• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 149 items
 1. Lauksaimniecības inženierzinātne- Mag. studijas

  Specializācijas virzieni: - augkopības tehnika; - autotransports; - lauksaimniecības enerģētika; - lopkopības mehanizācija; - mašīnu projektēšana un ražošana; - tehniskais un tehnoloģiskais serviss. Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniski pētnieciskam, akadēmiskam, profesionālam un vadošam darbam, kuri spēj strādāt zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs, kā arī biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs, kuri: ◾ir kompetenti risināt inženierzinātnes un prakses problēmas; ◾pārzina tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas; ◾prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā; ◾var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem, kā arī valsts vadošajiem speciālistiem. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Lauksaimniecība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā darbam zinātnē, pedagoģijā, valsts pārvaldē, kā arī ražošanā. Maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientēties jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē, apgūt zinātnes metodoloģiju; prast strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot, iegūt pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēt publiski diskutēt un strādāt komandā. Maģistri prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu. Specializācijas virzieni: dārzeņkopība, augļkopība, augkopība, selekcija un sēklkopība, agroķīmija, augu aizsardzība, augu bioloģija, dzīvnieku ēdināšana, dzīvnieku audzēšana un bioloģiskā lauksaimniecība. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Plant Science

  Plant Science ...

  Provider NameNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Animal Breeding and Genetics

  To receive a MSc at NMBU, students have to fulfil at least 60 ECTS, including a 30 ECTS thesis. You can compose your own study plan with several courses in quantitative and molecular genetics. Some recommended courses are: Models and Algorithms in Bioinformatics, Genome Analysis - methodology, Molecular Genomics, Animal breeding Plans, Theory and Application of Inbreeding Manegement. ...

  Provider NameNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Agricultural Engineering- Master studies

  The Master study programme of Agricultural Engineering offers two specialisation options: Automotive Engineering and Power Engineering. The programme includes the study courses: Research and Engineering science, Computerized Measurement Systems, Logistics, Transport Management and Logistics, Automobile Construction Technology, Traffic Management and Modelling, Alternative Fuels and Oils, Intellectual Technologies and systems, etc. The study programme is completed with the elaboration of the Master thesis envisaging analytical and experimental research. Experiments are performed in up-dated laboratories at the Faculty of Engineering using modern research methods and equipment. Career prospects and further studies: The graduates work in state-owned or private companies of agricultural machinery, autotransport, energy supply and machine building. Master's degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral study programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Varnost hrane v prehrambeni verigi (Food Safety in the Agrifood Chain)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni študijski program izvajajo Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ter Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Temeljni cilj programa je celovit študij s področja varnosti hrane v prehrambni verigi, ki vključuje znanja iz biotehniških ved nadgrajena s specifičnimi vsebinami iz medicinskih ved. Pridobljena znanja bodo diplomantu omogočala razumeti in analizirati, spremljati, evalvirati in preprečevati nihanja v kakovosti in varnosti prehrambnih surovin ter izdelkov, kot tudi določiti potencialne dejavnike tveganja za potrošnika in pridelovalca oz. predelovalca, ki so lahko vključeni v načinih pridelave in uživanja hrane ter produkcijskih tehnologijah. S predlaganim študijskim programom bodo imeli diplomanti široke kompetence delovanja v sektorju pridelave in predelave hrane, kot tudi na področju javnega zdravstva, v izobraževanju in komunikaciji z javnostmi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=463 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Aiandus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=451 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Loomakasvatus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=449 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Doctorate in Agriculture. Department of Agriculture. Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment. Aristotle University of Thessaloniki.

  The doctorate entitles the holder individual skills and knowledge on specific issues of medicine depending on the field where the diploma was obtained. ...

  Provider Name Department of Agriculture. Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment. Aristotle U...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece

Pages