• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 50 items
 1. Fachschule für Chemie- Ausbildungszweig Biochemie und Bioanalytik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Ausbildung an der Fachschule für Chemie vermittelt neben einer erweiterten Allgemeinbildung umfassende praktische und theoretische Kenntnisse aus den Bereichen Chemie, Biochemie und Bioanalytik. ...

  Provider NameHöhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Fachschule für Chemie- Ausbildungszweig Chemische Technologie und Umwelttechnik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Ausbildung an der Fachschule für Chemie vermittelt neben einer erweiterten Allgemeinbildung umfassende praktische und theoretische Kenntnisse aus den Bereichen Chemie, Biologie, Betriebstechnik und Umwelttechnik. ...

  Provider NameHöhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Geografi

  Uddannelsen kombiner naturvidenskab med samfundsvidenskab. Du lærer således at bruge en tværfaglig tilgang i analysen af komplekse samfundsforhold som fx byudvikling eller fattigdomsbekæmpelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder i både den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for by- og miljøplanlægning samt erhvervsudvikling. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Nanobioscience

  Fagområdet ligger imellem traditionel nanoteknologi, molekylær biologi, medicin, kemi og fysik. I fag som biokemi, kvantemekanik og elektromagnetisme vil du lære om såvel biomolekyler som om proteiner og dna på nanoniveau.Med en bachelor i nanobioscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for medicinal- og fødevareindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Biomedicin

  Du undersøger sygdomme på molekyle- og celleniveau, og gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen og medicin og lægemidlers påvirkning af kroppen.Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx medicinal- og biotekindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Veterinærmedicin

  Uddannelsen giver en indgående forståelse af de forskellige fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyrene bliver syge. Du lærer bl.a. også at dissekere og obducere husdyr, at foretage analyser på animalske prøver og fødevarer og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse. Først på kandidatuddannelsen vil du lære at diagnosticere og behandle sygdomme, lige som du vil kunne vælge en særlig profil i enten klinisk praksis, veterinær folkesundhed, fødevaresikkerhed eller biomedicin. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Molekylærbiologi

  Molekylærbiologi er et tværfagligt studium med kemiske, biologiske og medicinske fag. Du får herunder undervisning i emner om proteiners opbygning og funktion, geners struktur og organismers immunforsvar.Med en bachelor i moleylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinalindustrien og i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsvæsenet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Fødevarer og ernæring

  På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du får bl.a. indsigt i fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder vil ligge inden for udvikling af fødevarer eller inden for fx kvalitetsstyring i fødevarebrancen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Geoscience

  Du lærer bl.a. om pladetektonik, jordskælv, vulkaner, mineraler, istider, råstoffer og livets opståen. Uddannelsen kombinerer ny viden og nye metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi, nanoteknologi, økologi, klimatologi og arkæologi.Med en bachelor i geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i fx kommuner eller styrelser. Du vil også kunne også arbejde i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages