• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20474 items
 1. Leerkracht en verantwoordelijkheden OP

  De leerplicht en de wettiging van afwezigheid van leerlingen — Leerlingenrechten — Schoolreglement orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen examenbetwistingen — De onderwijsloopbaan (statuut) van leraren — Functiebeschrijving en -evaluatie van leraren — Ordemaatregelen tuchtprocedure t.a.v. leerkrachten — Wettelijke en reglementaire verplichtingen verantwoordelijkheden en rechten m.b.t. het ambt van leraar — Verboden praktijken/zorgvuldig bestuur — De basisprincipes van burgerlijke aansprakelijkheid eerste hulpverlening en elementaire veiligheidsaspecten ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Communicatie en overleg theorie

  De cursisten maken kennis met algemene theoretische concepten en modellen met betrekking tot: communicatie als gedrag - de gelaagdheid van communicatie - actief luisteren - interculturele communicatie - slecht nieuwsgesprekken - conflicthantering en ik-boodschappen - feedback geven - assertiviteit - vergadertechnieken ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Communicatie en overleg OP

  Trefwoord: Specifieke lerarenopleiding ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Begeleiding theorie

  Binnen deze module verwerft de student de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om samen met alle in de begeleiding betrokken actoren gepaste acties te ontwerpen ter bevordering van het welbevinden van de leerling. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Begeleiding OP

  Binnen deze module verwerft de student de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om samen met alle in de begeleiding betrokken actoren gepaste acties te ontwerpen ter bevordering van het welbevinden van de leerling. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. Groepsmanagement theorie

  Voor het vak groepsmanagement is het belangrijk inzicht te verwerven in het leiden en begeleiden van groepen - individueel en in samenspraak met het schoolteam- om vanuit inzicht in de groepsdynamica te komen tot een optimaal leer- en leefklimaat en een efficiënt les- en dagverloop. Aan de hand van videomateriaal en via vragenlijsten wordt aangebracht wat de theorie inhoudt. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Groepsmanagement OP

  Voor het vak groepsmanagement is het belangrijk inzicht te verwerven in het leiden en begeleiden van groepen - individueel en in samenspraak met het schoolteam- om vanuit inzicht in de groepsdynamica te komen tot een optimaal leer- en leefklimaat en een efficiënt les- en dagverloop. Aan de hand van videomateriaal en via vragenlijsten wordt aangebracht wat de theorie inhoudt. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Psycho- pedagogische competentie theorie

  De cursisten moeten leer- en sociale situaties met leerlingen leerkrachten en andere partners analyseren en erover kunnen reflecteren op basis van inzichten in psycho-pedagogische concepten met het oog op het optimaliseren van het handelen in de eigen praktijkcontext. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Psycho- pedagogische competentie OP

  De cursisten moeten leer- en sociale situaties met leerlingen leerkrachten en andere partners analyseren en erover kunnen reflecteren op basis van inzichten in psycho-pedagogische concepten met het oog op het optimaliseren van het handelen in de eigen praktijkcontext. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Didactische competentie algemeen theorie

  De cursisten moeten kennis hebben van didactische begrippen (en hun onderlinge relaties) die bepalend zijn voor het creëren van krachtige leeromgevingen (gerelateerd aan de visie). De cursisten moeten deze begrippen kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. ...

  Provider NameCentra voor Volwassenenonderwijs

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages