• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7122 items
 1. Kuva- ja mediataiteen osaamisala

  Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut kuva-artesaani suunnittelee työnsä ja aikataulunsa. Hän tekee ammattialansa materiaali- ja kustannuslaskelmia sekä esittelee ja arvioi omaa työtään. Kuva-artesaani noudattaa ja ylläpitää turvallisia työmenetelmiä ja työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostavaa työturvallisuuskulttuuria, joka sisältää työturvallisuutta sekä terveyttä ja työkykyä edistävän toiminnan. Kuva-artesaani käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Musiikkiteknologian osaamisala

  Musiikkialan perustutkinnon suorittanut ilmaisee itseään selkeästi ja luottamusta herättäen, markkinoi osaamistaan ja suorittaa työtehtävät asiakkaan näkemykset huomioiden. Hän pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen. Tietoteknisten perustyökalujen lisäksi hän käyttää työtehtäviinsä liittyviä tietotekniikan erityissovelluksia. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Pop & Jazz Konservatorio Lappia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  Artisans who have completed the Vocational Qualification in Crafts and Design may work as employees, independent entrepreneurs or self-employed people. Enterprises are small or operate in subcontracting, producing various products from utility articles to services and works of art. Typical work assignments include making, planning and designing, repairing and restoring high-quality craft products as well as guidance, service and sales work. Possible occupational fields include conservation, ceramics, bookbinding, stonemasonry, goldsmithing, glass production, set construction, metalwork, gunsmithing, woodwork, restoration, Sami crafts, interior design, instrument making, textiles, clothing, boat-building and upholstery. Those who have qualified as Artisans are versatile, co-operative, quality-conscious, service-oriented and enterprising. They know how to plan their work and understand and implement plans relating to their occupational field. They are proactive and development-oriented. They are able to prepare cost and materials estimates. They work to uphold and develop Finnish culture. Artisans who have completed the Study Programme/Competence Area in Product Design and Manufacture are able to act creatively and co-operatively. They know materials and working methods relevant to the work assignments of their chosen occupational field. They are able to commercialise and market, develop and share their own competence. Artisans who have completed the Study Programme/Competence Area in Environmental Design and Con ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  Artisans who have completed the Vocational Qualification in Crafts and Design may work as employees, independent entrepreneurs or self-employed people. Enterprises are small or operate in subcontracting, producing various products from utility articles to services and works of art. Typical work assignments include making, planning and designing, repairing and restoring high-quality craft products as well as guidance, service and sales work. Possible occupational fields include conservation, ceramics, bookbinding, stonemasonry, goldsmithing, glass production, set construction, metalwork, gunsmithing, woodwork, restoration, Sami crafts, interior design, instrument making, textiles, clothing, boat-building and upholstery. Those who have qualified as Artisans are versatile, co-operative, quality-conscious, service-oriented and enterprising. They know how to plan their work and understand and implement plans relating to their occupational field. They are proactive and development-oriented. They are able to prepare cost and materials estimates. They work to uphold and develop Finnish culture. Artisans who have completed the Study Programme/Competence Area in Product Design and Manufacture are able to act creatively and co-operatively. They know materials and working methods relevant to the work assignments of their chosen occupational field. They are able to commercialise and market, develop and share their own competence. Artisans who have completed the Study Programme/Competence Area in Environmental Design and Con ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Photography, FQ

  Tutkinnon suorittanutStudiossa työskentely -osassa- hallitsee studion valaisu- ja kuvauslaitteiden käytön, valaisun valinnan ja suunnittelun- hallitsee erilaisten kameroiden sekä objektiivien käytön- ymmärtää valokuvan visuaaliset elementit ja kuvan viestinnällisen merkityksen- toimii sosiaalisesti ja vuorovaikutteisestiMiljöössä työskentely -osassa- hallitsee miljööolosuhteissa työskentelyn- on aloitekykyinen ja rohkea kuvaustehtävässä- hallitsee miljöötyöskentelyssä tarvittavan kaluston- hallitsee ilmaisukeinot: terävyysalueet, sommittelun, perspektiivin käytön, valon, sävyjen ja värien käytön ilmaisuvälineenäDigitaalinen työnkulku -osassa- hallitsee digitaaliseen kuvan tuomiseen, käsittelyyn, tulostamiseen ja jakeluun liittyvät välineet ja ohjelmat- ymmärtää kuvan ja oman työnsä dokumentaarisen arvon- osaa kuvankäsittelyä- on riittävän kielitaitoinenTyön suunnittelu ja kaupalliset taidot -osassa- tuntee yrittäjyyden ja freelancer-toiminnan perusteet, osaa suunnitella työnsä ja toimia tuottavasti- tuntee tietokoneen ja verkkoympäristön toiminnan ja osaa soveltaa tietotekniikkaa omaan työhönsä- hallitsee ajankäytön, hinnoittelun, asiakaspalvelun ja alaa säätelevät lait ja määräykset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä yritysten palveluksessa tai itsenäisenä valokuvaajana. ...

  Provider NameVoionmaan opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sisustuksen osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä NAO Facebookissa Nivalan ammattiopisto NAO Instassa Nivalan ammattiopisto ...

  Provider NameNivalan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä NAO Facebookissa Nivalan ammattiopisto NAO Instassa Nivalan ammattiopisto ...

  Provider NameNivalan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  JEDU Facebookissa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä NAO Facebookissa Nivalan ammattiopisto NAO Instassa Nivalan ammattiopisto ...

  Provider NameNivalan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

  Artesaanin ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii erilaisia sisustustyylejä suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita sisustustekstiilejä tekemään sisustussuunnitelmia  pienimuotoista pintakäsittelyä esittelemään tuotteensa ja palvelemaan asiakkaita toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan ohjeita Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopiskeluna sekä työssäoppimisjaksolla. Työtehtävissä tarvittavia taitoja ovat vuorovaikutustaidot ja hyvät yhteistyövalmiudet. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Lappeenranta

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ohjelmatuottaja

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee musiikin tuottamisen perusasiat ja rytmimusiikkialan yleiset käytännöt- tuntee tekijänoikeudet ja ohjelmatuotannon yleiset sopimuskäytännöt- osaa määritellä oman toimintaympäristönsä- osaa laatia toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman- osaa suunnitella ja markkinointia musiikkituotantoa- osaa käynnistää tuotantotoiminnan ja muokata sitä- osaa markkinoida ohjelmatuotantoja ja hoitaa niiden promootiot- osaa osaamisalansa mukaisesti toteuttaa ohjelmatuotantoa- osaa valitsemansa osaamisalan mukaisesti määritellä tuotannon toteuttajat, suunnitella esitystekniikkaa tai tuottaa lauluntekemistä osana rytmimusiikkia- osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistään rytmimusiikin tuottajana valitsemallaan osaamisalalla- osaa arvioida omia yrittäjävalmiuksiaan, laatia liikeidean tai kehittämissuunnitelman ja laskea toiminnan kannattavuuden sekä luoda yhteistyösuhteita. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä ohjelmatuottajina, äänitetuottajina, ääniteknikkoina ja lauluntekijöinä musiikkialalla. ...

  Provider NameAxxell, Lappfjärd

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages