• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 140 items
 1. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Koulutus perustuu mm. seuraaviin logistiikan perustutkinnon osiin: kuljetusalan perustason ammattipätevyys kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta yhdistelmäajoneuvonkuljetukset työkoneiden käyttö ja huolto ajoneuvon huoltaminen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Kuljetusalan koulutuksessa on lakisääteisiä osia kuten ajokorttiopetus ja perustason ammattipätevyys. Opetus painottuu myös paljon käytännön harjoitteluun kuten ajo-opetukseen ja työopetukseen. ...

  Provider NameSaimaan ammattiopisto Sampo, Tekniikan ala, Imatra

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Koulutus sisältää opiskelua sekä teoriassa että käytännössä. Opetuksemme tukee erilaisia- ja eri tavoilla oppivia opiskelijoita. Koulutus on hyvin käytännönläheistä. Lisätietoja: http://www.oph.fi/Logistiikan perustutkinto.rtf ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Ahertajankaarto 23)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Driver of Artic. Vehicles, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset ja osaa tehdä lähtötarkistukset- osaa tunnistaa tavallisimmat viat, vaihtaa varaosia ja valmistella korjaustoimet huoltohenkilöstöä varten- ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuuden- hallitsee asiakaspalvelun- toimii taloudellisesti sekä osaa markkinoida palveluja ja käyttää tarvittavaa tietotekniikkaa- on suorittanut kuljetusalan perustason ammattipätevyys -osan kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti- osaa valitsemansa osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn- hallitsee lisälaitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon- suorittaa vaaditun liikenneluvan liikenneyrittäjyyskurssilla Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymässä oppilaitoksessa Tutkinnon suorittaneet voivat toimia yhdistelmäajoneuvojen kuljettajina valitsemallaan alalla. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Ahertajankaarto 23)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Vehicle Crane Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa vastuunsa ja osaa suunnitella työnsä- hallitsee nosturin ja nostotapahtuman perusteet- tietää nosturiin vaikuttavat voimat, vastavoimat ja tukijalkavoimat sekä nostotapahtuman vaikutukset niihin- ymmärtää nosturien erot ja osaa ottaa selvää erilaisista ominaisuuksista- osaa käyttää ajoneuvonosturia ohjeiden ja säädösten mukaisesti- tietää laadukkaan toiminnan periaatteet ja kuinka voi vaikuttaa oman työnsä kannattavuuteen- tietää työnsä riskit- osaa toimia onnettomuustilanteissa- osaa huoltaa ja tarkistaa nosturin päivittäin- ymmärtää nosturin rakenteen ja toimintaperiaatteen siten, että osaa määritellä mahdolliset vauriot ja korjaustoimenpiteet- huomioi ympäristöään liikenne-, huolto- ja korjaustilanteissa noudattaen työturvallisuus- ja jätehuoltomääräyksiä- osaa tulkita nostosuunnitelmassa esitetyt tiedot nostettavasta kappaleesta, nostoympäristöstä ja ulkoisista olosuhteista sekä nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden ominaisuuksista- hallitsee vaativat nostotyöt, niiden suunnittelun ja tietää vastuualueet- osaa henkilönostot- osaa käyttää, huoltaa ja tarkastaa käyttämänsä laitteet- hallitsee yritystoiminnan ja yrityksen peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä toimintaansa Tutkinnon suorittaja voi ajaa ja työskennellä ajoneuvonosturilla sekä kuormausnosturilla toisen palveluksessa tai omassa yrityksessään. Lisäksi hän voi käyttää valitsemiensa tutkinnonosien mukaisia laitteita. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Vehicle Crane Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa vastuunsa ja osaa suunnitella työnsä- hallitsee nosturin ja nostotapahtuman perusteet- tietää nosturiin vaikuttavat voimat, vastavoimat ja tukijalkavoimat sekä nostotapahtuman vaikutukset niihin- ymmärtää nosturien erot ja osaa ottaa selvää erilaisista ominaisuuksista- osaa käyttää ajoneuvonosturia ohjeiden ja säädösten mukaisesti- tietää laadukkaan toiminnan periaatteet ja kuinka voi vaikuttaa oman työnsä kannattavuuteen- tietää työnsä riskit- osaa toimia onnettomuustilanteissa- osaa huoltaa ja tarkistaa nosturin päivittäin- ymmärtää nosturin rakenteen ja toimintaperiaatteen siten, että osaa määritellä mahdolliset vauriot ja korjaustoimenpiteet- huomioi ympäristöään liikenne-, huolto- ja korjaustilanteissa noudattaen työturvallisuus- ja jätehuoltomääräyksiä- osaa tulkita nostosuunnitelmassa esitetyt tiedot nostettavasta kappaleesta, nostoympäristöstä ja ulkoisista olosuhteista sekä nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden ominaisuuksista- hallitsee vaativat nostotyöt, niiden suunnittelun ja tietää vastuualueet- osaa henkilönostot- osaa käyttää, huoltaa ja tarkastaa käyttämänsä laitteet- hallitsee yritystoiminnan ja yrityksen peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä toimintaansa Tutkinnon suorittaja voi ajaa ja työskennellä ajoneuvonosturilla sekä kuormausnosturilla toisen palveluksessa tai omassa yrityksessään. Lisäksi hän voi käyttää valitsemiensa tutkinnonosien mukaisia laitteita. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services. The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods. Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment. Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly. Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems. Airport Attendants who have completed the Study Pro ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa opiskeleva saa perustaidot ja -tiedot kuljetusalalla toimimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Kuljetusalan koulutus on käytännönläheistä. Melkein puolet opiskelusta suoritetaan työssäoppien työpaikoilla. Työssäoppiminen jakautuu kaikkiin opintoihin ja työssäoppimisen tavoitteet liittyvät oppilaitoksessa opiskeltaviin aiheisiin.  Kahden vuoden opiskelun jälkeen opiskelijan on mahdollista siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jolloin opiskelija saa tältä ajalta myös palkkaa. Opiskelija voi erikoistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen, tai hankkia osaamista useilta erityyppisiltä osa-alueilta. Opiskelijaa tuetaan sekä ammatillisten että henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan aina joustavasti opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja työskentelymahdollisuuksien perusteella. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta Kuorma-autokuljetukset   Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 2 kpl. Näitä ovat mm. Työkoneiden käyttö ja huolto Elintarvikekuljetukset tai Massatavarakuljetukset   Ammattitaitoa tukevat tutkinnon osat kuten kielet sekä matemaattiset ja yhteiskunnalliset aineet pyritään sisällyttämään mahdollisimman kattavasti ammatillisiin opintokokonaisuuksiin.   Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat koostua esimerkiksi:  ammatillisista opinnoista ammattitaitoa tukevista opinnoista luk ...

  Provider NameTTS, Rajamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa (Linja-auton kuljettaja) opiskeleva saa perustaidot ja -tiedot kuljetusalalla toimimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Kuljetusalan koulutus on käytännönläheistä. Lähes puolet opiskelusta suoritetaan työssäoppien työpaikoilla. Työssäoppiminen jakautuu kaikkiin opintoihin ja työssäoppimisen tavoitteet liittyvät oppilaitoksessa opiskeltaviin aiheisiin.  Kahden vuoden opiskelun jälkeen opiskelijan on mahdollista siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jolloin opiskelija saa tältä ajalta myös palkkaa. Opiskelija voi erikoistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen, tai hankkia osaamista useilta erityyppisiltä osa-alueilta. Opiskelijaa tuetaan sekä ammatillisten että henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan aina joustavasti opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja työskentelymahdollisuuksien perusteella.   Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Linja-auton tavarankuljetusten hallinta Linja-autokuljetukset Kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät   Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 2 kpl. Näitä ovat mm. -          Ulkomaanliikenteen kuljetukset -          Taksikuljetukset -          Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät   Ammattitaitoa tukevat tutkinnon osat, kuten kielet sekä matemaattiset ja yhteiskunnalliset aineet pyritään sisällyttämään mahdollisimman kattavasti ammatillisiin opintokok ...

  Provider NameTTS, Vantaa, Nuolikuja

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa keskeisiä tutkinnon osia ovat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp), Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (40 osp), Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (40 osp), lisäksi (30 osp) suoritetaan ammatillisia vapaasti valittavia tutkinnon osia. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkinto tarjotaan yhteistyössä Jalasjärven ammatillisen kurssikeskuksen JAKK:n kanssa. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat perehtyvät ajoneuvotekniikkaan. He suorittavat työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset sekä opettelevat käyttämään työkaluja ja työhallin koneita tekemällä harjoitustöitä ja huoltoja. Toisena vuonna opinnoissa syvennytään ajoneuvojen kuormaamiseen, kuorman varmistamiseen sekä asiakirjakäytäntöihin.  Opintoihin JAKK:ssa kuuluu ammattipätevyyskoulutuksen loppuunsaattaminen, CE-ajokorttikoulutus sekä lastaus- ja työkoneopetuksen lisäoppiminen. Opiskelun loppuosa tapahtuu työssäoppimisena kuljetusalan yrityksissä erilaisissa kuljetustehtävissä. ...

  Provider NameJärviseudun ammatti-instituutti, Lappajärven toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksessa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 ov), Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (30 ov), Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (30 ov), Työkoneiden käyttö ja huolto (10 ov) sekä Autokorin huolto (10 ov). Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkinto tarjotaan yhteistyössä Jalasjärven ammatillisen kurssikeskuksen JAKK:n kanssa. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opinnot suoritetaan JAMI:n tiloissa Lappajärvellä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat perehtyvät ajoneuvotekniikkaan. He suorittavat työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset sekä opettelevat käyttämään työkaluja ja työhallin koneita tekemällä harjoitustöitä ja huoltoja. Toisena vuonna opinnoissa syvennytään ajoneuvojen kuormaamiseen, kuorman varmistamiseen sekä asiakirjakäytäntöihin.  Kolmantena vuonna opiskelijat siirtyvät opiskelemaan yhdistelmäajoneuvokuljettajan opintojaan Jalasjärven ammatilliseen kurssikeskukseen (JAKK). Opintoihin JAKK:ssa kuuluu ammattipätevyyskoulutuksen loppuunsaattaminen, CE-ajokorttikoulutus sekä lastaus- ja työkoneopetuksen lisäoppiminen. Opiskelun loppuosa tapahtuu työssäoppimisena kuljetusalan yrityksissä erilaisissa kuljetustehtävissä. Ylioppilas tai lukion päättötodistuksen suorittanut saa hyväksilukuja enintään 40 ov. ...

  Provider NameJärviseudun ammatti-instituutti, Lappajärven toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages