• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 81 items
 1. Doctoral Degree Programme in Biochemistry and Molecular Medicine (4 yrs)

  The Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine associates its degree program closely with the Biocenter Oulu Doctoral Programme (BCO-DP) which has continuously been ranked high by external evaluators since 1995. Our DP operates as one of the doctoral programmes of the University of Oulu Graduate School, UniOGS. The DP gives postgraduate education in cell and molecular biology, developmental biology, molecular medicine, molecular genetics, population genetics, structural biology, bioinformatics, biobusiness and bioethics. The DP actively promotes international mobility by supporting research visits of the PhD students and by its international Joint PhD Programme with the International Graduate School in Molecular Medicine Ulm. The PhD studies are determined by a personal study plan as well as writing and publicly defending a doctoral dissertation. An intermediate degree of Licentiate of Philosophy (PhL) is also possible. All education is given in English. After completion the DP's high-level education in the above-mentioned areas, the graduates are competitive researchers and experts in Finland and abroad. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Degree Programme in Biology (4 yrs)

  The total amount of credit points is 30 credits and it includes:   Field specific studies 24-26 credits: - Research plan seminar 4 credits - Review of the literature related to the doctoral research area 4 credits - Field-specific methodology and specialization courses 4 credits - Doctoral examination in the relevant field 6-10 credits - Conferences 2 credits - Kaamos symposium 2 credits - Other supporting minor or major studies 0-4 credits   General and transferrable skills studies 4 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit   Teaching tasks 0-2 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies)   In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan ympäristömme ja biologian ilmiöitä soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia joko laboratoriossa tai maastossa. Laitoksella toimii proteiinimallintamisesta ekosysteemitasolle toimivia aktiivisia tutkimusryhmiä, ja uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihisi voi sisältyä työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ekologian ja evoluutiobiologian osastolla osaston opetus- ja tutkimusaiheet ulottuvat geeneistä uhanalaisiin lajeihin ja Suomen aarniometsistä globaaleihin ympäristöongelmiin. Ekologian ja evoluutiobiologian opintoihin sisältyy ekologian, genetiikan ja evoluutiobiologian opintoja. Opintoihin sisältyy myös soveltavia kursseja, kuten luonnonsuojelubiologiaa, maasto-opetusta ja lajintuntemusta. Ekologian ja evoluutiobiologian oppiaineessa opiskellaan molekyyli-, käyttäytymis-, populaatio- ja yhteisöekologiaa; eläinten, kasvien ja sienten ekologiaa; evoluutiobiologiaa; populaatio- ja luonnonsuojelugenetiikkaa; eliömaantiedettä; luonnonsuojelubiologiaa, metsien monimuotoisuutta ja monikäyttöä, riistaekologiaa sekä lajien ja luontotyyppien tuntemusta. Opiskelu koostuu luennoista, itsenäisestä opiskelusta, seminaareista, harjoituksista ja ryhmätöistä. Huomattava osa opetuksesta on työskentelyä laboratoriossa tai luonnossa. Maisteriopinnossa voit erikoistua luonnonsuojelubiologiaan ja luonnontuntemukseen sekä evoluutiogenetiikkaan. Oppiaineessa on mahdollista suunnata opintojen sisältöä valinnaisten kurssien ja luentojen avulla. Opiskelu koostuu luennoista, itsenäisestä opiskelusta, seminaareista, harjoituksista ja ryhmätöistä. Huomattava osa opetuksesta on työskentelyä laboratoriossa tai luonnossa. Osastolla toimii evoluutiotutkimuksen sekä ekologian ja luonnonsuojelubiologian tutkimusryhmiä. Voit sisällyttää opintoihisi työskentelyä näiden alojen tutkimusryhmissä. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Solu- ja molekyylibiologiassa opinnot koostuvat luentokursseista ja seminaareista, joiden lisäksi opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksista. Luentokurssien aiheet vaihtelevat virus-solu vuorovaikutuksista, immunologiaan ja proteiinimallitukseen. Laboratoriokursseilla harjoitellaan esimerkiksi molekyylibiologian menetelmiä, mikroskopiaa, proteiinien puhdistusmenetelmiä sekä bakteeri- ja virusgenetiikkaa. Uusin tutkimustieto on aina mukana opetuksessa. Opintoihin sisältyy myös pakollinen työharjoittelu esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science, Master of Science (2 yrs)

  The study content within aquatic science covers the management and sustainable use of inland waters, with specialisation possibile in lake and river ecology (including typology, pollution and conservation) or in fish biology and fisheries (including sustainable use of wild fish stocks, aquaculture, aquatic parasitology and fish diseases). The study content within ecology and evolutionary biology ranges from genes and molecular biology to ecosystem functioning. Relevant courses cover basic ecology and evolutionary biology as well as theoretical modelling and practical applications. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master’s Degree Programme in Nanoscience, Master of Science (2 yrs)

  The contents of the studies reflect the areas of expertise at NSC: spectroscopy, computational chemistry and supramolecular chemistry (chemistry major), nanophysics and theoretical physics (physics major), and cell structure and dynamics, virology and bioimaging (cell and molecular biology major). Nanoscience is a rapidly evolving field and teaching is very tightly connected with research. Master’s Thesis projects are done in research groups as part of on-going research projects.   ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Biolääketieteen koulutusohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin tutkinnon pääaine on biolääketiede. Farmakologia ja toksikologia ja kemiallinen biologia ovat keskeisiä sivuaineita. Lisäksi opintoihin kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, valinnaisia opintoja sekä muita pääainetta tukevia opintoja. Teoreettisten opintojen lisäksi opetukseen kuuluu myös runsaasti käytännön harjoitustöitä pienryhmissä. Opintojen keskeisiä aihepiirejä ovat mm.• solubiologia ja molekyylibiologia• lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede• elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia• patologia ja tautimallinnus• kemiallinen biologia• farmakologia ja toksikologiaMaisterivaihe on englanninkielinen ja pääaine on lääkekehitystiede. Opinnoissa perehdytään uuden lääkkeen kehittämisprosessiin alkaen uusien lääkemolekyylien suunnittelusta niiden tutkimiseen koemallein ja aina kliinisin potilastutkimuksiin asti. Tärkeä osa maisterivaiheen opintoja on laaja itsenäinen tutkimusprojekti, jonka pohjalta laaditaan englanniksi kirjoitettava opinnäytetyö (pro gradu –tutkielma).Tämän lisäksi opiskelijan ammatillista kasvua ja työelämävalmiuksia tuetaan kautta koulutusohjelman jatkuvalla opintojaksolla, jossa vahvistetaan ammatillisen identiteetin syntymistä, harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja perehdytään lääketieteen ja tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Kansainvälisessä englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelu kehittää kykyä viestiä ja kommunikoida kansainvälisessä ympäristössä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master's Degree Programme in Biomedical Imaging, Master of Science (2 years)

  The Biomedical Imaging programme is part of the larger ensemble of MSc programmes in Biomedical Sciences (www.biomedicine.fi). These programmes together provide the basic courses in transferrable skills: languages, bioinformatics and statistics. Theoretical and practical courses of the programme will be given by the two universities in Turku (University of Turku and Åbo Akademi University). Application areas of the programme include cell and molecular biology, structural biology, nanotechnology and biomaterials research, pharmacology, and patient care and diagnostics. In addition, lecturers and experts from broad local and national networks as well as top-ranking international experts from all over the world will be invited to participate in ongoing workshops, laboratory courses, seminars and symposia. There is also a possibility of exchange with international university partners as a part of the Master´s thesis. The programme will cover the following subject areas:• Light microscopy, basic and advanced techniques• Electron microscopy• Tissue imaging and histopathology• Nuclear medicine and magnetic resonance in imaging• Tomographic imaging techniques• Flow-cytometry techniques and applications• In vivo non-invasive imaging• Nanotechnology• Fluorescent probes• Dye indicators and radiochemistry used in light, microscopic and nuclear imaging modalities• Software development and image analysis tools• Multimedia editing ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master's Degree Programme in Drug Discovery and Development, Master of Science (2 years)

  The studies in drug discovery and development consist of both theoretical and practical courses, including:• Drug discovery and development science• Drug regulatory science• Bioinformatics • Translational medicine• Methods in experimental pharmacology• Computer aided drug design• Clinical trial design and clinical drug development• Bioentrepreneurship Significant part of the programme consists of an independent research project that will be presented in the Master´s thesis. The Drug Discovery and Development programme is part of the larger Biomedical Sciences umbrella organization at the University of Turku. For elective studies students can take courses taught in English from the other Master´s Degree Programmes in Biomedical Sciences, ie. Master’s Programme in Biomedical Imaging and Master’s Programme in Molecular Biotechnology and Diagnostics. (www.biomedicine.fi) Based on previous studies, students may need to take supplementary studies in the field of biomedicine (max 60 ECTS) in order to reach optimal competence level for the Master´s studies. Currently there is no tuition fee. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages