• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 259 items
 1. BS í viðskiptafræði með áherslu á þjónustufræði

  Lærdómsviðmið fyrir BS í viðskiptafræði Lokaviðmið námslínu eru sett fram samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 2011 samkvæmt lögum nr. 63/2006. Að námi loknu eiga nemendur að uppfylla eftirfarandi viðmið samkvæmt þeim námsárangri sem fram kemur í útskriftarskírteini og skírteinisviðauka. Þekking: Við útskrift býr nemandi yfir þekkingu innan fræðigreinar eða starfsgreinar: Í því felst, samkvæmt viðmiðum ráðuneytis, að nemandi:  hafi öðlast almennan skilning og innsæi í helstu kenningar og hugtök  geri greinamun milli fræðilegra skýringa og annars konar skýringa  skilji og þekki stöðu fræðigreinar í viðara samhengi Lærdómsviðmið nemenda til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólans á Bifröst:  að nemandinn hafi almennan skilning á kenningum, hugtökum og aðferðum í grunneiningum viðskiptafræðinnar, þ.e stefnumótun, fjármálum, reikningshaldi, hagfræði, markaðsfræði, stjórnun og starfsmannamálum  Að nemandinn geti nýtt þekkingu sína og skilning við faglegar greiningar og úrlausn viðfangsefna og búi yfir hæfni til að rökstyðja fræðilegar eða hagnýtar úrlausnir þeirra verkefna sem honum eru falin og tengjast starfsemi fyrirtækja og stofnana.  Að nemandinn hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á rekstrarþáttum og stjórnun fyrirtækja og stofnana í síbreytilegu starfsumhverfi og gagnkvæmum samfélagslegum áhrifavöldum á starfsemina. Námsskrá – BS í viðskiptafræði. Gildir frá og með skólaárinu 2016 – 2017 B l s | 8 Leikni: Við útskrift getur nemandi beitt aðferð ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. BS í viðskiptalögfræði

  Lærdómsviðmið námsleiðar eru sett fram samkvæmt viðmiðum Mennta og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður 530/2011. Að námi loknu eiga nemendur að uppfylla eftirfarandi viðmið samkvæmt þeim námsárangri sem fram kemur í útskriftarskírteini og skírteinisviðauka. Þekking og skilningur Nemandinn skal tileinka sér almennan skilning á kenningum, forsendum, hugtökum og aðferðum á sviði lögfræði og viðskiptafræði. Námið er á þessu stigi einkum miðað að því að auka skilning nemenda á rekstri fyrirtækja og hæfni þeirra til að leysa úr þeim lögfræðilegu viðfangsefnum sem bíða að námi loknu. Þá skal nemandinn geta nýtt þekkingu sína og skilning við fræðilega iðju eða innan starfsgreinar og búa yfir hæfni til þekkingaröflunar á sviði viðskiptalögfræði, ásamt því að geta rökstutt fræðilegar úrlausnir. Tegund þekkingar Nemandinn á að loknu námi að hafa tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á lögfræði, ásamt því að hafa góða innsýn í viðskiptafræði. Þekking nemandans skal ná til nýjustu þekkingar á fræðasviðinu hverju sinni. Hagnýt þekking Nemandinn á að loknu námi að geta greint hagnýt, flókin viðfangsefni í faglegu samhengi og geta tekið og réttlætt ákvarðanir á faglegum grunni. Jafnframt skal hann geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í viðskiptalögfræði, geta sett sér markmið, gert starfsáætlun og fylgt henni. Fræðileg hæfni Nemandinn skal tileinka sér hæfni til að setja fram og lýsa flóknum fræðilegum atriðum og rannsóknaniðurstöðum sem tengjast lögfræðilegum viðfangsefnum viðskipta og ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Educational Studies- Preschool and Primary Education, Diploma

  ÞekkingAð loknu námi skal nemandi: kunna skil á uppeldis-, kennslu- og námskrárfræðilegum forsendum skólastarfs, hafa þekkingu á starfsemi leik-, grunn- og framhaldsskóla sem stofnana og hlutverki þeirra í samfélaginu, hafa þekkingu og skilning á helstu kenningum og hugtökum kennarafræða, þekkja ólíkar tegundir kennsluaðferða og geta tengt þær við kenningar um nám, hafa sértæka þekkingu á völdu skólastigi. LeikniAð loknu námi skal nemandi: hafa gott vald á íslenskri tungu, vera fær um að nýta þekkingu sína og skilning til að rökstyðja fræðilegar eða hagnýtar úrlausnir, geta beitt fagþekkingu og tekið rökstuddar ákvarðanir á grundvelli hennar, geta beitt vinnubrögðum til jákvæðra og árangursríkra samskipta og samstarfs í skólastarfi, vera fær um að beita tækni og hugbúnaði sem nýtist best til að afla sér nýrrar þekkingar, hafa tileinkað sér réttsýni, ábyrgð, víðsýni og jafnrétti, geta borið ábyrgð á eða tekið þátt í leikskólastarfi. HæfniAð loknu námi skal nemandi: vera fær um að fylgjast með og tileinka sér nýjungar og framfarir, hafa hæfni til jákvæðra samskipta við nemendur, forráðamenn þeirra og samstarfsfólk, Hafa hæfni til að skipuleggja fjölbreytt námsumhverfi sem byggir á leik og skapandi starfi. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Media and Communication Studies, Postgraduate Diploma

  Media and Communication Studies, Postgraduate Diploma URL:  https://ugla.unak.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=640129_20... Non preferred term:  0 Location: Iceland Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Journalism and library Language: Icelandic ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Primary health care in the community- clinical, Postgraduate Diploma

  KnowledgeUpon completion of the programme the student should: have a good overview of central ideas, theories, concepts and methods in a specific area of specialisation or a general overview of the field of health sciences, know problems and issues in a certain area of health sciences, based on new information and research results in the relevant area. SkillsUpon completion of the programme the student should: be able to use theoretical knowledge in a professional context, have an accepted attitude within the relevant service and be able to meet the needs of people within a certain area of health sciences, be able to utilize ideas and theories in a interdisciplinary context within health sciences, be able to work within a interdisciplinary team in the pursuit of excellence. CompetencesUpon completion of the programme the student should: be capable of pursuing continuing education and professional development, be capable of disseminating theoretical informations, problems and solutions, be able to make independent and professional decisions and be able to substantiate them based on theories and models, be able to reflect on own work in the light of theories and research in a certain area within health sciences, be able to utilize the research results of others and base their work on evidence-based knowledge. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Business Administration- Management and Finance, BS

  KnowledgeAfter comletion of studies the student possesses knowledge within the field or profession. This entails that the student: Shall have acquired general understanding and insight into the main theories and concepts within the field of business administration, Shall have acquired understanding into the latest available knowledge in the field of business administration and is able to apply his/her knowledge and understanding when dealing with theoretical and practical solutions, Shall have acquired understanding of the main theories and methods of financial studies relating to financial management of companies and assessment of their monetary value, Shall have basic knowledge of search- and information technology, Shall have knowledge relating to business ethics and ethics of science SkillsAfter comletion of studies the student can apply the methods and procedures of the field or profession. This entails that the student: Shall be able to use relevant equipment, technology and software, Shall be able to apply critical analytic methods when analysing problems in the field of business administration, Shall have the capacity to justify decisions based on professional argumentations, Shall be able to evaluate independently methods applied Shall be able to recognize when further information is needed and have the ability to retrieve it, assess its reliability and apply it in an appropriate manner, Shall be able to use reliable data bases and information resources relating in the relevant field, Shall have acquir ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Business Administration- Management and Marketing, BS

  KnowledgeAfter comletion of studies the student possesses knowledge within the field or profession. This entails that the student: Shall have acquired general understanding and insight into the main theories and concepts within the field of business administration, Shall have acquired systematic understanding of the latest available knowledge in the field of business administration and is able to apply his/her knowledge and understanding when dealing with theoretical and practical solutions, Shall have acquired understanding of the main theories and methods of marketing studies relating to the marketing of goods and services, Shall have basic knowledge of search- and information technology, Shall have knowledge of business ethics and ethics of science SkillsAfter completion of studies the student can apply methods and procedures of the field or profession. This entails that the student: Shall be able to use relevant equipment, technology and software, Shall be able to apply critical analytic methods when analysing problems in the field of business administration, Shall have the capacity to justify decisions based on professional argumentations, Shall be able to evaluate independently methods applied Shall be able to recognize when further information is needed and have the ability to retrieve it, assess its reliability and apply it in an appropriate manner, Shall be able to use reliable data bases and information resources relating in the relevant field and show skills in written and oral communications, Shall ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Fisheries Science, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of general applied sciences, including those of mathematics, physics and chemistry, Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of disciplines relating to business administration and commerce, including economics, finance and management. Be able to demonstrate that they have attained a comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within their chosen field in fisheries science. Be able to demonstrate a systematic knowledge and understanding of the theories, premises, concepts and methods which relate to the production chain of the fishing industry from the environment where the marine species is caught or cultivated until it has Be able to explain the mutual interaction of man and ocean, and be able to explain the impact of the environment – as well as economic factors – on the fishing industry and how such knowledge is applied to manage projects within the fishing industry. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to set his/her own goals in project work, define a work plan and follow it. Be able to demonstrate skills in general laboratory work procedures and on field trips where data is collected. Be able to apply the methodology of finance as well as empirical science to manage practical projects ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Modern Studies, BA

  Knowledge: Upon graduation, students have acquired: fundamental knowledge of modern studies as an interdisciplinary field that makes use of theories, premises and concepts of traditional subjects, such as comparative literature, philosophy, history and sociology in order to obtain an improved understanding of modernity, i.e. the ideology, way of life and social structure which began to gain influence in the West in the late 18th century. a profound knowledge of two academic fields within the humanistic and social sciences or specialisations within such fields, so that this knowledge may be used to gain an understanding of our times. Skills: Upon graduation, students can apply the methods and procedures of the field, such that students: have developed the attitudes of a critical way of thinking. have developed the necessary broad-minded perspectives and originality to be able to utilise knowledge from diverse academic disciplines to gain an improved understanding of modern times. are able to assimilate theoretical and practical information and criticise it on the basis of presentation and argumentation, for example by spotting logical fallacies, concealed argumentation, inconsistency, inadequate reference to sources and research, hidden value premises and debating tricks. are able to write an academic essay and carry out independent research on a theoretical subject in the field of humanistic or social sciences. have familiarised themselves with some of the main theories and concepts which relate to social innov ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Biotechnology, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate comprehensive knowledge and understanding of the theories, concepts and methods of general natural and life sciences. Be able to demonstrate insight in selected theories and concepts relating to business administration and commerce. Be able to acquire comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within the chosen biotechnology field. Be able to describe subjects and issues, where the methods of biotechnology are used to solve various problems. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to use his/her knowledge and understanding in theoretical activities and possess skills to justify theoretical as well as applied solutions to problems in biotechnology. Be able to use special research equipments, technology and software for data acquisition. Be able to demonstrate skills in presenting and describing research results and complex theoretical issues. Also to apply scientific criticism to his/her own works and others, having acquired understanding and insight enabling him/her to independently ass Be able to discuss and explain the importance of precision and uncertainty in the collection, recording and analysis of data. CompetencesAfter completing the studies, the student shall: Have demonstrated the necessary academic ability and independence in work procedures to be able to engage in further study within their field of speci ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages