• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 55 items
 1. Hengerész

  A képesítéssel rendelkező képes: a munka-, tűz-, környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni havaria esetén értesíteni a megfelelő szerveket és az érvényes utasítások/rendelkezések szerint eljárni Jelezni a tüzet, részt venni az oltásban és mentésben, elsősegélyt nyújtani a munka-, tűzés környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában résztvenni a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat betartani és betartatni hengerléshez a megfelelő alapértékeket (alakító rések, szerszám sebesség, szabályozási üzemmódok, vízmennyiségek és egyéb paraméterek) beállítani elvégezni a felületek revétlenítését a termék azonosítását elvégezni az automatika hibája esetén kézi üzemmódban vezérelni a berendezéseket a gyártóberendezések üzemképességét, előírás szerinti működésüket ellenőrizni a technológiai mérőeszközök, és kézi mérőműszerek megfelelőségét ellenőrizni a munkabiztonsági berendezések működőképességét ellenőrizni gyártásközi ellenőrzést végezni, a termék geometriai-, alaki-, és felületi megfelelőségét ellenőrizni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Hulladékválogató és-feldolgozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a munkavégzés során a rakodási, tárolási, válogatási szabályokat, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokat a biztonságos munkavégzés érdekében betartani ellenőrizni a válogatóés feldolgozógépek biztonságos működését ellenőrizni az egyéni és kollektív védőeszközök meglétét és állapotát betartani és betartatni a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat gondoskodni a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról ellenőrizni a beérkező hulladékokat, szükség esetén mintát venni azokból gondoskodni a hulladékok szabvány szerinti válogatásáról gondoskodni a hulladékok egységrakomány képzéséről betartani a technológiai utasításokat és ellenőrizni a szelektív hulladékok minőségét közreműködni a veszélyt jelentő hibák kijavításában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: ellenőrízni, üzembehelyezni a gázellátó rendszert a gázégőt feszültség alá helyezni ventilátorokat indítani indítani a gázégőt ellenőrizni a lángképet, a folyamatos üzemet rendszerre kötni a berendezést ellenőrizni a füstgázt (hőmérséklet, összetétel) felügyelni, ellenőrizni a biztonsági berendezések állapotát ellenőrizni, üzembe helyezni az olajtárolót és a napi olajtartályt felfűteni az olajat a megfelelő hőmérsékletre beindítani az olajszivattyút begyújtani az olajégőt üzemeltetni a gázés olajégőt ellenőrizni a gázés olajellátó rendszert kezelni, beállítani az üzemi szerelvényeket ellenőrizni és rögzíteni az üzemi paramétereket üzemeltetni, felügyelni a rábízott technológiai berendezéseket, rendszereket hatáskörében az előforduló hiba megszüntetéséről intézkedni vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani szükség esetén felettesét értesíteni felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét felügyelni az üzemcsarnok, kazánház vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt ellenőrző mérő rendszerét biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását vezetni az üzemi naplót, rögzíteni a műszakban történteket mérni, dokumentálni az elszámolási méréseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Kerékpárszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szakmai tudását karbantartani és fejleszteni műszaki állapotfelmérést végezni segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert) kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerni, betartani, alkalmazni kerékpárt és kiegészítőit ellenőriz, javítani, beállítani elvégezni a kerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni hatósági vizsgára felkészíteni a kerékpárt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

  A képesítéssel rendelkező képes: vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani szükség esetén felettesét értesíteni biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket ellenőrizni a kazán vízszintjét biztosítani a kazán elektromos ellátását biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást ellenőrizni a reteszfeltételeket elindítani az égéslevegő ventilátort rákapcsolni a kazánt a rendszerre beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát figyelemmel kísérni a mérőórák állását vízminőségi méréseket végezni a kazánt előírás szerint iszapolni a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat ellenőrizni a munkaterületet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gázhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat munkaterületet ellenőrizni előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gépi kovács

  A képesítéssel rendelkező képes: a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait betartani és betartatni a gyártandó termék azonosítását elvégzni, a szükséges gyártószerszámot kiválaszani és beállítani a technológiai mérőeszközök, kézi mérőműszerek, sablonok megfelelőségét ellenőrizni a munkabiztonsági berendezések működését ellenőrizni a gépi kovácsolás szerszámait beállítani, cserélni a hőkezelő, hevítő berendezéseket üzembe helyezni a képlékeny alakító műveleteket elvégezni (erezés, bordázás, csavarás, nyújtás, szélesítés, zömítés, vállazás, simítás, lyukasztás, hasítás, árkolás, domborítás, nyakazás, vágás, egyengetés, sorjázás) ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Elektronikai gyártósori műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint beültetni az elektronikai alkatrészeket beforrasztani az alkatrészeket beszerelni a mechanikai alkatrészeket elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat készre szerelni az áramkört berendezésbe szerelni az elkészült áramkört feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni számítógépes tesztprogramokat futtatni útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni mérés alapján elvégzni az áramköri jellemzők szükséges beállításait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Bevontelektródás kézi ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után ellenőrizni a munkaterületet betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages