• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Ferðamálafræði BA

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Nemendur annarra háskóla geta einnig tekið hluta af námi sínu við Háskólann á Hólum enda sé kveðið á um það í sérstökum samningum milli stofnana. Tilhögun náms: Fullt nám eða hlutanám Aðgangur að frekara námi: Námið veitir aðgang að meistaranámi í ferðamálafræði. Starfsréttindi (ef við á): Landvarðarréttindi (í samvinnu við Umhverfisstofnun). ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Ferðamálafræði Diploma

  Aðgangskröfur: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða lokið öðrum undirbúningi (sbr. lög nr. 63/2006), sem háskólaráð telur jafngildan. Umsóknum nemenda, sem ekki hafa lokið stúdentsprófi, skal vísað til kennslunefndar til umsagnar. Nemendur annarra háskóla geta einnig tekið hluta af námi sínu við Háskólann á Hólum enda sé kveðið á um það í sérstökum samningum milli stofnana. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Ferðamálafræði MA

  Um er að ræða 120 eininga nám, þar af að minnsta kosti 60 eininga rannsóknarverkefni, inntökuskilyrði eru BA/BSc próf eða sambærilegt. Meistarapróf í ferðamálafræðum er undirbúningur að doktorsnámi og/eða undirbúningur fyrir störf að stefnumótun, skipulagningu, stjórnun og rekstri ferðaþjónustu, eða störfum að rannsóknum, þróun og eftirliti með ferðamálum. ...

  Provider NameHólaskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Félagsfræðabraut (16-141-3-6) stúdent

  Félagsfræðabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu í bóklegu námi með áherslu á félagsfræðagreinar. Brautin býr nemendur undir nám í háskóla, einkum á sviði félagsvísinda. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Vesturlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Háskólagátt

  Nám í Háskólagátt býr nemendur undir nám á háskólastigi í greinum hug- og félagsvísinda og veitir einnig undirstöðumenntun á framhaldsskólastigi sem eykur samkeppnishæfni einstaklinga á vinnumarkaði. ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Náttúrufræðabraut (16-140-3-6) stúdent

  Náminu er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum með áherslu á sérsvið náttúruvísinda. Brautin býr nemendur m.a. undir framhaldsnám í háskóla í raunvísindum, stærðfræði, verkfræði og heilbrigðisgreinum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Vesturlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Opin stúdentsbraut (16-142-3-6) stúdent

  Náminu er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum þar sem nemandi velur sér greinasvið svo sem ferðamála-, tónlistar-, tungumála-, viðskipta- og hagfræðisvið, eða svið að eigin vali. Brautin býr nemendur undir nám í háskóla. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Vesturlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Raunvísindabraut (15-115-3-6) stúdent

  Markmið raunvísindabrautar er að búa nemendur undir nám í raunvísindum, heilbrigðisgreinum, verkfræði eða skyldum greinum á háskólastigi. Með vali í brautarvali og frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið frekar að þörfum sínum og áhugasviðum. Þannig geta þeir undirbúið sig fyrir ýmiskonar framhaldsnám með hliðsjón af aðgangsviðmiðum háskóla. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Sjúkraliðabraut (16-182-3-8) sjúkraliði

  Sjúkraliðanám er 200 feininga nám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar. Nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar er bæði bóklegt og verklegt nám í skóla og starfsnám á heilbrigðisstofnunum. Sjúkraliðanám tekur að jafnaði 3 ár eða 6 annir. Tilgangur sjúkraliðanáms er að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla og starfsþjálfun getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Starfsbraut (15-23-1-12) starfsbraut

  Starfsbraut er ein af mörgum brautum skólans. Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara námi. Nemendahópurinn er breiður og námið og/eða hæfniviðmiðin geta verið einstaklingsmiðuð. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages