• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 697 items
 1. Public Health Science: Infection Prevention and Control- Master's Programme

  Public Health Science: Infection Prevention and Control - Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Gatans Galleri- En samtida konstkurs

  Har du funderat på att göra en skulptur på Drottninggatan eller projicera poesi på betongväggar? Kursens klassrum är delat mellan skolans ateljé och de utrymmen vi äger gemensamt i staden och naturen. ...

  Provider NameSödra Stockholms folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Lust att skapa

  Lust att skapa är en kurs där vi samlat det bästa vi har att erbjuda i en 15 veckorskurs. För dig som är intresserad av att arbeta kreativt med olika uttryck och material. Såsom färg, form, lera mm. ...

  Provider NameSödra Stockholms folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Study Programme in Specialist Nursing- Paediatric Care- General Paediatric Care

  Vill du arbeta med barn? Detta program förbereder dig för arbete inom barnsjukvård, barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barn att känna sig trygga i vårdsituationen. Studierna fokuserar på hur du bäst ger professionell omvårdnad till barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur du utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. Som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom kan du arbeta inom till exempel barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och inom barnsjukvård. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Building courses to be accepted to the final 60 hp in the career counselling program

  Kurspaketet är avsett för personer som redan har en lärarutbildning om minst 180hp eller annan examen av relevans för studie- och yrkesvägledning (se behörighetskrav nedan). Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Studenten måste vara godkänd i de överbryggande kurserna för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder till Studie- och yrkesvägledarexamen. Utbildningen ligger på grundnivå, ej nybörjare. Under sista terminen ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat användning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen. Överbryggande kurser inom kurspaketet: 6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master's Programme in Global Health

  This cross disciplinary Master's Program in Global Health provides students with the broad range of competencies that are necessary for promoting global health equality and equity. The intersections between global and local health are influenced by  a myriad of social and biomedical dynamics that need to be taken into consideration simultaneously in order for students, scholars, policy- and decision makers to fully understand all of the issues at hand. The courses therefore present and condense major global health challenges and their governance from the perspectives of biomedicine, public health, international relations, development economics, social work and anthropology into actionable steps. With frontline research as the point of departure, the program’s pedagogy aims to encourage students to think critically and work independently. The program equips students with practical skills and tools needed for mapping, analyzing and solving complex global health problems. Work areasWork opportunities within global health will be found at a broad range of organizations engaged in promoting population health, such as local and regional public health units and authorities, ministries of health and social affairs, UN bodies and non-governmental organizations. Global health professionals perform a wide spectrum of tasks such as: collecting and analyzing population data on disease and health patterns, creating public policies for promoting healthy lifestyles, implementing human rights doctrines or improving access to he ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme Integrative Health Science

  Master program Integrative Health comprises 60 credits. Work related education (VFU) is included and is 2,5 credits. This program is offered at half speed (50%) for two years (four semesters) in accordance with the overview below. However, the thesis can be conducted at quarter speed (25%) if the student so desires.Obligatory courses 45 creditsPerspectives on health and society, 7.5 credits Knowledge development in the multi-professional work place, 7.5 creditsResearch Design 15 creditsand Thesis, 30 credits In addition there will be optional / elective courses for 15 creditsTheory specialization corresponding to 7,5 credits at basic or advanced level Method specialization corresponding to 7,5 credits at advanced levelOptional courses are offered within the program. Elective courses may be taken either at Kristianstad University or at another establishment. Elective courses are chosen in consultation with the Head of Programme, in order that they may be recognized as part of the degree.The student shall be offered the opportunity to participate in seminars and research activities at Kristianstad University. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Nursing Education programme

  Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården. Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Preschool Teacher Education Programme

  Gör små barns vardag meningsfull och lärorik! Få ett omväxlande arbete med ett ledaransvar. Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Som förskollärare arbetar du med yngre barn i åldrarna ett till fem år och ansvarar för deras lärande och utveckling. I förskoleverksamheten förenar du undervisning och omsorg. Barnens fysiska och psykiska utveckling, deras behov och sökande efter kunskap betraktas ur ett helhetsperspektiv. I förskolan är leken lärandets grundval. Arbetet som förskollärare kräver därför ett lekfullt sinnelag, kreativitet och ledaregenskaper. Studierna innefattar den bredd av ämnen som du behöver för att arbeta med barnen i förskolan, dessa kan till exempel vara bild, matematik och språk. En annan del av programmet är verksamhetsförlagd utbildning som du gör på en förskola. Programmet ges i Uppsala med start höst- och vårtermin och i Visby med start hösttermin. På Campus Gotland kan distansundervisning förekomma. Förskollärarprogrammet leder till en förskollärarexamen. Karriär: Med en förskollärarexamen är du väl förberedd i mötet med din kommande yrkesverksamhet. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet. Som förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare och utbilda dig till förskolechef eller rektor. Det finns också möjlighet att läsa vidare på Masterprogram i utbildningsvetenskap vid Upp ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme Integrative Health Science

  Master program Integrative Health comprises 60 credits. Work related education (VFU) is included and is 2,5 credits. This program is offered at half speed (50%) for two years (four semesters) in accordance with the overview below. However, the thesis can be conducted at quarter speed (25%) if the student so desires.Obligatory courses 45 creditsPerspectives on health and society, 7.5 credits Knowledge development in the multi-professional work place, 7.5 creditsResearch Design 15 creditsand Thesis, 30 credits In addition there will be optional / elective courses for 15 creditsTheory specialization corresponding to 7,5 credits at basic or advanced level Method specialization corresponding to 7,5 credits at advanced levelOptional courses are offered within the program. Elective courses may be taken either at Kristianstad University or at another establishment. Elective courses are chosen in consultation with the Head of Programme, in order that they may be recognized as part of the degree.The student shall be offered the opportunity to participate in seminars and research activities at Kristianstad University. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages