• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Metāla dizains- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Dizaina nodaļas apakšnozare "Metāla dizains". Apraksts Metāla dizaina apakšnozare studentiem piedāvā specializāciju rotu dizaina jomā un lielāku formu dizainā, kā gaismas objektu, mēbeļu, vides objektu radīšanā, kur metāls ir pamatmateriāls. Tas nozīmē arī to, ka izmantojam plašāko spektru sintētisko, dabīgo materiālu . Gadu gaitā uzkrātās klasiskās metālapstrādes tehnikas tiek papildinātas ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām. Studenti apgūst arī 2D un 3D tehnoloģijas. Mūsu absolventi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas rotu dizaina, interjera un vides dizaina uzņēmumu, kā arī laikmetīgās mākslas pārstāvju vidū. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Stikla māksla- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Stikla māksla". Apraksts Stikla māksla aptver plašu izteiksmes veidu loku, un ir viena no disciplīnām, kas var integrēties dažādos mākslas veidos. Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir sagatavot māksliniekus un dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu un funkcionālu priekšmetu, vides un arhitektūras projektu izstrādes. Studijas šajā nozarē rada izpratni par materiālu un tā apstrādes dažādību, koncentrējoties uz jaunrades un pētnieciskā darba prasmju attīstību. Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst: 1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās vai to kombinējumos. 2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Vienlaicīgi ar plastiskās kompozīcijas uzdevumu risināšanu studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana un matējuma vai ledojuma izstrāde). 3.Papildus iespējams apgūt datorapmācību un interjera projektēšanas pamatus, darbojoties MATRIX – CERAMICS, THE GAZE GAME, 3D STUDIO MAX un citās programmatūrās. 4.Programmas svarīga sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulptūra. Maģistrantūras programma Stikla mākslas meistardarbnīcā stu ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mūzika un skatuves māksla (skaņu režija)- Prof. bak. studijas

  Apakšprogramma: Skaņu režija. Skaņu režisors ir speciālists, kurš ir apguvis zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veikt publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus, radīt skaņas partitūras; atbilstoši darba uzdevumam veikt ar apskaņošanas un skaņas ieraksta darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi (mastering), telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem. Skaņu režisors strādā kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, apskaņošanas uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un skaņu režisora profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģiju un plānošanas metodēm, zinātniskās pētniecības metodēm, turklāt daļa zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu mūzikas instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp signāla spektru un tembru, dažādu mūzikas stilu ierakstu specifika, analogo un digitālo apskaņošanas un sk ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Audiovisual Media Arts- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA professional Bachelor’s programme in Audiovisual Media Arts is designed to produce highly qualified, competent and competitive audiovisual specialists and develop a new type of entrepreneurs who can achieve the symbiosis of business and creative thinking. Upon completion of this programme, student acquires both a bachelor's degree in audiovisual media arts and one of the four professional qualifications, which allows him or her to work in TV companies, cinema and independent producers associations, Internet and other new media, working as television and film producer, television director or television operator or script writer. Study programme Philosophy, Aesthetics, Business English, Research Work, History and Theory of Art, History of Culture, Psychology of Creative Process, Audiovisual Technologies, Acting Skills, Essentials of Composition, Essentials of Photo Art, Work of TV and Video Cameraman, Script Development, Music in Communication, Principles of Lighting, Essentials of History of Theatre , History of TV and Cinema, History of Costumes and Fashion, Technologies of TV Production, Contemporary Media of Arts, Work of TV and Video Cameraman, TV Directing, TV and Cinema Production, Essentials of TV Journalism, Essentials of Audiovisual Montage, Multimedia, Psychology of Advertisement, Analysis and Criticism of Creative Work, TV and Cinema Drama, Sound Directing, Crises Management, Manageme ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Datorspēļu dizains un grafika- Prof. bak. studijas

  Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: - Datorspēļu dizaina pamatnostādnes un izstrādes posmus. - Mākslas un dizaina vēsturi. - Grafikas dizaina pamatus. Prot: - Izveidot savu datorspēli. - Veidot spēles grafiku un 3D modeļus. - Publicēt savu datorspēli dažādās platformās. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. New Media and Audiovisual Art- Master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. Humanities Master Studies in Audiovisual Media Arts is one of the most innovative and rigorous multidisciplinary training in Latvia. It is rooted in the best traditions of Auteur Cinema and expanded across various specialities: filmmaking, directing of photography, animation, video and CG generated graphics, interactive 2D and 3D production, and game development. While comprehensive in its structure to train the future executives in film and television studios, ad agencies, animation studios, creative departments of social networking, and SFX and post-production houses, the programme offers its students to specialise in a chosen field via Independent Studies cycle. The minor is declared by a student under auspices of an esteemed faculty member and, generally, in the areas of film directing, art directing, animation, and post-production supervision. Specialisations: - Audiovisual Media arts - Multimedia Performing Arts ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Composition- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified professional composers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory music sciences consistent with the standards of composers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional composition environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national musical heritage of Latvia. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tekstilmāksla- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Tekstilmāksla". Apraksts Tekstilmākslas specializācijas studenti apgūst senas un tradicionālas pamattehnikas – aušanu, gobelēnu, batiku, auduma apdruku, filcēšanu, tekstilmozaīku. Iepazīstas ar tekstilmākslas vēsturi un laikmetīgo mākslu. Iemācās domāt radoši un pārkāpt tradīciju robežas, lai rastu jaunu redzējumu. Studenti attīsta savu ideju no skices līdz pabeigtam darbam. Tekstilmākslas specializācijas pasniedzēji sadarbojas ar Latvijas Tekstilmākslas asociāciju, kopīgi veidojot izstādes Latvijā un ārvalstīs. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Choreography- Professional bachelor studies

  Choreography with subprogrammes: Dance Choreography, Ballet Choreography. Programme aims to prepare highly qualified professional choreographers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of choreographic sciences consistent with the standards of choreographers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional choreography environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national dance heritage of Latvia. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages