• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1012 items
 1. Ökoloogia ning elustiku kaitse

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3262 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Ökoloogia ning elustiku kaitse

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3263 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Ökoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80546 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opiskelet ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja. Opiskelu alkaa kemiasta ja biologiasta ja muista luonnontieteellisistä perusasioista, ja niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä luontoon ja ihmisen toimintaan. Opit käytännön tutkimusmenetelmiä mm. laboratoriotöissä ja kenttäkursseilla. Syvennät osaamistasi valitsemallasi alalla, kuten agroekologiassa, akvaattisissa tieteissä, maaperä- ja ympäristötieteessä, maatalouden ympäristöteknologiassa, mikrobiologiassa, ympäristöekologiassa tai ympäristömuutoksessa ja -politiikassa.  Ympäristötieteiden opiskelussa on tärkeää myös kehittää viestintä- ja kielitaitoja sekä perehtyä tieteelliseen ajatteluun ja ympäristöalojen kehityksen seuraamiseen. Opintoihin kuuluu myös tutkimusmenetelmäkursseja ja työelämään orientoivia opintoja. Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa, yliopistossa tai ulkomailla.   Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta annetaan pääosin Viikin kampuksella Helsingissä ja lisäksi Lahden yliopistokampuksella. Opetuksessa sovelletaan projektioppimisen menetelmiä ja käytetään verkkoa opiskelun tukena. Joitain kursseja voi suorittaa kokonaan verkossa opiskellen.   Voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi. Tutustu koulutusohjelmaan ja opintosuuntiin tarkemmin osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/ymparistotieteiden ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ympäristötieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ympäristötieteen opinnot alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa perehdyt luonnontieteellisiin ilmiöihin. Näissä opinnoissa tarkastelet elollista ympäristöämme  solutasolta ekosysteemeihin ja erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Toinen tärkeä kaikille pakollinen perusopintokokonaisuus on luonnontieteiden perusteet ja ympäristötieteen menetelmät, johon sisältyy tärkeitä ympäristötieteiden opiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja esimerkiksi ympäristöfysiikasta, laboratoriotyöskentelystä ja tilastotieteestä. Ympäristötieteen aineopinnoissa perehdyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen, talousveden valmistukseen sekä jätevesien ja jätteiden käsittelyyn, ekotoksikologiaan ja riskinarviointiin, ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja hallintoon sekä ympäristöntutkimuksen tilastollisiin menetelmiin. Ympäristötieteen opetus koostuu luentokursseista, laboratoriokursseista sekä kenttäkursseista. Luennoille osallistuminen ei yleensä ole pakollista, mutta kuitenkin varsin hyödyllistä. Harjoitukset sekä laboratorio- ja kenttäkurssit vaativat aktiivista läsnäoloa. Maisteriopinnoissa valitset kiinnostuksesi mukaan erikoistumisalan osaston tutkimuksen painopistealueista. Ympäristötieteen koulutus ja tutkimus ovat suuntautuneet erityisesti yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden globaaleihin ja paikallisiin ympäristövaikutuksiin sekä näiden vaikutusten vähentämiseksi kehitettyihin menetelmiin. Jyväskylän yliopistossa keskitytään erityisesti ihmisen aiheuttamiin ekotoksikologisiin riskeihin, ympäristöteknologia ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Ympäristötiede, luonnontieteiden kandidaatti (3 v)

  Katso opinto-opas 2016 - 2018 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ympäristötiede, filosofian maisteri (2 v)

  Oletko kiinnostunut ympäristöongelmista ja niiden ratkaisemisesta? Miten saasteet, kemikaalit ja muut ympäristöaltisteet vaikuttavat ihmisten terveyteen? Miten ihmisen toiminnasta aiheutuvat ympäristömuutokset vaikuttavat eliöihin ja ekosysteemeihin, ja miten ihmisen toiminnan vaikutuksia voidaan estää? Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristötieteen maisteriopinnot antavat sinulle valmiuden toimia asiantuntijana monella eri toimialalla. Voit suuntautua pääaineopinnoissasi ympäristöterveyteen, ympäristöbiologiaan tai cleantech-sovelluksiin. Sivuainevalinnoilla voit syventää esimerkiksi kemian, fysiikan, biologian, ympäristöoikeuden tai jonkin muun ympäristötieteen asiantuntijuutta tukevan aihepiirin osaamistasi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys

  Opinnoissa tutustut kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Perehdyt ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Pakollisiin opintoihin kuuluvat seuraavat 15 opintopisteen kokonaisuudet: Ekosysteemipalvelut Kestävä kehitys Ympäristötekniikka Ympäristöliiketoiminta Ympäristön tila Sustainable landuse management Ympäristön viranomaistoiminta   Lisäksi koulutukseen kuuluu kuusi valinnaista moduulia. Voit valita opintoja, jotka sinua kiinnostavat ja joiden avulla saat suunnattua ammatillista osaamistasi. Voit valita opintokokonaisuuksia esimerkiksi seuraavista: Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Development studies Ympäristö- ja muutosviestintä Kultuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Harjoittelu on tärkeä osa ympäristösuunnittelijan opintoja. Kahdesta harjoittelujaksosta ensimmäisessä perehdyt työpaikan ympäristöasioihin tavanomaisessa työpaikassa tai työskentelet esim. kestävän kehityksen, ympäristöliiketoiminnan yrityksessä tai julkishallinnossa. Toisessa harjoittelussa saat jo vastuuta koulutusalaasi liittyvissä työtehtävissä tai projekteissa. Harjoittelut suoritetaan 1. tai yleisemmin 2. ja 3. vuoden välisenä kesänä, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lukukausien aikana aikataulun sopiessa. Harjoittelupaikan haet pääsääntöisesti itse. Koulutuksen toteutus Ympäristösuunnittelijaksi voit opiskella päiväopiskeluna 4 vuodessa tai verkko-opin ...

  Provider NameHAMK University of Applied Sciences, Forssa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys

  Opinnoissa tutustut kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Perehdyt ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Pakollisiin opintoihin kuuluvat seuraavat 15 opintopisteen kokonaisuudet: Ekosysteemipalvelut Kestävä kehitys Ympäristötekniikka Ympäristöliiketoiminta Ympäristön tila Sustainable landuse management Ympäristön viranomaistoiminta   Lisäksi koulutukseen kuuluu kuusi valinnaista moduulia. Voit valita opintoja, jotka sinua kiinnostavat ja joiden avulla saat suunnattua ammatillista osaamistasi. Voit valita opintokokonaisuuksia esimerkiksi seuraavista: Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Development studies Ympäristö- ja muutosviestintä Kultuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Harjoittelu on tärkeä osa ympäristösuunnittelijan opintoja. Kahdesta harjoittelujaksosta ensimmäisessä perehdyt työpaikan ympäristöasioihin tavanomaisessa työpaikassa tai työskentelet esim. kestävän kehityksen, ympäristöliiketoiminnan yrityksessä tai julkishallinnossa. Toisessa harjoittelussa saat jo vastuuta koulutusalaasi liittyvissä työtehtävissä tai projekteissa. Harjoittelut suoritetaan 1. tai yleisemmin 2. ja 3. vuoden välisenä kesänä, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lukukausien aikana aikataulun sopiessa. Harjoittelupaikan haet pääsääntöisesti itse. Koulutuksen toteutus Ympäristösuunnittelijaksi voit opiskella päiväopiskeluna 4 vuodessa tai verkko-opin ...

  Provider NameHAMK University of Applied Sciences, Forssa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ympäristöalan osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Natural and Environmental Protection specialising as Environmental Operatives may work in remediation or management of built-up or natural environments. Those specialising as Nature Instructors may work in nature-related instruction assignments within tourism, leisure and wellness services. Those specialising as Natural Resources Producers may work as experts in nature-based production that makes use of local nature in a sustainable manner. Those specialising as Nature and Environmental Advisors may guide citizens towards responsible consumption as advisors and instructors working for local authorities, organisations and business enterprises, as planners responsible for drawing up sustainable development programmes and as producers of information materials. Those specialising as Reindeer Herders may work as reindeer herders or within the tourism industry, either as independent entrepreneurs or employees. Nature and environmental occupations are increasing and expanding. Acting in a sustainable way and learning a sustainable lifestyle form a basis for future services and business life. Candidates must be able to follow everyday operations and make proposals to change these in accordance with the principles of sustainable development. They must be able to observe and report on the state of the environment. They must be able to recognise local species of plants and animals and use these to determine the quality of the environment. They must know how to plan ...

  Provider NameThe College of Fisheries and Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages