• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Biologia, filosofian maisteri (2 v)

  Voit suunnata opintosi tukemaan itseäsi kiinnostavaa biologian osa-aluetta. Sivuaineeksi voit valita minkä tahansa suuntautumistasi tukevan oppiaineen. Tarjolla on biokemian perus- ja aineopinnot, hydrobiologian perus- ja aineopinnot sekä soveltavan biologian perusopinnot. Voit myös valita monitieteiset ympäristöopinnot, kemian tai jokin muun luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaineen. Sivuaineeksi sopii myös muiden tiedekuntien oppiaineista esim. maantiede, terveystiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus tai johtaminen ja markkinointi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral programme in biosciences, Cell Biology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in biosciences, Marine Biology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Cell Biology, Master of Science (2 years)

  Cell biology is a central part of biosciences, biomedicine, and biotechnology. Thanks to the phenomenal progress in cell biology during the last decades, the techniques and concepts used in cell biology have become important tools in all biosciences, including ecology and environmental sciences. Cell biology is linked to the fast progress that has taken place within stem cell research, drug production, and diagnostics, as well as research on bio-nanotechnology. The cell biology curriculum comprises studies in cell signalling, molecular genetic, molecular biology, immunology, physiology, and animal anatomy. The studies also give good insights in biochemistry and chemistry. The aim is to provide the whole repertoire of modern techniques that are required for proficient research in cell biology. Researchers at the division of cell biology investigate many of the most central functions of cells, such as signaling within and between cells, cell division and death, stress responses and inflammation. This basic research is tightly linked to understanding many human diseases such as cancer, muscle diseases, inflammatory diseases and diabetes. Please find more information http://www.abo.fi/fakultet/en/cellbiologimagister     ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Environmental and Marine Biology, Master of Science (2 years)

  Our research is primarily focused on marine biology, ecology, behavioural and evolutionary ecology and environmental topics. Within behavioural and evolutionary ecology we are primarily interested in reproductive behaviour and the evolution of signals and cryptic coloration. The advanced level studies are mainly focused on themes as biodiversity, benthic plant and animal communities, behavioral ecology, current environmental problems and other themes related to the reasearch conducted in Envinronmental and Marine Biology at Åbo Akademi University.   ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral programme in biosciences, Environmental and Marine Biology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral programme in biosciences, Marine Biology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral programme in biosciences, Cell Biology (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Biologian kandidaatin tutkinto-ohjelma (LuK) antaa kokonaisvaltaisen käsityksen biologiasta tieteenä. Opinnoissa syvennetään lukion tietopohjaa ja opetellaan ymmärtämään tieteellisen biologisen tiedon tuottamiseen tarvittavia menetelmiä. Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista, joihin kuuluu paitsi biologian oppisisältöjä myös opiskelu- ja tutkimustaitojen opintoja, kieliopinnoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineopinnoista. Osa LuK-tutkinnon valinnaisista opinnoista ja/tai sivuaineista on tarkoitettu tähtäimessä olevan maisteriohjelmanvaatimia tietoja ja taitoja tarjoaviksi opinnoiksi. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tai biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmassa (FM) opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Tutkinto-ohjelmassa erikoistutaan joko fysiologiaan, jossa perehdytään eläinten ja niiden sol ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa erikoistutaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian, tai, biogeografian opiskeluun. Pro gradu-tutkielma ja syventävien opintojen tentit tehdään omalta erikoistumisalalta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages