• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 55 items
 1. Production worker ‘Plastics Processing’

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c, E130401 Id24083-c, H240401 Id12827-c, H320201 Id32967-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Raadpleegt de productieplanning - Houdt zich aan productieorder en technische fiche ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (E130101 Id16707-c/18152-c, E130401 Id21981-c, H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id17846-c, H330101 Id21981-c, H330201 Id4645-c) - Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe ● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine van de machine(straat), -lijn (E130101 Id1453-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320101 Id2006-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c) - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen - Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op - Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke - Legt de product ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Electrotechnical mechanic

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c) - Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevenden - Volgt instructies op van leidinggevenden - Rapporteert mondeling aan leidinggevenden - Licht de leidinggevende in bij onvoorziene omstandigheden - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding - Werkt in teamverband ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01151) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Sorteert afval - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken - Werkt ergonomisch - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op ● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01152) - Gebruikt stellingen en hoogtewerkers onder toezicht - Plaatst en gebruikt ladders - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden ● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01153) - Gebruikt gepaste machines en gereedschappen - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Production assistant

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c, E130201 Id12892-c, H240401 Id12827-c, H320201 Id32967-c, H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Raadpleegt de productieplanning - Houdt zich aan productieorder en technische fiche ● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…) (E130101 Id16707-c/18152-c, H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id17846-c/17846-c, H330101 Id21981-c, H330201 Id4645-c) - Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure - Houdt rekening met de interne codering - Past hef- en tiltechnieken toe ● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (E130101 Id1453-c, E130201 Id18027-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320101 Id2006-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c) - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen - Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op - Meldt problemen en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bandenmonteur

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Volgt aanwijzingen van een verantwoordelijke of collega’s (I160401 Id12485-c) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften) ● Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315-c) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem ● Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810-c) - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen - Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …) ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01083) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften - Sorteert of stockeert gebruikte banden - Recupereert materialen - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften ● Maakt het voe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bevontelektródás kézi ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után ellenőrizni a munkaterületet betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Elektronikai gyártósori műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint beültetni az elektronikai alkatrészeket beforrasztani az alkatrészeket beszerelni a mechanikai alkatrészeket elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat készre szerelni az áramkört berendezésbe szerelni az elkészült áramkört feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni számítógépes tesztprogramokat futtatni útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni mérés alapján elvégzni az áramköri jellemzők szükséges beállításait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat ellenőrizni a munkaterületet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gázhegesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat munkaterületet ellenőrizni előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gépi kovács

  A képesítéssel rendelkező képes: a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait betartani és betartatni a gyártandó termék azonosítását elvégzni, a szükséges gyártószerszámot kiválaszani és beállítani a technológiai mérőeszközök, kézi mérőműszerek, sablonok megfelelőségét ellenőrizni a munkabiztonsági berendezések működését ellenőrizni a gépi kovácsolás szerszámait beállítani, cserélni a hőkezelő, hevítő berendezéseket üzembe helyezni a képlékeny alakító műveleteket elvégezni (erezés, bordázás, csavarás, nyújtás, szélesítés, zömítés, vállazás, simítás, lyukasztás, hasítás, árkolás, domborítás, nyakazás, vágás, egyengetés, sorjázás) ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Hengerész

  A képesítéssel rendelkező képes: a munka-, tűz-, környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni havaria esetén értesíteni a megfelelő szerveket és az érvényes utasítások/rendelkezések szerint eljárni Jelezni a tüzet, részt venni az oltásban és mentésben, elsősegélyt nyújtani a munka-, tűzés környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában résztvenni a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat betartani és betartatni hengerléshez a megfelelő alapértékeket (alakító rések, szerszám sebesség, szabályozási üzemmódok, vízmennyiségek és egyéb paraméterek) beállítani elvégezni a felületek revétlenítését a termék azonosítását elvégezni az automatika hibája esetén kézi üzemmódban vezérelni a berendezéseket a gyártóberendezések üzemképességét, előírás szerinti működésüket ellenőrizni a technológiai mérőeszközök, és kézi mérőműszerek megfelelőségét ellenőrizni a munkabiztonsági berendezések működőképességét ellenőrizni gyártásközi ellenőrzést végezni, a termék geometriai-, alaki-, és felületi megfelelőségét ellenőrizni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages