésre való készség; -   minőségre való érzékenység.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -   írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása); -   célnyelvi szövegalkotásra; -   szövegelemzésre forrásnyelven; -   terminológiai gyűjtemények készítésére; fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. .. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -   fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdései; -   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; -   fordító és tolmács szakma etikai szabályai; -   kommunikációs és protokoll alapismeretek.   Személyes adottságok és készségek: -   idegennyelv-tudás; -   jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven; -   monotónia-tűrés; -   stressztűrő képesség; -   kreativitás; -   problémamegoldó gondolkodás; -   jó memória; -   figyelemmegosztás és koncentráció; -   folyamatos önképzésre való készség; -   minőségre való érzékenység.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -   szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (szakfordítás, tolmácsolás); -   célnyelvi szövegalkotásra; -   célnyelven történő szóbeli közvetítésre; -   szövegelemzésre forrásnyelven;   -   fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító

  Képzés célja:Az elméleti és gyakorlati órákat egyaránt tartalmazó képzés során a magas szintű nyelvi, szaknyelvi, fordítói és stilisztikai ismeretek mellett a hallgatók történelmi, irodalmi és civilizációs ismeretanyagokat sajátítanak el. Az elméleti ismeretek megszerzése olasz és magyar nyelven történik, hogy a hallgatók a forrás- és a célnyelven is birtokában legyenek az adott szakterületen szükséges nyelvi és tárgyi tudásnak. A képzésben a fentieken kívül fontos szerepet kapnak a kulturális kompetenciák is, amelyek lehetővé teszik a hitelesebb fordítói munkát. Ezen felül a képzés külön gondot fordít arra, hogy önállóan és megbízhatóan dolgozni tudó fordítókat képezzen, akik megállják helyüket a munkaerőpiacon a 21. század kihívásai között is. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Fordítói kompetenciák* a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg nyelvi, szakmai és stílusbeli megfeleltetése;* a felmerülő problémák felismerése és megoldása;* szakmai felelősségvállalás az elkészített munkáért;* a fordítói társadalomba történő beilleszkedés és az azzal történő együttműködés. Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrák alapos ismerete és ezen ismeretek felhasználásának képessége a fordítás során;* a szükséges jogi, politikai, gazdasági ismeretanyag alkalmazásának képessége. Technikai kompetenciák: * a fordítás nyomdakész formátumban való elkészítésének képessége;* a szövegszerkesztő programok, terminológiai gyűjtemények, szótárak ismeretének és hatékony használatának képessége;* ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. turizmus és vendéglátás területére szakosodott szakfordító (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: kifogástalanul az anyanyelvüket; magas szinten az adott idegen nyelvet; a turizmus és vendéglátás nyelvhasználatát, terminológiáját; a turizmusban és a vendéglátásban használt szövegfajták jellegzetességeit; képesek: ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; alkalmasak: az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven; olyan szövegek alkotására mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a turizmus és vendéglátás szakterületek terminológiai elvárásainak is; a turizmus és vendéglátás területén a különböző műfajú szakszövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására; a ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Európai Uniós szakirányú szakfordító idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* kifogástalanul anyanyelvüket,* magas szinten az adott idegen nyelvet,* az EU intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, terminológiáját,* az EU-ban használatos szövegfajták jellegzetességeit,képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában,* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven,* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is,* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására,* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására,* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására,alkalmasak:* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven,* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint az EU-val kapcsolatos szakterületek terminológiai elvárásainak is,* különböző műfajú EU-val kapcsolatos szakszövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására,rendelkeznek:* magas szi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. műfordító (…) [zárójelben feltüntetve a választott idegen nyelvet]

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket,* magas szinten az adott idegen nyelvet,* a célnyelv és a forrásnyelv kulturális különbségeit és megfeleltethetőségeit,* a célnyelv és a forrásnyelv helyesírási szabályait és az egyes szövegfajták retorikai jellegzetességeit.képesek:* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát,* gördülékenyen eligazodni az adott szövegfajtában, az irodalmi műfajok szóhasználatában mind a forrás-, mind a célnyelven,* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására,* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására,* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására,* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv és kultúra hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának.alkalmasak:* lírai, drámai, elbeszélő prózai és értekező prózai szövegek lefordítására mindkét irányban, amelyek a tartalmi hűség mellett megfelelnek az adott nyelv és kultúra hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának.rendelkeznek:* magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással,* megfelelő interkulturális ismeretekkel,* a szükséges fordítói készségekkel,* képességekkel és jártassággal, valamint a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal,* olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. német oktatási és kulturális referens

  A képzés célja: A képzés során az oktatási és kulturális referensek az oktatásban és a kulturális élet különböző területein végzendő nyelv- és kultúraközvetítő feladatok széles spektrumára – úgy mint a német nyelvre, kultúrára és irodalomra vonatkozó tantervek, tanmenetek és tananyagok, valamint ismeretterjesztő, kultúraközvetítő programok fejlesztése, mások által elkészített anyagok lektorálása és bírálata, a tanárok és más referensek számára tanácsadás végzése, új vizsgatípusoknak megfelelő vizsgafeladatok kidolgozása és értékelése, képzésszervezéssel, pályázatírással, szerkesztéssel, oktatási és kulturális programtervezéssel és -szervezéssel, kommunikációs kapcsolattartási feladatok ellátása – lesznek felkészítve.    A képzésben a hallgatók a szakmai készségeken kívül professzionális – írásbeli és szóbeli – nyelvi készségekre is szert tesznek: előadások írása és megtartása idegen nyelven, szakszövegelemzés és kivonatolás, jegyzetelés, kritikai forráselemzés és értékelés, alapvető retorikai készségek. Így a képzés azon szakemberek számára is feltétlenül hasznos, akik nem kívánják a képzés által kínált tudást szakmai hétköznapjaik során hasznosítani, hanem szakmai tevékenységük színvonalát és hatékonyságát kívánják emelni a tudományos és/vagy gyakorlati munkájukat egyaránt segítő képzés során elsajátítható magas szintű ismereteikkel.   Ismeretek, tudáselemek: Elsajátítandó ismeretanyag: - a mai német nyelv fejlődési tendenciái és változatai; - a mai német nyelv szociolingvisztikai és pragmatikai kérdései; - a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító és tolmács (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási és tolmácsolási tevékenység egyes elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító és tolmács szakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok),   - kommunikációs alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára,   - tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség,   - stressz tűrő képesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:    - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages