• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 259 items
 1. Police Science, Diploma

  ÞekkingAð loknu námi skal nemandi: Hafa öðlast innsæi í grundvallarkenningar og hugtök lögreglufræðinnar. Hafa þekkingu til að byggja ákvarðanir sínar út frá lögfræðilegum heimildum og mannlegum aðstæðum. Geta greint gagnreyndar aðferðir lögreglufræðinnar frá öðrum aðferðum. Skilja og þekkja mikilvægi og stöðu lögreglufræðinnar í víðu samhengi. Þekkja og skilja mikilvægi þess að tileinka sér nákvæm og vönduð vinnubrögð til að tryggja öryggi sitt og borgaranna LeikniAð loknu námi skal nemandi: Vera fær um að undirbúa, skipuleggja og framkvæma löggæsluverkefni. Skilgreina og lýsa hlutverki lögreglu á skipulagðan og skiljanlegan hátt. Beita framsýnni hugsun og setja fram markmið og áætlanir um verkefni sín. Hafa tileinkað sér þau fræðilegu atriði og rannsóknarniðurstöður sem þarf til að leita nýrra leiða við lausn á nýjum áskorunum í löggæslustörfum. Beita tölulegum og grafískum gögnum við greiningu og úrlausn viðfangsefna lögreglunnar og leggja mat á þær aðferðir sem notaðar eru. HæfniAð loknu námi skal nemandi: Beita sjálfstæðum vinnubrögðum í lögreglufræði til starfsþróunar. Vinna skipulega í samvinnu við aðra að lausn löggæsluverkefna. Hafa frumkvæði að samvinnu með samstarfsfólki sínu og í þverfaglegu samstarfi ólíkra stofnana. Hafa þróað með sér færni til að takast á við frekara nám í lögreglufræði. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Primary health care in the community- clinical, Postgraduate Diploma

  KnowledgeUpon completion of the programme the student should: have a good overview of central ideas, theories, concepts and methods in a specific area of specialisation or a general overview of the field of health sciences, know problems and issues in a certain area of health sciences, based on new information and research results in the relevant area. SkillsUpon completion of the programme the student should: be able to use theoretical knowledge in a professional context, have an accepted attitude within the relevant service and be able to meet the needs of people within a certain area of health sciences, be able to utilize ideas and theories in a interdisciplinary context within health sciences, be able to work within a interdisciplinary team in the pursuit of excellence. CompetencesUpon completion of the programme the student should: be capable of pursuing continuing education and professional development, be capable of disseminating theoretical informations, problems and solutions, be able to make independent and professional decisions and be able to substantiate them based on theories and models, be able to reflect on own work in the light of theories and research in a certain area within health sciences, be able to utilize the research results of others and base their work on evidence-based knowledge. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Social Sciences, BA

  Knowledge: Upon graduation, students have acquired fundamental knowledge of: The main theories and methods of social sciences. They possess specialised knowledge in a specific area of emphasis within the social sciences and have the ability to pursue independent research in the field. In addition, they are capable of communicating social science knowledge in a clear manner. General social sciences with electives of the students’ own choosing. Regional studies with an emphasis on regional development in Iceland,   migration domestically and abroad, the effect of transportation improvement on remote communities, innovation and industrial development in rural areas, politics, administration and strategy formulation in regional development issues. Tourism studies with an emphasis on social critique and understanding of contemporary culture in context with marketing and management in tourism in dispersed settlements in Iceland and comparable peripheral regions in the North Atlantic. Gender studies with an emphasis on gendered perspectives and gender, the status of the genders in rural and urban areas, changes in gender equality views and division of duties in homes, family form and well-being of children, sexual behaviour of adolescents and the status of gays and lesbians in society. Arctic studies with an emphasis on social, economic, cultural and political aspects of development in the Arctic in context with globalisation, environmental change, resource utilisation, employment affairs and regional development issu ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Vocational Rehabilitation, Postgraduate Diploma

  NDESC ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Business Administration- Management and Finance, BS

  KnowledgeAfter comletion of studies the student possesses knowledge within the field or profession. This entails that the student: Shall have acquired general understanding and insight into the main theories and concepts within the field of business administration, Shall have acquired understanding into the latest available knowledge in the field of business administration and is able to apply his/her knowledge and understanding when dealing with theoretical and practical solutions, Shall have acquired understanding of the main theories and methods of financial studies relating to financial management of companies and assessment of their monetary value, Shall have basic knowledge of search- and information technology, Shall have knowledge relating to business ethics and ethics of science SkillsAfter comletion of studies the student can apply the methods and procedures of the field or profession. This entails that the student: Shall be able to use relevant equipment, technology and software, Shall be able to apply critical analytic methods when analysing problems in the field of business administration, Shall have the capacity to justify decisions based on professional argumentations, Shall be able to evaluate independently methods applied Shall be able to recognize when further information is needed and have the ability to retrieve it, assess its reliability and apply it in an appropriate manner, Shall be able to use reliable data bases and information resources relating in the relevant field, Shall have acquir ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Business Administration- Management and Marketing, BS

  KnowledgeAfter comletion of studies the student possesses knowledge within the field or profession. This entails that the student: Shall have acquired general understanding and insight into the main theories and concepts within the field of business administration, Shall have acquired systematic understanding of the latest available knowledge in the field of business administration and is able to apply his/her knowledge and understanding when dealing with theoretical and practical solutions, Shall have acquired understanding of the main theories and methods of marketing studies relating to the marketing of goods and services, Shall have basic knowledge of search- and information technology, Shall have knowledge of business ethics and ethics of science SkillsAfter completion of studies the student can apply methods and procedures of the field or profession. This entails that the student: Shall be able to use relevant equipment, technology and software, Shall be able to apply critical analytic methods when analysing problems in the field of business administration, Shall have the capacity to justify decisions based on professional argumentations, Shall be able to evaluate independently methods applied Shall be able to recognize when further information is needed and have the ability to retrieve it, assess its reliability and apply it in an appropriate manner, Shall be able to use reliable data bases and information resources relating in the relevant field and show skills in written and oral communications, Shall ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Educational Studies- Preschool and Primary Education, Diploma

  ÞekkingAð loknu námi skal nemandi: kunna skil á uppeldis-, kennslu- og námskrárfræðilegum forsendum skólastarfs, hafa þekkingu á starfsemi leik-, grunn- og framhaldsskóla sem stofnana og hlutverki þeirra í samfélaginu, hafa þekkingu og skilning á helstu kenningum og hugtökum kennarafræða, þekkja ólíkar tegundir kennsluaðferða og geta tengt þær við kenningar um nám, hafa sértæka þekkingu á völdu skólastigi. LeikniAð loknu námi skal nemandi: hafa gott vald á íslenskri tungu, vera fær um að nýta þekkingu sína og skilning til að rökstyðja fræðilegar eða hagnýtar úrlausnir, geta beitt fagþekkingu og tekið rökstuddar ákvarðanir á grundvelli hennar, geta beitt vinnubrögðum til jákvæðra og árangursríkra samskipta og samstarfs í skólastarfi, vera fær um að beita tækni og hugbúnaði sem nýtist best til að afla sér nýrrar þekkingar, hafa tileinkað sér réttsýni, ábyrgð, víðsýni og jafnrétti, geta borið ábyrgð á eða tekið þátt í leikskólastarfi. HæfniAð loknu námi skal nemandi: vera fær um að fylgjast með og tileinka sér nýjungar og framfarir, hafa hæfni til jákvæðra samskipta við nemendur, forráðamenn þeirra og samstarfsfólk, Hafa hæfni til að skipuleggja fjölbreytt námsumhverfi sem byggir á leik og skapandi starfi. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Fisheries Science, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of general applied sciences, including those of mathematics, physics and chemistry, Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of disciplines relating to business administration and commerce, including economics, finance and management. Be able to demonstrate that they have attained a comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within their chosen field in fisheries science. Be able to demonstrate a systematic knowledge and understanding of the theories, premises, concepts and methods which relate to the production chain of the fishing industry from the environment where the marine species is caught or cultivated until it has Be able to explain the mutual interaction of man and ocean, and be able to explain the impact of the environment – as well as economic factors – on the fishing industry and how such knowledge is applied to manage projects within the fishing industry. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to set his/her own goals in project work, define a work plan and follow it. Be able to demonstrate skills in general laboratory work procedures and on field trips where data is collected. Be able to apply the methodology of finance as well as empirical science to manage practical projects ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Modern Studies, BA

  Knowledge: Upon graduation, students have acquired: fundamental knowledge of modern studies as an interdisciplinary field that makes use of theories, premises and concepts of traditional subjects, such as comparative literature, philosophy, history and sociology in order to obtain an improved understanding of modernity, i.e. the ideology, way of life and social structure which began to gain influence in the West in the late 18th century. a profound knowledge of two academic fields within the humanistic and social sciences or specialisations within such fields, so that this knowledge may be used to gain an understanding of our times. Skills: Upon graduation, students can apply the methods and procedures of the field, such that students: have developed the attitudes of a critical way of thinking. have developed the necessary broad-minded perspectives and originality to be able to utilise knowledge from diverse academic disciplines to gain an improved understanding of modern times. are able to assimilate theoretical and practical information and criticise it on the basis of presentation and argumentation, for example by spotting logical fallacies, concealed argumentation, inconsistency, inadequate reference to sources and research, hidden value premises and debating tricks. are able to write an academic essay and carry out independent research on a theoretical subject in the field of humanistic or social sciences. have familiarised themselves with some of the main theories and concepts which relate to social innov ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Biotechnology, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate comprehensive knowledge and understanding of the theories, concepts and methods of general natural and life sciences. Be able to demonstrate insight in selected theories and concepts relating to business administration and commerce. Be able to acquire comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within the chosen biotechnology field. Be able to describe subjects and issues, where the methods of biotechnology are used to solve various problems. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to use his/her knowledge and understanding in theoretical activities and possess skills to justify theoretical as well as applied solutions to problems in biotechnology. Be able to use special research equipments, technology and software for data acquisition. Be able to demonstrate skills in presenting and describing research results and complex theoretical issues. Also to apply scientific criticism to his/her own works and others, having acquired understanding and insight enabling him/her to independently ass Be able to discuss and explain the importance of precision and uncertainty in the collection, recording and analysis of data. CompetencesAfter completing the studies, the student shall: Have demonstrated the necessary academic ability and independence in work procedures to be able to engage in further study within their field of speci ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages