• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18931 items
 1. Business Admin., Financing, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa laatia organisaation strategiaan perustuvan taloushallinnon kehittämissuunnitelman- osaa arvioida taloushallinnon nykytilan ja kehityssuunnan esimerkiksi tunnuslukujen perusteella ja asiatuntijoiden avulla - osaa viedä suunnitelmat käytäntöön ja kehittää eri työtehtävien osaamista organisaatiossaan sekä ohjata ja kouluttaa- osaa arvioida omia yrittäjämahdollisuuksiaan realistisesti ja kriittisestiTilinpäätösinformaation tuottaminen ja analysointi -osan suorittanut- osaa käsitellä tilinpäätöseriä ja soveltaa lainsäädäntöä tilinpäätöksessä ja laatia konsernitilinpäätöksen- osaa analysoida taloutta ja toteuttaa kehittämisprojektinTaloushallinnon hoitaminen yritysjärjestelytilanteissa -osan suorittanut- osaa soveltaa verolainsäädäntöä ja yhteisölainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissaStrategisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut- osaa hoitaa ja kehittää organisaationsa tai yksikkönsä strategista talousohjausta laatimalla taloudellisia vaihtoehtolaskelmia ja seuraamalla niiden toteutumistaOperatiivisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut- osaa laatia operatiivista toimintaa tukevia laskelmia, seurata niiden toteutumista ja tehdä raportteja ja analyysejaRahoitustoiminnan hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut- osaa organisoida maksuliikennettä ja kassahallintaa hyödyntäen tietojärjestelmiä ja rahoittajan tarjoamia mahdollisuuksia - osaa laatia ja seurata rahoitusbudjetteja ja likviditeettiennusteita maksuvalmiuden turvaamiseksiSijoitustoiminnan hoitaminen ja ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sales, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti- osaa valmistautua myyntitilaisuuksiin hallitsemalla oman vastuualueensa tuote- ja palveluvalikoiman, hinnoittelun perusteet sekä yrityksen muut tuotteet ja palvelut- osaa toimia työyhteisössään - osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa asiakaspalvelua- osaa myydä ja arvoida työnsä kannattavuutta- joka on valinnut tuoteryhmän hoitaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita, valvoa toimituksia sekä seurata ja kehittää tuoteryhmää. - joka on valinnut tutkinnon osan markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteet sekä seurata niiden toteutusta.- joka on valinnut tutkinnon osan työssä oppimisen ohjaaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin. - joka on valinnut tutkinnon osan kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen, osaa muun muassa toimia kauppiasyrittäjänä. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä myyntitehtävissä, joissa on vastuussa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi toimia joko kiinteässä toimipaikassa, sähköisessä toimintaympäristössä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Technology, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti- osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti- osaa hoitaa asiakkuuksia: hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset- osaa suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa prosesseja lyhyellä aikavälillä- osaa johtaa päivittäistä toimintaa ja vastuualueensa henkilöstöä- hallitsee valitsemansa osan työalueen- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää johtamisalueensa toimintaa- kykenee pidemmän aikavälin toimintaan ja johtamiseen Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tekniikan alan yrityksissä työnjohtajina ja asiantuntijoina. ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp •Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp •Lisäksi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalassa on kaikille osaamisalan valinneille pakollinen tutkinnon osa Talouspalvelut 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala •Kaupan palvelu ja myynti •Visuaalinen myyntityö •Asiakkuuksien hoito •Toimistopalvelut •Tuoteneuvonta •Sähköinen kaupankäynti •Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Valinnaiset tutkinnon osat, Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, 75 osp•Kirjanpito, 30 osp•Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp •Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp •Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 15 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp•Pakolliset tutkinnon osat•Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satamakatu 17, Rauma ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp •Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp •Lisäksi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalassa on kaikille osaamisalan valinneille pakollinen tutkinnon osa Talouspalvelut 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala •Kaupan palvelu ja myynti •Visuaalinen myyntityö •Asiakkuuksien hoito •Toimistopalvelut •Tuoteneuvonta •Sähköinen kaupankäynti •Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Valinnaiset tutkinnon osat, Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, 75 osp•Kirjanpito, 30 osp•Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp •Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp •Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 15 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp•Pakolliset tutkinnon osat•Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satamakatu 17, Rauma ...

  Provider NameWinNova, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Kevään 2017 yhteishaussa kaikki liiketalouden peruskoulupohjaisen koulutuksen opiskelijat valitaan suorittamaan liiketalouden perustutkintoa. Opintojen aikana hakeudutaan eri osaamisaloille ja painotuksiin lukuun ottamatta yhdistelmätutkintoja sekä urheiluakatemia- ja sporttikaksariryhmiä. Valintaperusteena eri ryhmiin käytetään opintomenestystä ja soveltuvuuskoemenestystä. Paikan vastaanottamisen yhteydessä tarkistetaan hakijan valintapisteet vertaamalla koulu- ja työtodistuksia hakijan hakuvaiheessa antamiin tietoihin.   Yhdistelmätutkinto: asiakaspalvelu ja markkinointi + ylioppilastutkinto. Hakutoive yhdistelmäopinnoista (liiketalous ja lukio) esitetään hakuaikana Opintopolun hakulomakkeella (kiinnostus lukio-opintoihin/ylioppilastutkintoon). Yhdistelmätutkinnoissa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,0. Yhteistyölukio on Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja opiskelu tapahtuu oppilaitoksemme tiloissa. Valinnasta yhdistelmäopintoryhmään (kaksoistutkinto) ilmoitetaan hakijoille heinäkuun loppuun mennessä.   Urheiluakatemiamerkonomi (UAM): urheilupainotteinen asiakaspalvelu ja markkinointi. Hakutoive ilmaistaan hakuaikana Opintopolussa täyttämällä urheilijan hakulomake.   Sporttikaksari-yhdistelmätutkinto Mäkelänrinteen lukiossa: yhdistelmätutkinto urheilupainotteinen myynti ja markkinointi + ylioppilastutkinto. Hakutoive ilmaistaan hakuaikana Opintopolussa - täyttämällä urheilijan hakulomake - täyttämällä ja lähettämällä Sporttikaksarin lomake sekä - Opintopolussa rastiteta ...

  Provider NamePerho Liiketalousopisto, Malmin kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Opiskelijavalinta tehdään liiketalouden perustutkintoon. Opintojen aikana hakeudutaan eri osaamisaloille ja painotuksiin lukuun ottamatta urheiluakatemiaryhmää, jolle haetaan yhteishaun yhteydessä. Valintaperusteena eri ryhmiin käytetään opintomenestystä ja soveltuvuuskoemenestystä. Paikan vastaanottamisen yhteydessä tarkistetaan hakijan valintapisteet vertaamalla koulu- ja työtodistuksia hakijan hakuvaiheessa antamiin tietoihin.Painotuksia ovat myynti ja markkinointi, finanssiala, talouspalvelut sekä urheiluakatemia. Hakeminen urheiluakatemiaopintoihin: Haku urheiluakatemiamerkonomipolulle tapahtuu hakemalla yhteishaussa liiketalouden perustutkintoon ja merkitsemällä ”Haen urheilijan ammatilliseen koulutukseen”, jolloin Opintopolku avaa täytettäväksi lisälomakkeen. Oppilaitos voi antaa hakijalle yhteishaussa 0-3 lisäpistettä urheiluansioista, mikäli hakija on merkinnyt hakevansa ”Urheilijan ammatilliseen koulutukseen”.   Helmi Liiketalousopisto ja Ravintolakoulu Perho yhdistyivät Perho Liiketalousopistoksi 1.1.2017. Kevään 2017 yhteishaussa haku tapahtuu Perho Liiketalousopistoon. ...

  Provider NamePerho Liiketalousopisto, Malmin kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Porter, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa noudattaa organisaationsa toimintaperiaatteita- toimia asetettujen tavoitteiden, ohjeiden ja suunnitelmien mukaan- osaa toimia yhteistyökykyisesti ja tarkoituksenmumaisesti työyhteisössään ja työryhmässään- osaa arvioida ja kehittää oman työnsä laatua ja osaamistaan- osaa valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin - osaa palvella asiakkaita kielitaitoisesti, ripeästi ja laadukkaasti- osaa toimia turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti- osaa opastaa toista työntekijää ja siirtää oman vastuualueensa tietoa uusille työntekijöille- hallitsee suorittamiensa valinnaisten tutkinnon osien tiedot ja taidot - osaa muun muassa aulapalvelut -osan valittuaan huolehtia asiakastiloista ja hoitaa kulunvalvontaa- toimiston tukipalvelut -osan valinnut osaa muun muassa hoitaa postitukset, skannauksen, kopioinnin ja tulostuksen, arkistoinnin ja hoitaa tarvikevarastoa- kokouspalvelut-osan valinnut osaa muun muassa huolehtia kokoustiloista ja niiden käytöstä - asiakasyhteistyö-osan valinnut osaa muun muassa toimia asiakasneuvoteluissa- puhelinvaihteen hoitaminen -osan valinnut osaa muun muassa käyttää puhelinvaihdetekniikkaan ja -ohjelmistoja - audiovisuaalisten ja tietoteknisten laitteiden käyttö ja opastus -osan valinnut osaa muun muassa käyttää kokoustilojen sudiovisuaalisia ja tietoteknisiä laitteita sekä opastaa asiakkaita niiden käytössä Tutkinnon suorittanut voi työskennellä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden aula-, toimisto- tai kokouspalvelutehtävissä. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Limingan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Talous- ja toimistopalveluiden opinnoilla sekä niitä tukevalla työssäoppimisella hankitaan käytännönläheistä osaamista taloushallinnon tehtävissä. Opinnoissa perehdytään osto- ja myyntireskontran hoitajan sekä kirjanpitäjän että peruspalkanlaskijan ammatteihin.  Koulutuksessa keskiössä ovat taloushallinnon työtehtävät ja asiakaspalvelutaidot. Talouspalveluiden opinnot on toteutettu oppilaitoksessamme modulaarisesti. Olemme rakentaneet opinnot yhdessä työelämän kanssa siten, että toimintatavallamme työllistyy taloushallinnon työtehtäviin. Tutkinnon osat linkittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi kokoavana kirjanpidon vuositehtävänä (Oy:n tositetehtävä), joka tehdään taloushallinnon Tikon-ohjelmistolla. Opiskelija saa ohjelmiston ja tositeharjoitustehtävän käyttöönsä opiskeluiden ajaksi. Ohjelmisto toimii pilvipalvelussa, joten työskentelemään pääsee myös oppilaitoksen ulkopuolella. Oppimiskäsityksenämme on tekemällä oppiminen. Koulutuksessa korostuu työelämälähtöisyys ja työelämän pelisääntöjen hallinta ennen työssäoppimisjaksoja. Opinnoista ainakin puoli vuotta (jaksoja voi olla useita) on varattu työssäoppimiseen Suomessa (tai ulkomailla) opintoja vastaavissa tehtävissä. Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua Skills Finlandin kilpailutoimintaan.   Helmi Liiketalousopisto ja Ravintolakoulu Perho yhdistyivät Perho Liiketalousopistoksi 1.1.2017. Kevään 2017 yhteishaussa haku tapahtuu Perho Liiketalousopistoon. ...

  Provider NamePerho Liiketalousopisto, Malmin kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Kevään 2017 yhteishaussa kaikki liiketalouden peruskoulupohjaisen koulutuksen opiskelijat valitaan suorittamaan liiketalouden perustutkintoa. Opintojen aikana hakeudutaan eri osaamisaloille ja painotuksiin lukuun ottamatta yhdistelmätutkintoja sekä urheiluakatemia- ja sporttikaksariryhmiä. Valintaperusteena eri ryhmiin käytetään opintomenestystä ja soveltuvuuskoemenestystä. Paikan vastaanottamisen yhteydessä tarkistetaan hakijan valintapisteet vertaamalla koulu- ja työtodistuksia hakijan hakuvaiheessa antamiin tietoihin.   Yhdistelmätutkinto: asiakaspalvelu ja markkinointi + ylioppilastutkinto. Hakutoive yhdistelmäopinnoista (liiketalous ja lukio) esitetään hakuaikana Opintopolun hakulomakkeella (kiinnostus lukio-opintoihin/ylioppilastutkintoon). Yhdistelmätutkinnoissa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,0. Yhteistyölukio on Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja opiskelu tapahtuu oppilaitoksemme tiloissa. Valinnasta yhdistelmäopintoryhmään (kaksoistutkinto) ilmoitetaan hakijoille heinäkuun loppuun mennessä.   Urheiluakatemiamerkonomi (UAM): urheilupainotteinen asiakaspalvelu ja markkinointi. Hakutoive ilmaistaan hakuaikana Opintopolussa täyttämällä urheilijan hakulomake.   Sporttikaksari-yhdistelmätutkinto Mäkelänrinteen lukiossa: yhdistelmätutkinto urheilupainotteinen myynti ja markkinointi + ylioppilastutkinto. Hakutoive ilmaistaan hakuaikana Opintopolussa - täyttämällä urheilijan hakulomake - täyttämällä ja lähettämällä Sporttikaksarin lomake sekä - Opintopolussa rastiteta ...

  Provider NamePerho Liiketalousopisto, Malmin kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages