• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 243 items
 1. Sustainable Animal Nutrition and Feeding

  Ud fra fag i ernæringsbiologi, bæredygtighed og økonomi får du viden om dyrs ernæring i spændingsfeltet mellem husdyrproduktion og bæredygtighed. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for undervisning og forskning eller forvaltning og kontrol. Du kan finde ansættelse i foderstof- og tilsætningsindustrien, fødevareproducerende virksomheder eller konsulent- og rådgivningsbranchen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Biomedicin

  Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Miljø- og naturressourceøkonomi

  Gennem fag om bl.a. økonomisk værdisætning og miljøpolitik lærer du om samspil og styringsmuligheder i spændigsfeltet mellem økonomiske hensyn og fysisk-biologiske forhold. Du får også kendskab til miljøøkonomiske problemstillinger som forurening, og hvad man kan gøre for at minimere den. Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde inden for analyse-, styrings- og udviklingsopgaver af miljø- og naturressourceøkonomi, både i den private og offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Molekylærbiologi

  Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat vil du ofte komme til at arbejde som forsker ved forskningsinstitutioner, i medicinalindustrien eller i hospitalsvæsnet. Men du kan også finde beskæftigelse inden for undervisning, rådgivning og forvaltning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Biokemi og molekylær biologi

  Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. Uddannelsen har fokus på tre områder: opbygning og organisering af gener, regulering af geners aktivitet og undersøgelser af, hvordan geners information via RNA oversættes til protein. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Omics

  Uddannelsen kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Veterinærmedicin

  Du kan specialisere dig i større eller mindre dyr eller i fødevaresikkerhed eller biomedicin. Veterinæruddannede arbejder i mange forskellige brancher. Det kan være som praktiserende dyrlæger, inden for miljø- og levnedsmiddelkontrol på slagterier eller i lægemiddelindustrien. Du kan også arbejde med forskning eller undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Nanobioscience

  Du går i dybden med fag i bl.a. nanokemi og spektroskopi og har mulighed for at specialisere dig i et emne relateret til et bestemt erhvervsområde, som du ønsker at satse på efter endt uddannelse. Som færdiguddannet kandidat i nanobioscience vil du typisk finde arbejde inden for forskning, udvikling og formidling i medicinal- og fødevareindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Jordbrug, natur og miljø

  Du lærer om, hvordan man bedst udnytter jordens naturressourcer i landbrugsproduktion, uden at miljøet lider skade. Uddannelsen behandler bl.a. klimaændinger, vandmiljø og natur samt samfundsforhold. Uddannelsen giver dig mulighed for at forske, men du kan også finde arbejde inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller i landbruget. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages