• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Bandenmonteur

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Volgt aanwijzingen van een verantwoordelijke of collega’s (I160401 Id12485-c) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften) ● Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315-c) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem ● Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810-c) - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen - Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01083) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften - Sorteert of stockeert gebruikte banden - Recupereert materialen - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften ● Maakt het voe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Medewerker kamerdienst

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01930) - Wisselt informatie uit met collega’s, gasten en leidinggevende - Rapporteert aan de leidinggevende - Werkt efficiënt samen met collega’s - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema…) - Meldt problemen, mondeling of schriftelijk, aan de leidinggevende - Voert het werk uit zoals bepaald door de leidinggevende en aanvaardt controle van het werk. - Deelt vakkennis - Vraagt zelf hulp of advies indien nodig - Toont respect voor elke collega, functie of taak - Draagt bij tot een aangename sfeer in het team - Verplaatst zich in de positie van een collega en reageert gepast (hulp bieden, afstand houden, relativeren…) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01931) - Werkt ergonomisch (past hef- en tiltechnieken toe) - Werkt economisch - Werkt conform voorgeschreven procedures en huisregels en vult de nodige documenten in - Past de veiligheids-, voedselveiligheids- en milieuvoorschriften toe - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe - Verplaatst zich op efficiënte wijze tussen de verschillende werkplekken - Werkt ordelijk en houdt zich aan de planning - Werkt zorgvuldig en met oog voor detail - Organiseert zelfstandig de opgelegde werkvolgorde - Controleert het eigen werk en voorkomen - Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen - Past het voorkomen e ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Viticulture worker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bereidt het materiaal voor (A140501 Id12496-c) - Controleert en past het materiaal aan voor gebruik - Houdt zich aan de planning - Houdt zich aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ● Bewerkt de aangeduide plaats volgens de instructies van de wijnbouwer (A140101 Id12370-c) - Voorziet de grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht - Controleert en past het materieel aan voor gebruik - Houdt zich aan de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen - Houdt zich aan de opgelegde planning ● Plant de wijnstokken (rooien, enten, opbinden,…) na voorbereiding van de gronden (A140501 Id7548-c) - Gebruikt landbouwmachines - Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken,…) - Houdt zich aan de voorschriften voor het planten van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden,…) - Installeert steunmateriaal - Bevestigt struiken aan steunmateriaal vanaf 2 jaar ● Plaatst beschermingsmateriaal (antihagelnetten, antivriesinstallatie, afsluitingen,…) en de irrigatie-uitrustingen op de wijngaard (A140501 Id14471-c) - Voorziet grondstoffen en materieel voor de uitvoering van de opdracht (leidingen,…) - Controleert en past het materieel aan voor gebruik ● Onderhoudt en verzorgt de vruchten op de wijnstokken door te snoeien en overtollige ranken en bladeren weg te snijden (A140501 Id7706-c) - Gebruikt snoeigereedschappen (snoeischaar, kettingzaag,…) - Dunt uit - Kan verschillende ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Forklift operator

  ● De heftruck voorbereiden overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften (N110101 Id17440-c) - Volgt pictogrammen en behandelingslabels op - Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke - Gebruikt het veiligheidssysteem en PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen zoals bv. veiligheidsschoenen,…) - Houdt de lichaamsdelen binnen de kooi van de heftruck - Positioneert de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden - Houdt de werkplek ordelijk en net ● De toestand van de heftruck controleren (N110101 Id17999-c) - Voert een controle uit van de machine bij het starten en beëindigen van de dagtaak - Detecteert defecten - Voert een visuele controle van de heftruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiele schade - Controleert de remmen met een noodstop bij de start - Controleert de meters, controlelichten en foutcodes op het instrumentenbord - Controleert de lichten en geluidssignalen door ze aan en uit te zetten - Vult de checklist met de uitgevoerde controles in - Meldt defecten aan de verantwoordelijke ● Goederen laden en lossen in en uit een extern transportmiddel overeenkomstig de opdracht (N110101 Id17945-c/24121-c) - Past de manoeuvres (rijden, laden, lossen, …) aan de werkinstructies, het gebruikte externe transportmiddel (vrachtwagen, …), de aard van de lading en de ruimte aan - Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht en meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke - Controleert of het extern transportmiddel geblokkeer ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Case and pallet maker

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00615) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00616) - Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt ergonomisch - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s ) - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Meldt problemen aan de verantwoordelijke * PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen ● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00617) - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde - Richt de werkplaats (ergonomisch) in - Beperkt stofemissie - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt de werkplek schoon - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) ● Gebr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Auto upholsterer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 00932) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00933) - Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt ergonomisch - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s ) - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Meldt problemen aan de verantwoordelijke * PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen ● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00934) - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde - Richt de werkplaats (ergonomisch) in - Beperkt stofemissie - Sorteert afval volgens de richtlijnen - Houdt de werkplek schoon - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’ ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2

  Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 on lihttööline, kelle tööks on abistada rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. või 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatorit defektoskoopia- ja mõõteseadmete korrasoleku kontrollimisel, tööks ettevalmistamisel, puhastamisel, rööbastee ja pöörmete visuaalsel kontrollimisel ja defektoskopeerimisel. Vajadusel töötab 2. taseme defektoskoopia operaatori abi signalistina. Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kolm kutset. Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 abistab 3. või 4. taseme rööbaste defektoskoopia operaatorit rööbaste defektoskopeerimisel. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontroll ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja -sõlmede visuaalne kontroll ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine. Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on keskastme spetsialist, kes lisaks 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatori ülesannetele esitab hoiatuste nõudeavaldusi ja tühistab neid, haldab rööpmestiku defektide andmebaasi, teeb rööpmestiku täppisotsinguid või kontrollib raudteeveeremi sõlmesid ja detaile ning nende keevisliiteid. 4. taseme raudtee defektoskoopia operaator korraldab raudtee defektoskoopia operaatorite meeskonna tööd, juhendab madalama tasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2

  Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 tööks on pöörmete teenindamine ja korrashoid, korralduste täitmine rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel. 2. taseme raudtee liikluskorraldustöötaja töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega, täidab tööülesandeid etteantud protseduuride ja detailsete juhendite järgi, juhindudes raudtee liikluskorralduse kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest. Ta vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Suhtlemisel kolleegide ja klientidega peab raudtee liikluskorraldustöötaja järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Raudtee liikluskorraldustöötaja tugineb oma töökohustuste täitmisel ettevõtte väärtustele ning käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt, hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest. Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline. Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel, vahetab rongiliiklusega seotud informatsiooni, vormistab dokumente ja täidab aruandeid. Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korra ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2

  Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus- ja remonttööd. Vajadusel töötab 2. taseme raudtee teemehaaniku abi signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel. 2. taseme raudtee teemehaaniku abi on lihttööline, kes töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutse sisaldab kolme osakutset: 1) pöörmete puhastaja, tase 2; 2) ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2; 3) raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2. Raudtee geoaluste mõõdistaja osakutse eeldab geodeedi kutsekvalifikatsiooni olemasolu. 2. taseme raudtee teemehaaniku abi töö võib eeldada liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele. Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest. Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist. Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi. Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi. Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Rongikoostaja abi, tase 2

  Rongikoostaja abi töö on rongikoostaja abistamine manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamine. Rongikoostaja abistamine hõlmab vagunite lahtihaakimist, raudteeveeremi tagurdamisel vagunivahede likvideerimist, matka valmistamist ja manöövrisignaalide edastamist. Raudteeveeremi kinnitamisel ta paigaldab ja eemaldab pidurkingad. Kaastöötajalt ülesandeid saades kinnitab ta korraldusest arusaamist ja kannab ülesannete täitmisest ette ülesannete andjale. Rongikoostaja abi töötab oma töökohal üksinda, olles samal ajal ka meeskonnaliige. Meeskonnas töötamine eeldab suhtlemisoskust. Töötades vagunipidurdajana on rongikoostaja abi põhiülesandeks vagunite liikumiskiiruse reguleerimine vagunite pidurduspositsioonidel pidurkingade asetamisega liikuvate vagunite alla. Rongikoostaja abi, tase 2 kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli. Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset. Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kes koostab manöövritöö plaani, koostab ja lahutab rongid, annab vagunid ette laadimis- ja tühjendamiskohtadele, teeb tehnohooldust ja kommertsülevaatust ning valmistab matka. Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt. Rongikoostaja abi, tase 2 sisaldab vagunipidurdaja, tase 2 osakutset. ...

  Awarding bodyEesti Raudtee

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages