• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1255 items
 1. Bachelor Degree in Fine and Applied Arts. Department of Fine Arts and Applied Arts. Faculty of Fine Arts.University of Western Macedonia

  The students shall be capable of: Knowledge: Students are capable of acquiring the necessary knowledge from their tuition in the laboratories of visual and applied arts, as well as from attending the theoretical and theoretical-laboratory courses. By attending specific courses of pedagogical character, they acquire pedagogic sufficiency. The scientific and artistic fields used for drawing knowledge are the following: Laboratory courses of visual arts: Painting, Sculpting, Engraving. Laboratory courses of applied arts: Digital arts, Ecclesiastical Arts, Decoration Art. Theoretical Courses from the scientific fields: History of Art, History of Architecture, Aesthetics, Theory of Art, Sociology of Art, Museology, Cultural Management, Pedagogics, Didactics.Theoretical - Laboratory courses from the following scientific fields: Architecture, Theories and Applications of Visual Arts, as well as courses from different fields supporting the courses of the laboratories of visual and applied arts. Foreign language. Skills: The skills refers to the following: - the ability of producing artistic work and work that refers to the fields of the applied arts with various methods and means; - teaching in the field of arts; - collaborating with educational, artistic bodies and foundations, through practical training, which grants them professional experience prior graduating; - the use of foreign scientific literature.Competences:By studying in the Department of Fine Arts and Applied Arts, the students: - come to contact wi ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor in de digital arts en entertainment

  Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE): 1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren; 2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen. 3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines. 4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties. 5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek. 6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen. 7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio. Leerresultaten specifiek voor major Game Development: 8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen; 9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties; 10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine. Leerr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  1. Maken van multimediale toepassingen waarbij communicatie mogelijk wordt door digitale technologieën. 2. Inzicht hebben in verschillende digitale mediavormen en communicatietechnologieën om ze op een doelgerichte manier te kunnen combineren. 3. Een probleem analyseren en op basis van de analyse een strategie voor een multimediale oplossing uitwerken, gericht op een doelpubliek en rekening houdend met de vraag van de klant. 4. Ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing vanuit een oplossingsstrategie. 5. Technisch realiseren, documenteren en testen van multimediale toepassingen op een gestructureerde manier. 6. Constructief samenwerken in een multidisciplinair team. 7. Beroepsgericht en professioneel communiceren in de diverse fasen van het project, zowel met specialisten als leken. 8. Onder begeleiding een praktijkgericht onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd antwoord formuleren. 9. Multimedia en communicatietechnologie in de brede maatschappelijke context situeren, de maatschappelijke implicaties en juridische aspecten ervan inschatten en deontologisch verantwoord handelen. 10. Verdiepen en actualiseren van eigen competenties en op een kritische wijze internationale trends en innovaties opvolgen in een zeer snel evoluerend werkveld. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in Graphic Arts Technology. Department of Graphic Design. Faculty of Fine Arths and Design. Technological Educational Institute of Athens.

  Studying in the direction of Graphic Arts Technology completely covers the cognitive fields related to the science and modern technologies of Graphic Arts, Publications, Printing, Printing and Packaging. The curriculum supports all processes for designing, administering, and managing works of graphic arts, and in general all kinds of printed and electronic media in visual communication. The graduates of the Graphic Arts Technology are Technologists - Engineers in the broader discipline of object design, administration, management and production of printed and visual media, printing and graphic arts. In particular, the graduates of Graphic Arts Technology, based on specialized scientific, technological and technical knowledge, are engaged, in the private and public sectors, either independently or in collaboration with other scientists, in the study, research and application of technology in modern and specialized areas of Graphic Arts. They are engaged in studies to establish units relevant to the graphic arts, the organization and operation thereof, and the control of production. Furthermore, they work by editing and producing all kinds of documents and in all separate relevant works, in pre-printing, in printing of documents by employing any technological printing process (Offset, Gravure, Flexo, textile printing, digital printing), in bookbinding - industrial and artistic, in box manufacturing and generally are engaged in all the packing methods with emphasis on holistic design, management and production of ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Bachelor in Graphic Design. Department of Graphic Design. Faculty of Fine Arths and Design. Technological Educational Institute of Athens.

  "Studies in the Graphic Design department provide theoretical and applied knowledge, which develop visual perception, aesthetics, culture, capacity for planning and expression, the ability to use materials and instruments, the elements required for creating graphic work, at all levels of research and application concerning the communication sector in the extensive labour market and education. The graduate of the Graphic Design Department, having acquired the necessary artistic, technological and scientific tools at theoretical and practical level, can work as a Graphic Designer in the private sector, advertising agencies, publishing houses, graphics businesses, newspapers, magazines etc., in the State, in public entities (Public Entity), in the socialized sector, in companies of public interest, etc., in organizations that include a design and editing studio. In education (Technical Educational Institutes, Centres for Vocational and Technical Education, Institutes of Vocational Training, Technical Vocational Centres, etc.) in accordance with applicable law. They also can work as a member of research teams on applied research, within the above responsibilities. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. BACHELOR OF ARTS

  BACHELOR OF ARTS ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Bachelor of Arts (Honours)

  Bachelor of Arts (Honours) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) Film Production

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) Film Production ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages