• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 836 items
 1. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta (automaatioasentaja) Lisätietoja Luksian nettisivuilta (sähköasentaja) Luksia - sähkö- ja automaatiotekniikan esittelyvideo      ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Luksia - sähkö- ja automaatiotekniikan esittelyvideo Lisätietoja Luksian nettisivuilta (automaatioasentaja) Lisätietoja Luksian nettisivuilta (sähköasentaja ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Autotekniikan osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Autotekniikan osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Product Development, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yleisimmät tuotekehitysprosessiin liittyvät käsitteet- pystyy arvioimaan lähtötilanteen ja asettamaan tavoitteet tuotekehitystyölle- tietää, miten selvityksiä tehdään ja mitä ne käsittelevät sekä tunnistaa toimialaansa liittyvät selvitykset- osaa arvioida selvitystarpeet ja toteuttaa selvitykset- tuntee tuotekehityksen tärkeimmät systemaattiset menetelmät omalla ammattialallaan- osaa hyödyntää tiedonhakumenetelmiä- tuntee erilaisia ideointimenetelmiä, osaa ideoida ja arvioida ideoita- hallitsee tuotekehitystyötä ohjaavat suunnitelmat- tuntee hyödynnettävät analyysityökalut ja immateriaalijärjestelmän- osaa tehdä toteutuskelpoisen projektisuunnitelman omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla- huomioi asiakkaat ja ymmärtää asiantuntijoiden merkityksen tuotekehitystyössä ja pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen heidän avullaan huomioiden tuotesuojauksen- osaa tuotesuojaukseen liittyvät toimenpiteet- osaa valvoa ja puolustaa tuotesuojaa- osaa ottaa huomioon palvelun tai tuotteen valmistuksen eri vaiheet tuotekehityksessä- ymmärtää tuotteen tai palvelun kaupallistamisen osana tuotekehitystä- hallitsee taloudellisen toiminnan ja ymmärtää tulosten hyödynnettävyyden tärkeyden- ymmärtää keskeytyksen olevan osa tuotekehitysprosessia- osaa edesauttaa tuotekehitystyön jatkumista, vaikka itse joutuisi luopumaan kehittämisestä- ymmärtää raportoinnin merkityksen tuotekehitystyössä- osaa raportoida ja levittää tuotekehitysprojektin tulokset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotek ...

  Provider NameRastor Oy, Turun yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön. Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti muun muassa projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta. Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyöverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi AMK), myyntityön insinööri

  Myyntityön koulutus toteutetaan osana Turun AMK:n yhteistä tekniikan YAMK -koulutusta. Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä myyntityön syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat insinööriosaamiseen olennaisesti kuuluvan matemaattis-luonnontieteellisen ja teknisen perustan. Samalla kehität kielten, vuorovaikutustaitojen, talouden ja yrittämisen sekä esimiestaitojen osaamistasi. Ammattiopinnoissa on runsaasti valinnaisuutta ja voit valmentautua työelämään mm. käytännön projekteissa, jotka toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissäsi on koko oppimis-ympäristömme tiloineen ja laitteineen sekä tukenasi asiantuntevat ja kokeneet opettajat. Voit myös hyödyntää kattavaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Ohjatussa harjoittelussa saat kokemusta alan yrityksissä toimimisesta. Opinnäytetyö tehdään yritysten tarpeiden pohjalta, ja siirtyminen opiskelijastatuksesta työelämään tapahtuu luontevasti ja joustavasti. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

  Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt valitsemasi erikoistumisalan tekniikkaan ja toimintaympäristöön. Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti muun muassa projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta. Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyöverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (AMK), tekniikka, monimuotototeutus

  Ensimmäisen kahden vuoden aikana opiskellaan insinöörin perusosaamiseen kuuluvia asioita, kuten matemaattisluonnontieteellisen ymmärrykseen perustuvaa ongelmanratkaisua ja viestintää eri kielillä. Opinnoissa on mahdollista suuntautua usealle eri alueelle. Perusopintojen jälkeen opinnot jatkuvat alakohtaisissa pienryhmissä monimuoto-opiskeluna. Tutkintoon johtava opetus tapahtuu lukukausien aikana neljän vuoden aikana kolmena arki-iltana viikossa. Perusopintoja opiskellaan varsin perinteisesti ja ammatillinen syventyminen tapahtuu monimuoto-opiskeluna pienryhmissä. Opintojen edetessä iltoja alkaa vapautua enemmän itsenäiseen työskentelyyn. Kesä-aikaan on sijoitettu harjoittelujaksot ja lisäksi kesällä on tarkoitus tehdä opintoja edistäviä kurssien työtehtäviin liitettyjä harjoitus- ja projektitöitä. Opiskelijat pyritään jo opintojen alkaessa sijoittamaan myöhempien alatoiveiden mukaisiin pienryhmiin, missä suuri osa työskentelystä tapahtuu. Opiskelijalla on melko laajat mahdollisuudet vaikuttaa opintojensa suuntaan ja sisältöön. Suunnittelun välineenä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelijoiden erilaisten työhistorioiden, aiempien opintojen ja mielenkiinnon kohteista johtuen suunnitelmat voivat muodostua hyvinkin erilaisiksi. Opiskelijan on mahdollista valita opintoja myös muista syventymisalueista. Jokainen opiskelija laatii henkilökunnan tukemana oman opiskelusuunnitelmansa. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages